Arş. Gör. Burak BOYRAZTüm Kişiler

                                                                                     Yarbis Bilgileri İçin TIKLAYINIZ !!  

 

E-posta: bboyraz@yildiz.edu.tr 

Tel: +90 212 383 50 15

Oda no: Davutpaşa Kampüsü B Blok (Eski Kışla Binası) B 2013

Doğum Tarihi: 1986

           

Özgeçmiş                                                                                             

 

Adı Soyadı: Burak BOYRAZ

 

      Doğum Tarihi: 1986

 

      Doğum Yeri: İstanbul

           

      Öğrenim Durumu

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Plastik Sanatlar / Resim Ana Sanat Dalı

Kocaeli Ünv. Güzel Sanatlar Fak. Plastik Sanatlar Bölümü

 

     2008

 

Y.Lisans

Müzecilik

Yıldız Teknik Ünv. Sosyal Bilimler Ens. Müzecilik Yüksek Lisans Programı

2011

S.Yeterlik

Plastik Sanatlar

Kocaeli Ünv. Sosyal Bilimler Ens. Plastik Sanatlar, Sanatta Yeterlik Programı

Tez Aşamasında

 

      Akademik Ünvanlar

 

Ünvan

Üniversite

Fakülte / Bölüm

Yıl

Araştırma Görevlisi

Yıldız Teknik Üniversitesi

Sanat ve Tasarım Fakültesi / Sanat Bölümü / Sanat Yönetimi Anabilim Dalı

   

2013

 

Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi

Kocaeli Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi  / Temel Eğitim Bölümü

2011-2012

 

Yayınlar

 

A.        Uluslararası İndekslerde Taranan Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (EBSCO Host, Index Islamicus, DRJI, DOAJ, MLA, Cite Factor vb. İndeksler)

 

A.1.     Boyraz, B. (2015). Lucas Samaras Örnekleminde Çağdaş Yunan Sanatında Multimedya Uygulamaların Yeri”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi / Journal of the Human and Social Science Researches (Değerlendirme Aşamasında).

 

A.2.     Nuhoğlu, M., Boyraz, B., Dolunay, A., İlhan, M. (2015). Der Adler Örnekleminde Nasyonal Sosyalist Almanya’da Süreli Yayınlarda Propaganda”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, Cilt: 8, Sayı: 40, ss. 292-299. Doi No.: 10.17719/jisr.20154013905. (2014-08-02-GEP02 numaralı Y.T.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında hazırlanmıştır).

 

A.3.     Boyraz, B., Cantürk, A. (2015). Gerhard Richter ve Anselm Kiefer Örnekleminde İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Almanya’da Plastik Sanatlar”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi / Journal of the Human and Social Science Researches, Cilt: 4, Sayı: 2, Nisan-Mayıs-Haziran, ss. 468-481.  Doi No.: 10.15869/itobiad.38778.

 

A.4.     Boyraz, B. (2015). L’Illustration Dergisi Örnekleminde İkinci Dünya Savaşı Dönemi Süreli Yayın Reklamcılığında Militarizm”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi / Journal of the Human and Social Science Researches, Cilt: 4, Sayı: 1, Ocak-Şubat-Mart, ss.100-111. Doi No.: 10.15869/itobiad.23110. (2014-08-02-GEP02 numaralı Y.T.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında hazırlanmıştır).

 

A.5.     Boyraz, B., Dolunay, A. (2015). “Siyasi Tarihin Görsel Arşivleri: Fransa ve L’Illustration Dergisi Örnekleminde Süreli Yayınlar”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, Cilt: 8, Sayı: 36, ss.495-506. Doi No.:10.17719/jisr.2015369520. (L’Illustration Dergisi Çerçevesinde İkinci Dünya Savaşı Dönemi Görsel Medya Anlayışı adlı bildirinin genişletilmiş versiyonudur. 2014-08-02-GEP02 numaralı Y.T.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında hazırlanmıştır).

 

A.6.     Boyraz, B., Cantürk, A. (2014). “Amerika Birleşik Devletleri Örnekleminde İkinci Dünya Savaşı Dönemi Savaş Bonosu Posterleri”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi / Journal of the Human and Social Science Researches, Cilt: 3, Sayı: 4, Ekim-Kasım-Aralık, ss.855-869. Doi No.: 10.15869/itobiad.22521.

 

A.7.     Boyraz, B. (2014). “Amerika Birleşik Devletleri Örnekleminde İkinci Dünya Savaşı Dönemi Kadın İşgücü Temalı Propaganda Posterleri”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, Cilt: 7, Sayı: 34, ss.431-442.

 

A.8.     Boyraz, B. Cantürk, A. (2014). “Amerika Birleşik Devletleri Örnekleminde İkinci Dünya Savaşı Dönemi Askeri Propaganda Posterleri”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, Cilt: 7, Sayı: 33, ss.496-503.

 

A.9.     Dolunay, A. Boyraz, B. (2013). “Dijital Sanatlar Çerçevesinde Üretilen 

Eserlerde Teknoloji Kullanımı ve İnternetin Sergilemeye Etkisi”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi / Journal of the Human and Social Science Researches, Cilt: 2, Sayı: 3, Temmuz-Ağustos-Eylül, ss.109-124. Doi No.: 10.15869/itobiad.37397.

 

A.10.   Boyraz, B. Cantürk, A. (2013). “Yeni Gerçekçilik Bağlamında Yves Klein ve Fernandez Arman’ın Boşluk ve Doluluk Sergileri”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi / Journal of the Human and Social Science Researches, Cilt: 2, Sayı: 3, Temmuz-Ağustos-Eylül. ss.125-135. Doi No.: 10.15869/itobiad.18291.

 

B.        Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

 

B.1.     Taştan, T., Boyraz, B. (2015). Siyaset ve Sanat Ekseninde Hans Haacke’nin Çalışmalarına Bir Bakış”, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi: Sanat, Gerçeklik ve Paradoks Uluslararası Sanat Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 8-9 Ekim 2015 Muğla, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Matbaası. s.547-558.

 

B.2.     Boyraz, B. (2015). Birleşik Devletler ve İkinci Dünya Savaşı Dönemi Propaganda Posterleri”, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi: Sanatı Yönetmek Uluslararası Sanat Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 4-7 Kasım 2014 İstanbul, Yıldız Teknik Üniversitesi.  ss.115-123. (A.5, A.6 ve A.7’de belirtilen makalelere ek örneklemler sağlamak için hazırlanan bu çalışmaya, Yildiz Journal of Art and Design, Cilt: 1, Sayı:1’de de yer verilmiştir).

 

C.        Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 

D.        Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 

D.1.     Boyraz, B. Dolunay, A. (2014). “Heykel Sanatında Ön Modelleme Aşaması ve Üç Boyutlu Yazıcı Uygulamaları”, Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt: 2, Sayı: 3, Bahar. ss.69-80. Doi No.: 10.7816/ulakbilge-02-03-05.

 

D.2.     Boyraz, B. (2013). “Yağlıboya Eserlerin Sergilemelerde Zararlı Işınımlara Karşı Korunması ve Louvre Notre Dame Müzesi Örneği”, Arkeoloji ve Sanat Dergisi / Journal of Archaeology and Art, Sayı: 143, Mayıs – Ağustos. ss.185-193.(University Museums In EU Countries & Turkey adlı proje çerçevesinde  hazırlanmıştır).

 

D.3.     Boyraz, B. (2012). “İletişim Bağlamında Müze Teknolojileri ve Müzelerde Enformasyon”, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. Cilt: 1, Sayı: 2. ss.23-33. (Yüksek Lisans Tezinden Üretilmiştir).

 

E.        Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 

F.         Diğer Yayınlar

 

F.1.      Boyraz, B. (2014). “Pop-Art: Savaş Dönemi Propaganda Posterlerinin Öncülüğünde Tüketim Toplumlarının Oluşum Süreci (Araştırma Notları)”. (ed. Ali Cantürk). İstanbul: Ofis 2005 Yayınevi. ISBN: 978-605-62120-7-9.

 

Sanatsal Çalışmalar

 

G.        Kişisel Sanatsal Etkinlikler

 

G.1.     Boyraz, B., “Burak Boyraz Resim Sergisi”, Damla Sanat Galerisi, İstanbul, 6 -16 Nisan 2013.

 

G.2.     Boyraz, B., “Burak Boyraz Resim Sergisi”, Pera Güzel Sanatlar Galerisi, İstanbul, 19 Ocak-5 Şubat 2011.

 

H.        Ortak Sanatsal Etkinlikler

 

H.1.     Boyraz, B., A. Cantürk, I. Şahin, “İmgelerin Göreceliği – Resim Sergisi”, Pinelo Galeri, İstanbul, 2 Mayıs – 1 Haziran 2013.

 

H.1.     Boyraz, B., A. Cantürk, “Ali Cantürk - Burak Boyraz Resim Sergisi”, Damla Sanat Galerisi, İstanbul, 10-20 Aralık 2012.

 

H.3.     Boyraz, B., A. Cantürk, “Ali Cantürk - Burak Boyraz Resim Sergisi”, Yıldız Teknik Üniversitesi Yüksel Sabancı Sanat Galerisi, İstanbul, 3-7 Eylül 2012.

 

I.          Karma Sanatsal Etkinlikler

 

I.1.       Boyraz, B. “U.P.S.D. Kazan Kaynıyor Genç Sanatçılar Sergisi ”, U.P.S.D. Maçka Sanat Galerisi, İstanbul, 15-20 Nisan 2016.

 

I.2.       Boyraz, B. “Made By Artist 2016 I. International Thessaloniki Contemporary Art Festival”, Block 33 (Pinelo Gallery Organizasyonudur), Selanik / Yunanistan, 3-6 Mart 2016.

 

I.3.       Boyraz, B. “N.K.Ü. I. Uluslararası Posta Sanatı (Mail-Art) Bienali”, N.K.Ü. Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Tekirdağ, 23 Mart 2016.

 

I.4.       Boyraz, B. “25. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı / Artist 2015”, Pinelo Gallery (TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi), İstanbul, 7 – 15 Kasım 2015.

 

I.5.       Boyraz, B. “Şehrin Kimliği”, Pinelo Galeri, İstanbul, 9 Haziran – 9 Temmuz 2015.

 

I.6.       Boyraz, B. “Yine, Yeni, Yeniden”, Damla Sanat Galerisi, İstanbul, 6 – 17 Haziran 2015.

I.7.       Boyraz, B. “1292 MW (Akenerji Grubu Sanatçıları 25. Yıl Karma Sergisi)”, Corinne Gallery, İstanbul, 21 Mayıs – 5 Haziran 2015.

 

I.8.       Boyraz, B. “Ege’nin Güzellikleri 2”, Selanik Yeni Cami Müzesi / Sanat Galerisi, Selanik / Yunanistan, 11 Şubat  –  11 Mart 2015.

 

I.9.       Boyraz, B. “Ege’nin Güzellikleri / Geleneksel ve Modern Anlatımlarla Çağdaş Türk Resmi”, Sini Anastasiadi Art Gallery, Aleksandroupolis (Dedeağaç) / Yunanistan, 29 Kasım 2014 –  29 Aralık 2014.

 

I.10.     Boyraz, B. “24. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı / Artist 2014”, Corinne Pinelo Gallery (TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi), İstanbul, 8 – 16 Kasım 2014.

 

I.11.     Boyraz, B. “Yıldız Sanat Festivali / Öğretim Elemanları Karma Sergisi”, Yıldız Teknik Üniversitesi Yüksel Sabancı Sanat Merkezi, İstanbul, 1 Kasım – 14 Aralık 2014.

 

I.12.     Boyraz, B. “Uyumsuz” (Resim – Heykel Sergisi), Pinelo Gallery, İstanbul, 24 Mayıs – 7 Haziran 2014.

 

I.13.     Boyraz, B. “Genç Etkinlik 6”, Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği (Beşiktaş Belediyesi Mustafa Kemal Çağdaş Sanat Merkezi), İstanbul, 15 Nisan- 8 Mayıs 2014.

 

I.14.     Boyraz, B. “35. Uluslararası İç Mimari ve Dekorasyon Fuarı”, Niş Art Gallery (Lütfi Kırdar Fuar ve Kongre Merkezi / Rumeli Salonu) , İstanbul, 26-29 Mart 2014.

 

I.15.     Boyraz, B. “Buluşma”, Sini Anastasiadi Art Gallery, Aleksandroupolis (Dedeağaç) / Yunanistan, 7 Aralık 2013– 11 Ocak 2014.

 

I.16.     Boyraz, B. “23. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı / Artist 2013”, Pinelo Gallery (TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi), İstanbul, 2 – 10 Kasım 2013.

 

I.17.     Boyraz, B. “Kurgusal Anlatımlar - Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi,  Araştırma Görevlileri Karma Sergisi”, Yıldız Teknik Üniversitesi Yüksel Sabancı Sanat Galerisi, İstanbul,22 Ekim-1 Kasım 2013.

 

I.18.     Boyraz, B.  “Chania Art 2013 Contemporary Art Festival – Black and White Dreams”, Chania Olivepress Contemporary Art Museum, Girit,, Dromonero, 30 Haziran – 24 Kasım 2013.

 

I.19.     Boyraz, B., “Kış Karma Sergisi”, Bahariye Sanat Galerisi, İstanbul, 17 Ocak-2 Şubat 2013.

 

I.20.     Boyraz, B., “Sonbahar Karma Sergisi”, Bahariye Sanat Galerisi, İstanbul, 13-28 Eylül 2012.

 

I.21.     Boyraz, B., “Yanyana” (Resim, Heykel, Fotoğraf Sergisi), İzmit Sanat Galerisi, İzmit, 3 Ocak-1 Şubat 2012.

 

I.22.     Boyraz, B., “Kocaeli Üniversitesi G.S.F. Öğrencileri Sergisi” (Resim, Heykel, Fotoğraf Sergisi), Kocaeli Üniversitesi, İzmit, 1-20 Mart 2011.

 

I.23.     Boyraz, B., “Mezunlarımızdan Seçmeler” (Resim, Heykel, Fotoğraf Sergisi), İzmit Sanat Galerisi, İzmit, 30 Mayıs – 6 Haziran 2011.

 

I.24.     Boyraz, B., “Çağdaş Sanat” (Resim Sergisi), Pera Güzel Sanatlar Galerisi, İstanbul,  29 Ekim – 30 Kasım 2010.

 

I.25.     Boyraz, B., “İki Arada Bir Derede İstanbul” (Resim, Heykel, Yerleştirme Sergisi), Eski Sümerbank Binası, İstanbul,  31 Mayıs – 15 Haziran 2010.

 

I.26.     Boyraz, B., “Kocaeli Üniversitesi Öğrencileri Sergisi”, Kocaeli II. Kitap Fuarı, İzmit,  15-23 Mayıs 2010.

 

I.27.     Boyraz, B., “İstanbullu Kim-Kim İstanbullu”, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Müzesi, İstanbul,  22 Mayıs-22 Haziran 2009.

 

I.28.     Boyraz, B., “Portre-Çocuk”, Bahariye Sanat Galerisi, İstanbul,  19-31 Mart 2009.

 

I.29.     Boyraz, B., “Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencileri Karma Sergisi”, Kocaeli Üniversitesi, Hereke,  Şubat 2008.

 

I.30.     Boyraz, B., “İnsan Hayal Ettiği Müddetçe Yaşar”, Bahariye Sanat Galerisi, İstanbul,  23 Şubat – 13 Mart 2007.

 

I.31.     Boyraz, B., “Mutluluk”, Bahariye Sanat Galerisi, İstanbul,  7-29 Aralık 2006.

 

I.32.     Boyraz, B., “Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Dokuzuncu Geleneksel Resim Yarışması Sergisi ”, Harbiye Sergi Salonu, İstanbul,  25 Eylül – 7 Ekim  2006.

 

I.33.     Boyraz, B., “Portreler – Posta Sanatı (Mail-Art) Projesi”, Bahariye Sanat Galerisi, İstanbul,  17-30 Haziran 2006.

 

J.         Workshoplar

 

J.1.      Boyraz, B. “Art-Workshop (Collage Workshop)”, 9. Elementary School, Aleksandroupolis/Yunanistan, 28 Mart 2016.

 

J.2.      Boyraz, B. “Ekim Buluşması II ( Winsor & Newton, UPSD ve Colorbox Art 

Materials Store Suluboya Çalışması ve Sergisi)”, UPSD Sanat Galerisi, İstanbul, 8-9 Ekim 2015.

 

Projeler

 

      K.        Uluslararası Projeler

 

K.1.     2012. Avrupa Birliği / Türkiye Kültürlerarası Diyalog - Müzeler Hibe Programı. “University Museums In EU Countries & Turkey” Projesi. Proje No: TR0803.02-02/27. Proje Bütçesi: 118.403 Euro. Proje İştirakçileri: Kocaeli Üniversitesi, Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Müzesi. İzmit / Türkiye,  Strasbourg University, Jarden des Sciences. Strasbourg / France. Müze Uzmanı (Tamamlandı)

 

L.        Ulusal Projeler

 

L.1.     2016. Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü. “L’Illustration Dergisi Çerçevesinde İkinci Dünya Savaşı Dönemi Görsel Medya Anlayışı – Temalı Sergi Projesi”. Proje No: 2014-08-02-GEP02. Proje Bütçesi: 7.278 TL. Araştırmacı (Tamamlandı).

 

L.2.     2015. Yeşilay-Gençlik Mali Destek Programı. “Yıldız Teknik Üniversitesi – Türkiye Yeşilay Cemiyeti, Üç Boyutlu Farkındalık Projesi”. Proje Bütçesi: 40.000 TL. Sanat Yönetmeni (Tamamlandı).

 

L.3.     2012. Kocaeli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı. “Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Müzesi Alt Yapı Geliştirme Projesi”. Proje No: 2012/11. Araştırmacı (Tamamlandı).

 

 

M.       İdari Görevler

 

M.1.    2015-2016. Yıldız Teknik Üniversitesi, Araştırma Görevlileri Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi.

 

M.2.    2015-2016. Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Rektörlük Kupası, S.T.F. Bölüm Temsilcisi (Futbol, Voleybol ve Masa Tenisi Branşları)

 

M.3.    2014-2016. Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Stratejik Plan Komisyonu Üyesi.

 

M.4.    2014-2016. Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi / Sanat Bölümü Kalite Komisyonu Üyesi.

 

M.5.    2013-2016. Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Bologna Koordinatörlüğü Üyesi.

 

M.6.    2013-2016. Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Fakülte Araştırma Görevlileri Temsilcisi.

 

M.7.    2013-2016. Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Yönetimi Anabilim Dalı ve Sanat Bölümü Araştırma Görevlileri Temsilcisi.

 

N.        Yurt Dışı Görevlendirmeler

 

N.1.     2015. Pinelo Gallery Art Residency, Temmuz-Ağustos-Eylül, Aleksandroupolis / Yunanistan.

 

O.        Ödüller

 

O.1.     2015. Euphoria & Eurasia 2015 Young Art Historian Award (Genç Sanat Tarihçi Ödülü)”, Euphoria & Eurasia I. International Alexandroupolis Fine Arts Symposium, 24-25 Ekim 2015, Astir Egnatia Hotel, Yunanistan / Aleksandropolis.