Arş. Gör. Saliha Nesli GÜLTüm Kişiler

                                                                                     Yarbis Bilgileri İçin TIKLAYINIZ !!  

 

ÖZGEÇMİŞ                                                                                            

 

Adı Soyadı: Saliha Nesli GÜL DURUKAN

Doğum Tarihi: 1986

Unvanı: Araştırma Görevlisi

Yabancı Dili: İngilizce

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Sanat Yönetimi

Yıldız Teknik Üniversitesi

2009

Yüksek Lisans

Müzecilik

Yıldız Teknik Üniversitesi

2014

Doktora

Sanat ve Tasarım

Yıldız Teknik Üniversitesi

Tez Aşamasında

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı  :

Tez Başlığı: “Sanat Müzelerinde Etkileşimli Alanlar”

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Kadriye T. AKMEHMET

 

Akademik Unvanlar

Görev Unvanı

Üniversitesi

Fakülte / Bölüm

Yıl

Araştırma Görevlisi

Yıldız Teknik Üniversitesi

Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Bölümü, Sanat Yönetimi Anabilim Dalı

2012- …

 

Yayınlar

A.     Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 

A1. Gül, Saliha Nesli & Kadriye Tezcan Akmehmet, “Spaces in Art Museums: A Landscape of Exhibition Strategies”, Solsko Polje (School Field Journal), C.26, S. 5-6, 141-155, Slovenya, 2015. (ISSN: 1581-6036)

A2. Gül, Saliha Nesli, İlhan Özkeçeci ve Hakan Alacalı, “Çağdaş Mimari Yapılarda Seramik Panolar ve Yıldız Teknik Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Uygulaması”, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, C.4, S.4, 71-81, İstanbul, 2014. (ISSN: 2146-5193)

B.     Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceeedings) Basılan   Bildiriler

 

B1. Gül, Saliha Nesli, “Aliye Berger’in Gravürlerinde İstanbul’un İzleri”, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Uluslararası İstanbul Baskı Resim Etkinlikleri Online Bildiriler Kitabı, 9 Şubat - 04 Mart 2016 İstanbul, ss. 156- 163. (ISBN 978-975-17-0000-1)

B2. Gül, Saliha Nesli & Cuneyt Durukan, “Accessible Exhibition Design in Private Art Museums in Istanbul”, 46th Annual ICOM CECA Conference, Sep 17-21, 2015, Smithsonian Center for Learning and Digital Access, Washington, DC, USA, pp.130-133.

B3. Gül, Saliha Nesli & Tuğba Renkçi, “Kamusal Alanda Enstalasyon ve Sergileme”, Uluslararası Sanatı Yönetmek Sempozyumu, 4-7 Kasım 2014, Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayın Merkezi, İstanbul, ss. 605 – 615. (ISBN: 978-975-461-517-3)

B4. Gül, Saliha Nesli, “The Situation of New Genre Public Art and Public Art: Temporary Art Practices in Turkey”, International Symposium on Culture, Arts and Literature, 8-10 September 2014, Nagoya, Japan.

B5. Gül, Saliha Nesli, “Sanat Müzelerinde Disiplin Temelli Sanat Eğitiminin Rolü”, Uluslararası Sanat Eğitimi Sempozyumu, 14-16 Mayıs 2014, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye. (ISBN: 978-975-06-1741-6)

B6. Gül, Saliha Nesli, “Hands On Sergiler ve Sanat Nesnesinin Manipülasyonu”, Uluslararası Sanat, Tasarım ve Manipülasyon Sempozyumu, 21-23 Kasım 2013, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye. (ISBN: 978-605-4735-25-9)

C.    Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

D.    Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 

E.     Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

E1. Gül, Saliha Nesli and Tuğba Renkçi, “Analysis of Basic Design Education with Interdisciplinary Approach”, Symposium on Art and Design Education, April 27-29, 2015, Faculty of Fine Art, Design and Architecture, Başkent University, Istanbul, TR, pp. 234-239.

E2. Gül, Saliha Nesli, “Müzelerde Aktif Katılımlı Sergileme Anlayışının Gelişimi ve Etkileşimin Sergilemede Kullanımı”, Sanat ve Kültür Yönetimi Lisansüstü Öğrenci Konferansı, Temmuz 7, 2012, Kültür Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Bilgi Üniversitesi, İstanbul.

F.     Diğer Yayınlar

F1.  Demir, Itır ve Saliha Nesli Gül, “Kurumsal Eleştiri Üzerine Notlar”, RH+ Sanart Dergisi, Sayı 119, Şubat 2016, ss. 48-52, İstanbul.

F2. Gül, Saliha Nesli, “Kamusal Alana Müdahale: Cowparade İstanbul”, RH+ Sanart Dergisi, Sayı 43, Eylül 2007, ss. 88-89, İstanbul.

Projeler

G.    Ulusal Projeler

G1.  2016-2018  “Sosyal Mekanlara Yeni Dekor Planı Önerileri; YTÜ-STF Konser Salonu Örneği”, YTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Arş. Gör. S. Nesli Gül (Araştırmacı), 2016-2018. (Devam Ediyor)

G2. 2015-2018  “Kamusal Alanda Enstalasyonların Sergilenme Teknikleri Üzerine Araştırma ve Envanter Çalışması”, YTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Arş. Gör. S. Nesli Gül (Araştırmacı), 2015,09-01- 2018, 09-01. (Devam Ediyor)

 

G3. 2016Uluslararası İstanbul Baskıresim Etkinlikleri”, Düzenleyen: Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Proje Destekçileri: T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Arş. Gör. Saliha Nesli Gül (Sempozyum Düzenleme ve Yayın Kurulu, Çalıştay Düzenleme Kurulu ve İletişim Koordinatörü), İstanbul. (Tamamlandı)

 

G4. 2012-2015  “YTÜ Davutpaşa Kampüsü Mimari Yapıların İç ve Dış Mekanlarına Büyük Ölçekli Seramik Panoların Tasarlanması ve Uygulanması”, YTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Arş. Gör. S. Nesli Gül (Araştırmacı), 2012-2015, İstanbul. (Tamamlandı)

 

G5. 2010-2014  "Çağdaş Müzecilik Anlayışında Mesleki Örgütlerin Rolü Bağlamında Türkiye için Öneri Geliştirilmesi", YTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Arş. Gör. S. Nesli Gül (Araştırmacı), 2010- Mayıs 2014, İstanbul. (Tamamlandı)

 

G6.  2010-2011  -  “Foto-Galatasaray Sergisi / Açık Arşiv I”, SALT Online (Garanti Platform Çağdaş Sanat Merkezi),  Proje Asistanı, Aralık 2010-2011, Beyoğlu, İstanbul. (Tamamlandı)

 

Küratöryel ve Sanatsal Etkinlikler

H.    Ulusal / Uluslararası Küratöryel Çalışmalar

H1. 2016-Küratör, “Ses Sese Karşı” Sergisi, 17 Aralık 2016-21 Ocak 2017, Space Debris Sanat Mekanı, İstanbul.

H2. 2015-Küratör, “Mutlak İtaatsizlik” Tuğba Renkçi Taştan’ın İkinci Solo Sergisi, 20-30 Nisan 2015, Yüksel Sabancı Sanat Merkezi, İstanbul.

H3. 2014-Küratör, “Kareler”,  24-28 Mart 2014, Yüksel Sabancı Sanat Merkezi, İstanbul.

H4. 2013-Küratör, “Dijital Mizah Kişisel İllüstrasyon ve Karikatür Sergisi”, 10-20 Aralık 2013, Yüksel Sabancı Sanat Merkezi, İstanbul.

H5. 2013-Küratör, “Kurgusal Anlatımlar” YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi, Araştırma Görevlileri Sergisi, Ekim 22- Kasım 1, 2013, Yüksel Sabancı Sanat Merkezi, İstanbul

H6. 2012-Küratör, “Gizli Senaryolar” Sergisi, 19-24 Ekim, 2012, Sazmanab Çağdaş Sanat Platformu, Tahran, İran (Küratör Konuk Programı Kapsamında, 8-24 Ekim 2012)

H7. 2009-Koleksiyoner Asistanı, Muhsin Bilge Koleksiyonun Düzenlenmesi, 12-27 Kasım, 2009, Levent, İstanbul, Türkiye

H8. 2008- Küratör, "Buyur Buradan Bak” Grup Öğrenci Sergisi, Kasım 15-23, 2008, Mimarlık Fakültesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Beşiktaş, İstanbul, Türkiye

H9. 2007-Küratör Asistanı, "Bitmemiş" Grup Sergisi, BM Suma Çağdaş Sanat Merkezi, Eylül 3-Kasım 3, 2007, Karaköy, İstanbul, Türkiye

İ.       Sanatsal Çalışmalar

I1. 2016- Katılımcı, “Uluslararası İstanbul Gravürleri Sergisi”, Uluslararası Sergi, Yüksel Sabancı Sanat Merkezi, 4-30 Mart 2016, İstanbul.

I2. 2014- Katılımcı, “Gelecek Artık Eskisi Gibi Değil” 2. İstanbul Tasarm Bienali, 1 Kasım- 14 Aralık 2014, Yüksel Sabancı Sanat Merkezi, İstanbul.

I3. 2014- Katılımcı, “Immagina Arte in Fiera”, 25-26 Ekim 2014, Reggio Emilia, İtalya.

I4. 2011- Sanatçı Asistanı, “Terzi’nin Hayali” Tayfun Serttaş Solo Sergisi, Şubat  23- Mart 16, 2011, Apartman Projesi, Beyoğlu, İstanbul, Türkiye

I5. 2011- Katılımcı, "Gençliğin 100 Yılı " Grup Sergisi, 07-20 Mayıs, 2011, Yüksel Sabancı Sanat Merkezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Beşiktaş, İstanbul, Türkiye

I6. 2011- Katılımcı, "Gençliğin 100 Yılı " Grup Sergisi, 23-30 Mayıs, 2011, Mimar Sinan Salonu, Mimar Sinan Üniversitesi, Fındıklı, İstanbul, Türkiye

I7. 2005- Katılımcı, "İstanbul Yaya Sergileri 2: Tünel - Karaköy", 16 Eylül  - 22 Ekim, 2005, Tünel / Karaköy, İstanbul, Türkiye

J.      Çalıştaylar (Workshop)

J1. 2016 – Katılımcı, “Uluslararası İstanbul Baskıresim Etkinlikleri : Uluslararası İstanbul Gravürleri Çalıştayı”, Düzenleyen: Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, 29 Şubat – 4 Mart 2016, İstanbul.

K.    Diğer Etkinlikler

K1. 2016 – Koordinatör Yardımcısı, “Sanat Yönetimi Seminerleri 1, Müze ve Sergi Projeleri Geliştirmek: Neden? Kim? Nasıl?” Seminer Dizisi, Müzecilik Yüksek Lisans Programı, Ekim- Aralık 2016, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

K2.  2013- Halkla İlişkiler,  “Yerin Altı Bir…”, 18 Mayıs - 14 Haziran 2013, Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi, İstanbul

K3. 2011-Halkla İlişkiler, “Limitler ve Hatalar”, 6-17 Eylül 2011, ESC im Labor, Jakoministraße 16, Graz, Avusturya

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

L.     Uluslararas Üyelikler

L1.  ICOM (The International Council of Museum), (2014-...)

Ödüller

M.   Mezuniyet Ödülleri

M1. 2009- Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi “Fakülte Birincisi”

 

M2. 2009- Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Bölümü, Sanat Yönetimi Anabilim Dalı “Bölüm Birincisi”

 

İdari Görevler

N.    Sanat ve Tasarım Fakültesi İdari Görevleri

 

N1. ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistemi, Sanat Bölümü Komisyon Üyesi (2016-…)

N2. Müzecilik Yüksek Lisans Programı, Erasmus Koordinatörü (2012-…)

N3. Sanat Yönetimi Anabilim Dalı, Bologna Komisyon Üyesi (2013-…)

N4. Sanat Bölümü, Web Komisyon Üyesi (2013-…)

N5. Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı, Yüksek Lisans Öğrenci Temsilcisi (2014-…)

N6. Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Bölümü, Özel Yetenek Giriş Sınavları (2012-...)

 

O.    Asistanlık Yapılan Lisans ve Yüksek Lisans Düzeyindeki Dersler

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Dersi Veren

Teorik

Uygulama

2011-2012

Bahar

Gösteri ve Sergileme Teknikleri 2

3

2

Öğr. Gör. Semra ÖNDEŞ

2012-2013

Güz

Gösteri ve Sergileme Teknikleri 1

3

2

Öğr. Gör. Semra ÖNDEŞ

Türk ve Osmanlı Sanatı

2

-

Prof. İlhan ÖZKEÇECİ

Temel Tasarım I

2

4

Prof. A. ATAN

Bahar

Gösteri ve Sergileme Teknikleri 2

3

2

Öğr. Gör. Semra ÖNDEŞ

2013-2014

 

Güz

Gösteri ve Sergileme Teknikleri 1

3

2

Öğr. Gör. Mesut ARSLAN

Bahar

Gösteri ve Sergileme Teknikleri 2

3

2

Öğr. Gör. Mesut ARSLAN

Koleksiyon ve Sergileme

3

0

Yrd. Doç. Dr. Hale ÖZKASIM

2014-2015

Güz

Temel Tasarım I

2

4

Yrd. Doç. Dr. Mehmet E. KAHRAMAN

Bahar

Müze Mevzuatı

4

0

Öğr. Gör. Mahir POLAT

Müze ve Galerilerde Eğitim

3

0

Yrd. Doç. Dr. Kadriye T. AKMEHMET

2015-2016

 

Güz

Müzeler ve Küratörlük

3

0

Yrd. Doç. Dr. Emine Ö. KURT

Bahar

Müze İletişimi

3

0

Yrd. Doç. Dr. Kadriye T. AKMEHMET

Koleksiyonlar ve Sergileme

3

0

Yrd. Doç. Dr. Kadriye T. AKMEHMET

Sanat Yapıtı ve Tarihsel Okuma

2

0

Yrd. Doç. Dr. Emine Ö. KURT

2016-2017

Güz

Müzelerde Proje Yönetimi

3

0

Yrd. Doç. Dr. Kadriye T. AKMEHMET

1980’den Günümüze Türkiye’de Sanat

2

0

Yrd. Doç. Dr. Emine Ö. KURT