Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin KAHRAMANTüm Kişiler

                                                                                                                  Yarbis Bilgileri İçin TIKLAYINIZ !!  

 

 

E-posta: mek@yildiz.edu.tr

 

 

Tel: +90 212 383 50 01

 

 

Oda no: Davutpaşa Kampüsü B Blok (Eski Kışla Binası) B 2012

 

 

Doğum Tarihi: 1983

 

 

Öğrenim Durumu 

 

Lisans: Resim Bölümü, Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 2005.

 

 

Yüksek Lisans: Grafik Eğitimi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2009.

 

 

Doktora: Grafik Eğitimi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2012.

 

 

 

 

 

 

Kişisel Sanatsal Etkinlikler

 

 

Kahraman, M. E. “Yaşam Labirentleri” Kişisel Resim Sergisi, İKU Sergi Salonu, İstanbul, 2011

 

Kahraman, M. E. "Efsaneler" Kişisel Resim Sergisi, Ankara Resim Heykel Müzesi, Ankara 2010

 

Kahraman, M. E. Kişisel Resim Sergisi, Ziraat Bankası Mithatpaşa Sanat Galerisi, Ankara, 2009

 

 

Karma Sanatsal Etkinlikler

 

 

Kahraman, M. E. 9.1. “Serbest Bölge” Sergisi, İKU Çağdaş Sanat Galerisi, 2012, İstanbul

 

Kahraman, M. E. “Dil” Konulu Resim Sergisi, Foça Belediyesi Kültür Merkezi Sergi Salonu, 2011, İzmir

 

Kahraman, M. E. Karma Resim Sergisi, Cemal Reşit Rey Konser Salonu Sergi Alanı, 2011, İstanbul

 

Kahraman, M. E. “Bireysel Fikirler” Sergisi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonu, 2011, Diyarbakır

 

Kahraman, M. E. Çevre Konulu Afiş Yarışması Sergisi, Cevahir Alışveriş Merkezi, 2010, İstanbul

 

Kahraman, M. E. İKU Öğretim Elemanları Sergisi, 2010 İstanbul-Konya

 

Kahraman, M. E. Grup Resim Sergisi, Hacı Bektaş-i Veli Derneği, Ankara Resim Heykel Müzesi, 2009, Ankara

 

Kahraman, M. E. “Eğitim” Kamider Karikatür Sergisi, 2008, Ankara

 

Kahraman, M. E. “Eğlence” Kamider Karikatür Sergisi, 2008, Ankara

 

Kahraman, M. E. “Çevremiz-Çevresiz” Kamider Karikatür Sergisi, 2008, Ankara

 

Kahraman, M. E. ‘Nasrettin Hoca 800 Yaşında’, Grup Karikatür Sergisi 2008, Ankara

 

Kahraman, M. E.  10. Genç Tasarımcılar Yarışması, Sergileme. Atina, 2007, Yunanistan

 

Kahraman, M. E. Kırtasiye Haftası Konulu Grup Karikatür Sergisi, 2007, İstanbul         

 

Kahraman, M. E. Ankara Genç Tasarımcılar Sergisi, 2006, Ankara

 

Kahraman, M. E. Genç Sanatçılar Resim Yarışması-Sergileme, Dışişleri Bakanlığı Sanat Galerisi, 2006, Ankara

 

Kahraman, M. E. Üniversite Öğrencileri Sanat Sergisi, 2005, Ankara-Eskişehir

 

Kahraman, M. E. Mezuniyet Sergisi, Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kampüsü Sanat Galerisi, 2005, Ankara

 

Kahraman, M. E. Ankara Genç Sanatçılar Sergisi, Çağdaş Sanatlar Galerisi, 2005, Ankara-İstanbul

 

Kahraman, M. E. Grup 2004 Resim Sergisi, Ziraat Bankası Necatibey Sanat Galerisi, 2004 Ankara       

 

Kahraman, M. E. 4. Şefik Bursalı Resim Yarışması-Sergileme, Ankara Resim Heykel Müzesi Sergi Salonu, 2004, Ankara

 

Kahraman, M. E. “Atatürk ve Gençlik” AGSL Mezuniyet Sergisi, AGSL Sergi Alanı, 2001, Diyarbakır

 

 

 

Projelerde Yaptığı Görevler

 

 

Kahraman, M. E. Workshop, Turunç Belediyesi, Muğla,2012

 

Kahraman, M. E. Workshop (Baskı Teknikleri), Diyarbakır Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Diyarbakır, 2012

 

Kahraman, M. E. Workshop (Exlibris), Işık Üniversitesi, İstanbul, 2012

 

Kahraman, M. E. Dünya Çocuk Hakları Günü” Kompozisyon Şiir ve Karikatür Yarışması Jüri Üyeliği, Ankara, 2009

 

Kahraman, M. E. “Türk Yemek İsimleri” Karikatür Yarışması Jüriliği, Ankara, 2008

 

Kahraman, M. E. Workshop (Grafiti), Ankara Büyükşehir Belediyesi Sokak Çocukları Merkezi, Ankara, 2009

 

 

 

Bildiriler

 

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

 

Kahraman, M. E. Sokak Çocukları Rehabilitasyonu Sürecinde Uygulanabilecek Yeni Yöntem ve Yaklaşımlar/ Uluslararası Çocuklar İçin Adalet, 2012, Ankara

 

Kahraman, M. E. Yükseköğretim Kurumlarında Uygulanan Özel Yetenek Sınavlarının Önemi Ve Bir Model Önerisi/ International Conference on New Horizons in Education, 2012, Prag

 

Kahraman, M. E. Sanatçı Gözünden Demokrasi/ Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 2012, İstanbul

 

Kahraman, M. E. Sanatın Gelişiminde Sanat Yönetmenlerinin Önemi/ 1. Uluslararası Sanat Sempozyumu, 2011, Ankara

 

Kahraman, M. E. Sanat Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar/ 5. Sosyal Bilimler Kongresi, 2011, Ankara

 

Kahraman, M. E. Sanat Eğitimi Veren Yüksek Öğretim Kurumlarında Uygulanan Yetenek Sınavında Sözlü Mülakat Aşamasının Yeri ve Önemi/ Yeni Yönelişler ve Sorunlar/ Uluslararası Yükseköğretim Kongresi, 2011, İstanbul

 

Kahraman, M. E. Çocuk Gelişiminde Sanat Eğitimi/ 3. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2011, KKTC

 

Kahraman, M. E. İstismara Uğramış Çocuğa Eğitimci Yaklaşımı/ 2. Uluslararası Katılımlı Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Sempozyumu, 2008 Ankara

 

 

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

 

Kahraman, M. E. Geçmişten Günümüze Müzeler, Müzayedeler ve Koleksiyonerlik / I. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu, Başkent Üniversitesi, 2011 Ankara

 

Kahraman, M. E. "Bilim, Felsefe ve Sanatta Postmodern Yaklaşım" / MMF IIIV. Ulusal                 Sempozyumu, 2010 İzmir

 

Kahraman, M. E. “Eser Analizinde Yapboz Tekniğinin Yeri ve Önemi” / II. Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu, 18Mart Üniversitesi, 2010 Çanakkale

 

Kahraman, M. E. 2010 Kültür Başkenti Seçilen İstanbul’un Tanıtım Afişlerinin Analizi / İletişim ve Kültürel Çalışmalar Konferansı, Bilkent Üniversitesi, 2010 Ankara

 

Kahraman, M. E. "Gençliğin Sanat Dili- Grafiti" / Kamusal Alanda Sanat, 9. Ulusal Sanat Sempozyumu, 2009 Ankara

 

Kahraman, M. E. Sokak Çocuklarını Eğitme ve İyileştirme Kurumlarında Grafiti Tekniğinin Yeri ve Önemi/ 3. Ulusal Sanat Eğitimi Sempozyumu, 2007 Ankara

 

 

Yayınlar

 

 

Ulusal Hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

 

Kahraman, M. E. Marka Oluşturma Aşamasında Amblemin Yeri ve Önemi, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, 20. Sayı, 2012

 

 

 

Kitapta Bölümler

 

 

Kahraman, M. E. Postmodernizm ve Sonrasında Resim Sanatı, Mantık, Matematik ve Felsefe Sempozyumu 10. Yıl Derleme Kitabı, IKU Yayınları, 1. Baskı, 2012