Hakkımızda

 

SANAT BÖLÜMÜ KALİTE POLİTİKASI

MİSYON

Kendi kültünü özümseyip evrensel kültürü tanıyan, bu yolla kendini geliştiren, merak eden, araştırabilen, organizasyon yapabilen, teknolojiyi takip ederek kullanabilen, disiplinlerarası düşünebilen, tasarlayan ve yeni ürünler ortaya koyan bireyler yetiştirmektir.

VİZYON

Sanat alanında eğitim, araştırma ve uygulamalarıyla tercih edilen bir bölüm olmak.

AMAÇ

Sanat bölümü bileşik sanatlar, Sanat yönetimi, Fotoğraf ve Video Anasanat dalları olmak üzere 3 Anasanat dalından oluşman 4 yıllık bir lisans programıdır.

Bölümün alt ana sanat dallarında; temel sanat kavramlarını öğrenen, düşünen, merak eden, araştıran, yeni ürünler ortaya koyan, teknolojik gelişmeleri kullanabilen, organize edebilen, yönetici özelliklerini kavrayan, disiplinlerarası etkileşime açık, sanatçı ve sanat yönetmenleri yetiştirilmektedir.

BAŞVURU KOŞULLARI

ÖSYM’nin düzenlediği YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) sınavından fakültenin belirlediği taban puanı alanlar, aday öğrenci olarak yetenek sınavına başvurabilirler. Yetenek sınavları başvuru koşulları ve takvimi, duyurular kısmında ilan edilmektedir.

SANAT BÖLÜMÜ KALİTE POLİTİKASI

Sanat Bölümü olarak; sanatsal bir yaklaşım ve huzur ortamı içerisinde başarılı projeler üretmek için temel sanat kavramlarını öğrenen, düşünen, merak eden, araştıran, yeni ürünler ortaya koyan, teknolojik gelişmeleri kullanabilen, organize edebilen, yönetici özelliklerini kavrayan, disiplinlerarası etkileşime açık, sanatçı ve sanat yönetmenleri yetiştiren, bulunduğu ülkeye ve topluma her anlamda katkı sağlayan modern bir bölüm olma yolunda ilerlemekteyiz.

KALİTE HEDEFLERİ

Bu yolculuğumuzda başarıya ulaşabilmek için;

Sanatın ilkelerini referans alan,

Ulusal ve evrensel değerlere sahip bireyler yetiştiren,

Modern sanatın ve teknolojinin ihtiyaçlarına yönelik ders içeriklerini sürekli iyileştiren,

İlgili mevzuatı ve yönetmelikleri uygulayan,

Toplum sanatsal ihtiyaçlarını ve beklentilerini takip ederek toplumsal gelişime yön veren,

bir kalite yönetim sistemini oluşturmak, uygulamak ve sürekliliğini sağlamak temel kalite politikamızdır.