Doç.Dr. Seza Sinanlar USLUTüm Kişiler

                                                                                     Yarbis Bilgileri İçin TIKLAYINIZ !!  

 

Adı Soyadı:  Seza SİNANLAR USLU

Doğum Tarihi: 21 Kasım 1973

      İrtibat: Email: sinanlar@yildiz.edu.tr Tel: +90212 3835032

      Yabancı Dil Bilgisi: Fransızca ve İngilizce 

     

      A. ÖĞRENİM DURUMU:

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

A.1. Lisans

Sanat Tarihi

İstanbul Üniversitesi

1996

A.2. Y. Lisans

Tarih

Boğaziçi Üniversitesi

2001

A.3. Doktora

Sanat Tarihi

İstanbul Teknik Üniversitesi

2008

A.4. Doçent

Sanat Tarihi

Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat

YÖK Sınav tarihi: 30 Mart 2015

2015

 

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı  :

Tez Başlığı: “Atmeydanı as a public square in Ottoman İstanbul”

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Çiğdem KAFESCİOĞLU

 

Doktora Tezi Başlığı ve  Danışmanı :

Tez Başlığı: “Pera’da Resim Üretim Ortamı 1844-1916”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Günkut AKIN

 

Görevler:

 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Öğr. Gör. Dr.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Bölümü öğretim görevlisi

Şubat 2009 – Halen devam

 

 

 

 

 

      Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

 

1. Zeynep Özaltın,“Sanat Eleştirisi Kültürünün Türkiye’de Gelişimi 1880-1980” YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı, Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı (Tamamlandı 20 Eylül 2016)  

2. Zeynep Uçma, “19. Yüzyılda Osmanlı Terzileri ve Tasarımları” YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı, Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı (2013 Eylül -devam ediyor)

3. Dilruba Kocaışık, “19. Yüzyıl Osmanlı Dönemi II. Abdülhamid Albümleri’ndeki Yıldız Sarayı Fotoğrafları üzerine bir İnceleme”, Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı, Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı (2014 Eylül -devam ediyor).

4. Özkan Deniz, “Müzekartın Müze Pazarlaması Açısından İncelenmesi”, YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzecilik Yüksek Lisans Programı, (2016 Eylül-devam ediyor).

5. Fatih Erdoğmuş, “Tasarımcı kimliğiyle Ahmet YAKUPOĞLU’nun Sanat Tarihindeki Yerinin İncelenmesi”, YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı, Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı (2017 Eylül -devam ediyor).

6. Sinem Sünter, Sanatta Pazarlama Pratikleri Açısından İzmir Arkas Sanat Merkezinin İncelenmesi” YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı, Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı (2017 Mayıs- devam ediyor).

7. Merve Köksal,Saray Resim Koleksiyonunun II Abdülhamit Döneminde Şekillendirilmesi” YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı, Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı (2017 Eylül- devam ediyor).

8. Zeynep Çuhadar, 1990 Sonrası Azerbaycan da Çağdaş Sanat Kurumlarının Ortaya Çıkışı ve Gelişimi” YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı, Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı (2017 Eylül -devam ediyor).

9. Efe Yeşilay,İBB Şehir Tiyatrolarının Kültür Politikalarının Bağlamında İncelenmesi (1914-2014) “YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı, Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı (2018 Şubat -devam ediyor).

 

Yönetilen Doktora Tezleri:

 1. Aynur Arı, “Venedik Bienalleri Özelinde Türkiye’nin Temsilinde Görülen Sanatsal Vurgular ve Etkilerinin Monografik Analizi” Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı, Sanat ve Tasarım Doktora Programı (2016 Mayıs- devam ediyor)

 

 1. Bige Gürses, “21. Yüzyılda Sosyo-Politik Söylem Aracı Olarak Kamusal Sanat”, Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı, Sanat ve Tasarım Doktora Programı (2017 Haziran- devam ediyor)

 

      Projelerde Yaptığı Görevler :

 

 • Araştırmacı: Mario Prassinos Sergi Araştırma Projesi, Diğer kamu kuruluşları (Yüksek Öğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01/01/2016 - 30/04/2016 (TAMAMLANDI)

 

 • Proje Yöneticiliği: “Sultan II. Abdülhamit Albümlerinin Yıldız Sarayı ve Yapıları Ekseninde İncelenmesi” başlıklı YTÜ Bilimsel Araştırmalar Programı (BAP)projesi (2016-08-02-YL01 devam ediyor)

 

 • Proje Yöneticiliği:İki Dünya Savaşı arasında (1914-1945) İstanbul’da Kültür ve Sanat Yaşamı” başlıklı YTÜ Bilimsel Araştırmalar Programı (BAP) projesi (2014-08-02-GEP01 TAMAMLANDI-yayın onayı bekleniyor)

 

 • Proje Eş Koordinatörü:“MELT: Migration in Europe andLocalTradition” –AB Destekli Avrupa’da Göç ve Yerel Kültür Projesi, (Viyana, Sighisoara, Münih ve Birmingham’ın ortak yürüttüğü projede İstanbul koordinatörü) 2007 Kasım - 2009 Temmuz. (TAMAMLANDI)

 

 • Danışman: İSMEK Tasarım Atölyesi Fokus Grup Çalışmaları, Mart –Mayıs 2017.

 

      İdari Görevler :

 

Bölüm Başkan Yardımcılığı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Bölümü Başkan Yardımcısı,

Haziran 2010 – Ocak 2011.

 

 

      Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Sanat Tarihi Derneği

 

 

Ödüller :

 

 • Yurtdışı Doktora Araştırma Bursu: Suna ve İnan Kıraç Vakfı Bursu (10 ay / 2005-2006)  / Paris EHESS (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales’e bağlı doktora araştırması)

 

 • Uluslararası Grup Proje Bursu:DAAD Deutscher Akademischer Austaucsh Dienst bursu (1 ay / 2003 /  Berlin Teknik Üniversitesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi ortak şehir etütü projesi)

 

 

ESERLER

 

 1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :

 

 

A1. Sinanlar, S.“Le comte Prétextat; un homme de l’art au XIXeme siecle a Pera”Synergies

      Turquie no:2 Gerflint, 59-65, 2009. (ISSN 1961- 9472 Index Islamicus, Scopus)

 

A2. Sinanlar Uslu, S.“Apparition et développement de la presse francophoned’Istanbul

       dans la second motie du 19e siecle” Synergies Turquie no: 3Gerflint, 147-156, 2010.

       (ISSN1961-9472- Index Islamicus, Scopus)

 

A3. Sinanlar Uslu, S. “Un critique français à Constantinople : Régis Delbeuf (1854-1911)” 

        Synergies Turquie no: 6 Gerflint, 141-150, 2013, (ISSN 1961-9472-Index Doaj, Index

        Islamicus –Derginin 2013 sayısı Mart 2014’te basılmıştır)

 

 

 

B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings)  

Basılan Bildiriler :  

 

B1. Sinanlar Uslu, S.Hippolyte Dominique Berteaux and his journey in Istanbul in 1870’s”                 

            14th International Congress of Turkish Art, Paris, College de France, 19-21 Septembre

            2011, Ankara, s. 711-718, 2013. (ISBN 978-975-17-3697-0)

 

B2. Sinanlar Uslu, S.“A new Art Historical Interpretation on Wedding at Cana by Giotto”

             Çukurova University 1st. International Art Research Symposium, Adana 8-11 April 2015,

             s.433-442, 2015.         

 

B3. Sinanlar Uslu, S- Kocaışık, D. “Sultan II. Abdülhamid Albümlerinin Yıldız Sarayı ve

       Yapıları Ekseninde İncelenmesi” Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, II. Uluslararası Güzel

       Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri (GUSBAG), 8-10 Nisan 2015, s.504-517.

 

      B4. Sinanlar Uslu, S. “Gravürlerle bir Meydanın Öyküsü” Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve

 Tasarım Fakültesi 'ENGRAVİST' Uluslararası İstanbul Gravürleri Sempozyumu Bildiri   

 Kitabı, 29 Şubat- 4 Mart 2016,İstanbul, s.198-203.

 

      B5. Sinanlar Uslu, S.,“Lord ve Lady Dufferin'in İstanbul Günleri 1882-1885” Osmanlı’da Siyaset

             ve Diplomasi, OSAMER ve Mahya Yay. (14-17 Ekim 2015, Sakarya Üniversitesi Uluslararası

             Osmanlı Araştırmaları Kongresi seçilen bildiriler kitabı, 2017) s.193-211.

 

B6. Sinanlar Uslu, S.Pera Salon Exhibitions under the art historical view 15th. International

       Congress of Turkish Art, Napoli, Universita di Napoli Orientale, 16-18 Septembre 2015.    

       (Basım aşamasında)

 

B7. Sinanlar Uslu, S. Pera’da Batılı Ressamlar”,  Uluslararası I. Beyoğlu Levantenler

       Konferansı: Beyoğlu, Pera ve Galata’da 1453’ten bu yana Levanten Etkileri, İstanbul, 23- 

       25 Eylül 2016. (Basım aşamasında)

 

 B8. Sinanlar Uslu, S.-  Gürlemez Arı, A. 1950’li ve 1960’lı Yıllarda Türk Resim ve Heykelinin  

        Venedik Bienali Sergileri’ne Yansıyan Modernleşme Sorunları”, 4. Uluslararası Sosyal

        Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, Alanya 3-5 Mayıs 2018. (Basım aşamasında)

 

 

      C. Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:

      C1.Ulusal Kitap:

 

C1.1. Sinanlar, S., Atmeydanı Bizans Atlı Araba Yarışlarından Osmanlı Şenliklerine, Kitap

          Yayınevi, İstanbul, 2005 (Üçüncü baskı 2009) / (ISBN 975-6051-06-X)

 

      C1.2. Sinanlar Uslu, S.,Pera Ressamları – Pera Sergileri 1845-1916, Norgunk Yay. İstanbul,

                2010.

 

C1.3. Sinanlar Uslu, S. “Basın Kaynaklarıyla Galatasaray Tıbbiyesinden Mektebi Sultani’ye

         Eğitimde Yenilik ve Gelenek”, Domingo Yay., İstanbul, Haziran 2017

 

 

C2. Yazılan Ulusal / Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

 

C2.1. Sinanlar, S.,“Galatasaray’ı çevreleyen Pera”, Mekteb-i Sultani’den Galatasaray Lisesi’ne

         Ressamlar 1868-1968, Pera Müzesi Yayını no: 32, s.115-141, 2009.

 

      C2.2. Sinanlar Uslu, S.“Doğu Roma Bizans’ta Atlı Araba Yarışları”, Anadolu Uygarlıklarında 

               Spor, Spor Yayınevi ve Kitabevi ortak yayını, s. 86-111, İstanbul, 2012. (ISBN 978- 9944-

               379-36-6)

 

      C2.3. Sinanlar Uslu, S. “Adolphe Thalasso’nun gözünden Meşrutiyetin Osmanlı Sanat

               Ortamına Yansımaları 1908-1914”, Semra Germaner Armağanı, MSGSÜ Yayınları, s.261-

               272, İstanbul, 2014. (ISBN 978-605-5005-02-3)

 

C2.4. Sinanlar Uslu, S. “The Trial of a hidden memory / Saklı Belleğin İzleği”, Mario Prassinos

          Bir Sanatçının İzinde İstanbul- Paris- İstanbul, Pera Müzesi Yayını no:82, s.18-99, 2016

 

     

D. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :

 

D1. Sinanlar, S.- Akın, G., “Pera’da Resim Üretim Ortamı 1844-1916”  İTÜ / b Dergisi, Cilt

       5, Sayı: 1, s. 43-54, Aralık 2008.

 

D2. Sinanlar Uslu, S.,“Osmanlı Karma Grup Sergileri Özelinde Sergi Adabının ve Plastik    

       Sanatlar Kültürünün Gelişimi” Sanat Tarihi Yıllığı, S.24, s.95-123, 2015

 

 

E. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:

 

E1. Sinanlar, S., 19. Yüzyıl İstanbul’unun Resim Üretim Ortamı : Peraİmparatorluklar 

      Başkentinden Kültür Başkentine İstanbul Sempozyumu, 25-26 Mayıs 2009, İÜ Tarih

      Araştırmaları Merkezi ve Kitabevi ortak yayını, No: 428, s.363-371, İstanbul, 2010.

 

 

F. Diğer Yayınlar :

      Uluslararası Kitap Eleştirisi:

 

F1. Sinanlar Uslu, S.,  “Xavier du Crest, De Paris a İstanbul 1851-1949: Un Siecle de Relation

      Artistiques entre la France et La Turquie, Turcica, s.411-413, Paris, 2010.

 

F2. Sinanlar Uslu, S.,“Wendy M. K. SHAW, Ottoman Painting. Reflections of Western Art from

      the Ottoman Empire to the Turkish Republic”, Londres-New York, I. B. Tauris, 2011, s.208. 

      ISBN : 978-1-84885-288-4 BCAI Bulletin Critique des Annales Islamologiques, No:28, s.125-

      126,2013. (http://www.ifao.egnet.net/bcai/)

 

Uluslararası Sempozyum Kitabı Editörlüğü:

F3. Sinanlar Uslu, S., “21.Yüzyılda Yaratıcı Şehirler ve Endüstriler Sempozyumu /

      Creative Cities and Industries in 21th Century Symposium Book, İstanbul, 2011

 

 

      Uluslararası Bildiri Özeti:

 

F4.  Sinanlar Uslu, S.,“Paris Salonları’ndan Pera Salon Salonları’na Resimde Osmanlı Kimliği”

       Sanatta Kimlik ve Etkileşim Uluslararası Sempozyumu, 10-13 Mayıs 2010, İstanbul, MSGSÜ

       Türk Sanatı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul, s.3, 2010.

 

F5.  Sinanlar Uslu, S.,“Hippodrome Games in the Byzantine Constantinople”, 12th.  

        International SportSciencesCongressAbstractBook, Pamukkale Üniversitesi & Spor Bilimleri 

        Derneği ve Tübitak Ortak Yayını, s.18, Aralık 2012.

 

F6. Sinanlar Uslu, S.,  “Bellek oluşumuna gazetelerin katkısı: Osmanlı Kültür ve Sanat

       Dünyasına Işık Tutan Gazeteler” Bellek ve Kültür VII. Uluslararası Kültür Araştırmaları

       Sempozyum Kitabı, Ankara, s. 106-107, 2013.

 

      F7. Sinanlar Uslu, S.,“Lord ve Lady Dufferin'in İstanbul Günleri 1882-1885” OSARK

             Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi 14-17 Ekim 2015, Sakarya Üniversitesi, Özet

             Kitabı, s.258, 2015.

 

     Ulusal Bildiri Özeti :

F8 . Sinanlar Uslu, S., “Pera’da Resim Üretim Ortamı 1844-1916Kırılmalar, Sınırlar,

       Yolculuklar: Sanat ve Felsefe Buluşması, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, s. 179-182,   

       2010.

 

Ulusal Makale:

F9.   Sinanlar, S., “Hitler’in Sanat Politikası ve Siyasi bir araç olarak Mimarlık”, Doxa Mekan,

        Tasarım ve Eleştiri Dergisi, S.8, İstanbul, s.122-129. (ISSN 1306-3006), 2009.

 

 

Uluslararası Proje Raporu:

F10. Sinanlar Uslu, S., “Studying Neighbourhood: Cihangir and the Project on Migration in      

        Europe and Local Tradition MELTCultural Policyand Management (KPY) YearBook,   

        İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, s.208-213, 2010.

 

Ulusal dergilerde çeşitli sanat ve tarih yazıları:

 

F11. Sinanlar, S.,İstanbul Arkeoloji Müzesi”,Skylife, S.162, s.36-44, Kasım1996.

 

F12. Sinanlar, S., “Osmanlının kökenini nasıl öğrendik?”, Ders Kitapları Köşesi NTV Popüler

        Tarih Dergisi, Sayı 3, s.94-95, İstanbul, Ağustos 2000

 

F13. Sinanlar, S.,“Yunan Medeniyetine nasıl bakıldı?”, Ders Kitapları Köşesi NTV Popüler

        Tarih Dergisi, Sayı 4, s.102-103, İstanbul, Eylül 2000

 

F14. Sinanlar, S., “Ankara Savaşına bir bakış, Yenilginin sebebi Timur’un filleri mi?”,Ders

        Kitapları Köşesi NTV Popüler Tarih Dergisi, Sayı 6, s.92-94, İstanbul, Kasım 2000

 

F15. Sinanlar, S., “İznik Çinileri yeniden: Kırmızının dört asırlık sırrı”, NTV Popüler Tarih

        Dergisi, Sayı 7, s.88-89, İstanbul, Aralık 2000

 

F16. Sinanlar, S., “Çok yaşa Fatih, Yavuz, Kanuni, Geri kalanlar baş aşağaDers Kitapları

       Köşesi NTV Popüler Tarih Dergisi, Sayı 10, s.86-87, İstanbul, Mart 2001.  

 

F17. Sinanlar Uslu, S., “Uzun yolculukların ressamı Pasini Müzayedelerin yeni gözde ismi”

         Antik Dekor, Sayı 122, s.98-104, İstanbul, 2011.

 

F18.  Sinanlar Uslu, S., “18. Yüzyıl İstanbulunun önemli tanığı: Melling KalfaAntik Dekor,

         Sayı 125, s.118-122, İstanbul, 2011.

 

 

G. DİĞER MESLEKİ VE AKADEMİK FAALİYETLER:

 

Uluslararası Konferans -Seminer Sunumları :

 

G1. Sinanlar, S., “Impact of Ideological History Writing in creating hostality”, AEGEE Europe

      (Association des États Généraux des Étudiants de l'Europe) Peace Summit / Barış Zirvesi,

      Kuşadası, 16-27 Ağustos 2000.

 

G2. Sinanlar Uslu, S., “Art, Migration and goodneighborly relations in Cihangir from historical

       perspective” – Cultural Activities – Institutions and Integration processes: Culture as an

       emancipation factor, Cenova, 20 Haziran 2009.

 

G3. Sinanlar Uslu, S., “Apparition et développement de la presse francophone d’Istanbul dans la

       Seconde motie du 19e siecle”- Le Livre dans l’Empire Ottoman et dans la Turquie Aujourd’hui,

       INALCO, Saison de la Turquie etkinlikleri kapsamında, Paris, Ocak 2010.

 

G4.Sinanlar Uslu, S.,Cultural Communication between Turkey and

      Hungary during the ages” Pécs Üniversitesi, Macaristan, 18 Ekim 2013.

     (http://www.univpecs.pte.hu/hirek/957)

 

G5.Sinanlar Uslu, S.,“Being the Creative City: Pécs 2010 &Istanbul 2010”Zsolnay Müzesi ve  

       Pécs Üniversitesi, Macaristan, 17 Ekim 2013. (http://www.univpecs.pte.hu/hirek/957)

 

G6.Sinanlar Uslu, S., “La vie artistique de Peraau 19eme siecleL’art, Patrimoine et Culture    

      Seminerleri, CETOBAC ve EHESS, Paris, Aralık 2013.

 

 

Ulusal Konferans - Seminer Sunumları

 

G7. Sinanlar, S.,“Kamusal alan olarak Atmeydanı”  İTÜ,  Sanat Tarihinde Gençler Semineri

       1, Kasım 2001.

 

G8. Sinanlar S., “Sosyal Bilimler Araştırma Laboratuvarı” Sabancı Üniversitesi Politikalar

       Merkezi Eğitim Reformu Girişimi bünyesinde gerçekleşen Eğitimde İyi Örnekler İstanbul

       Konferansı Ocak 2004, Karabük Çalıştayı Nisan 2004 ve Van-Batman Çalıştayı 2005.

 

G9. Sinanlar, S., “Türkiye’de Sanat Tarihi Eğitiminin Tarihi”, Prof. Dr. Ayla Ödekan’a

       Armağan Konferansı, İTÜ, 6 Nisan 2007.

 

G10.Sinanlar, S., “Osmanlı Resim Tarihinde Pera’nın Yeri” YTÜ Vedat Kosal Müzik Uygulama

        ve Araştırma Merkezi Seminerleri dizisi, 21 Kasım 2008.

 

G11. Sinanlar S.,“Pera’da Resim Üretim Ortamı 1844-1916”   Sanat Tarihinde Gençler Semineri

         8, ITÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 9-20 Mart  2009.

 

G12.Sinanlar, S., “Pera’da Ressam bir Elçi: Lord Dufferin” İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Arka

        Oda Toplantıları, 26 Şubat 2009.

 

G13. Sinanlar Uslu, S., “Saray Ressamı Hyppolite D. Berteaux ve Atlas Pasajı Üzerine” İstanbul

        2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, 5 Mayıs 2010.

 

G14. Sinanlar Uslu, S., “Resmin Kadın Yüzü: ArtemisiaGentileschi” YTÜ Vedat Kosal Müzik

       Uygulama ve Araştırma Merkezi Seminerleri dizisi, 10 Mayıs 2010.

 

G15. Sinanlar Uslu, S.,“1840-1915 Arasında Osmanlı İmparatorluğu'nda Batılı Anlamda Resim    

         Sanatının Gelişimi” İSMEK Hizmet içi Eğitim Seminerleri Dizisi İstanbul 27 Eylül 2014.

 

G16. Sinanlar Uslu, S., “Resim Sanatı Özelinde Estetik Anlayışın Gelişimi”

         İSMEK Hizmet içi Eğitim Seminerleri Dizisi, İstanbul 28 Ocak 2015.

 

G17. Sinanlar Uslu, S., “Dokunun ardındaki Suretler” Mario Prassinos sergisi kapsamında

         düzenlenen panel etkinliği, Pera Müzesi 22 Temmuz 2016.  

 

G18. Sinanlar Uslu, S., “Endüstri ve sanat ilişkisi bağlamında tasarım tarihine bakış”

          İSMEK Hizmet içi Eğitim Semineri, İstanbul,16 Kasım 2016.

 

G19. Sinanlar Uslu, S., “Bir Serginin Anatomisi: Pera Müzesi Mario Prassinos Sergisi”  YTÜ

         Müzecilik Yüksek Lisans Programı Sanat Yönetimi Seminerleri I: “Müze ve Sergi Projeleri

         Geliştirmek: Neden? Kim? Nasıl?” İstanbul, 29 Kasım 2016.

 

G21. Sinanlar Uslu, S., “Güncel Sanat ve Tasarım İlişkisi; Sanatta yeni yaklaşımlar, yeni

        uygulamalar” İSMEK Hizmet içi Eğitim Semineri, İstanbul, 30 Kasım 2016.

 

G22. Sinanlar Uslu, S., “Pera’dan Beyoğlu’na”, TÜRSAB Tarih ve Arkeoloji Buluşmaları 2016-

         2017, İstanbul, 25 Mayıs 2017.                       

 

 

H. ATIFLAR:

 

H1. Korkmaz, Gülsüm Ezgi, “Surnamelerde 1582 Şenliği” Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal

       Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, s.12, 116, Ankara, Haziran 2004.

      (Sinanlar, S. “Atmeydanı as a Public Square in Ottoman İstanbul” İstanbul, 2001. Yüksek

      lisans tezine atıf)

 

H2. Tümer, Gürhan, “Ucube camilerden öteki camilere”, Mimarlık dergisi, S. 331, İstanbul, 2006 (6

       numaralı dipnot ile Sinanlar, S.,2005 “Atmeydanı Bizans Araba yarışlarından Osmanlı

       Şenliklerine” Kitaba atıf -s.56)

 

H3. Demirel, Fatmagül, “Sultan II. Abdülhamid’in Mirası; İstanbul’da kamu binaları” İstanbul

       Ticaret odası, Kültür ve Sanatsal Araştırmalar, yayın no: 2011-11, İstanbul, 2011. (15 Numaralı

       dipnot ile Sinanlar, S., 2010,“19. Yüzyıl İstanbulu’nun resim üretim ortamı

       Pera”İmparatorluk Başkentinden Kültür Başkentine: İstanbul Sempozyum Kitabı, Bildiri

       metnine atıf, s.367.)

 

H4. Uzun, Derya, “Heykel Sanatının Türk Kültürü İçindeki Yeri ve Yervant Oksan Efendi” Batman

       Üniversitesi Journal of Life Sciences (Uluslararası Haklemli Dergi), Özel sayı, C.1, S.1, s.279-

       291, Batman, 2012. (17numaralı dipnot ile Sinanlar, S., 2009 / 3.baskı) “Atmeydanı Bizans

       Araba yarışlarından Osmanlı Şenliklerine” Kitaba atıf, -s.54-55.)

 

H5. Kaya, Abdullah, “Doğudaki Roma’nı Bizanslaştığı Devir: I. Justinianos Dönemi” Cumhuriyet

       Üniversitesi Journal of Social Sciences (Uluslararası Hakemli Dergi Ulakbim taramasına

       kayıtlı), C.37, S.2, s.17-40, Sivas, 2013, (41 ve 42 numaralı dipnotlar ile Sinanlar, S., 2005   

       Atmeydanı Bizans Araba yarışlarından Osmanlı Şenliklerine” Kitaba atıf -s.30-31)

 

H6. Şanlıbayrak, Hakan, Erken Ortaçağ'da Avrupa'da Kölelik: III. ve VI. Yüzyıllar Arasında

       Avrupa'da, e-books, 2013. (s.42-43-44’te 96-100 ve 102 numaralı dipnotlarla Sinanlar, S.  

      Atmeydanı Bizans Araba yarışlarından Osmanlı Şenliklerine” Kitaba atıf)

 

H7. Hitzel, Frédéric, “Un Parcours inattendu du Tarn aux rivages du Bosphore ou la vie de Régis

       Delbeuf (1854-1911), Penser, agir et vivre dans l’EmpireOttoman et en Turquie, Turcica, C.29,  

       s.199-216, Paris, 2013. (22 numaralı dipnot ile Sinanlar Uslu, S. 2010, “Pera Ressamları-   

       Pera Sergileri 1845-1916” Kitaba atıf)

 

H8. Uzun Aydın, Derya, “ Osmanlı’da Gayrimüslüm Heykeltraşlar” Çukurova Üniversitesi 1. Sanat

       Araştırmaları Sempozyum Bildiriler Kitabı, s. 131-139, 2015, (Sinanlar Uslu, S. 2010, “Pera   

       Ressamları- Pera Sergileri 1845-1916” Kitaba atıf)

 

H9. Zuccolo, Luca, La Stampa Francofana e il discorso Patriottico Ottomano, s.132, 2015 (109

numaralı dipnot ile Sinanlar, S. “Pera’da Resim Üretim Ortamı 1844-1916”, İTÜ Dergisi / b sosyal bilimler, makaleye atıf.)

 

Elektronik Ortamdaki atıflar

 

http://www.aliartun.com/content/detail/57

 

http://www.osmanhamdibey.gov.tr/TR,50977/halil-edhemin-modern-istanbul-muzesi.html

 

http://tozlusahife.blogspot.com.tr/2014_12_01_archive.html

 

http://tarihvearkeoloji.blogspot.com.tr/2015/01/anadoluda-at-yarslar-ve-mavi-yesil.html

http://www.fikirbizim.net/dejavu/

 

http://ruhunakitap.blogspot.com.tr/2014_12_01_archive.html

 

http://www.kanalistanbul.com.tr/tarih-26-subat-1863-yer-at-meydani-19933.html

 

https://books.google.com.tr/books?id=3IeuCgAAQBAJ&pg=PA132&lpg=PA132&dq=seza+sinanlar&source=bl&ots=aQTqO77uEA&sig=h48WJO6PZR98_iAqLCEcUhCyJzU&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjkk5-rmbbLAhVF9HIKHWHyAdk4RhDoAQhfMAk#v=onepage&q=seza%20sinanlar&f=false

 

http://emirertas.blogspot.com.tr/2013/10/osmanlda-eglence-hayat.html

 

http://www.culturaarsmundi.ro/wp-content/uploads/2016/01/BIP-nr.11-12-23-24-noiembrie-decembrie-2015.pdf

 

https://eac.revues.org/648

 

http://www.ito.org.tr/itoyayin/0026107.pdf

 

http://ulusaltezmerkezi.com/iii-ve-vi-yuzyillar-arasinda/50/

 

       I. DİĞER  ETKİNLİKLER:     

Küratörlük:

 

 •  “Cihangir’den Yüzler 1-2” Sokak Sergisi, İstanbul, Ekim 2008. (Melt Projesi kapsamında)

 

 • Pera Sergileri- Pera Ressamları” Dokümanter Sergisi, Fransız Kültür Merkezi,

  Nisan 2010. (İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Etkinlikleri kapsamında)

 

 • Tropikalizm” Kezban Boyla Sergi Projesi, İstanbul ART Platform, Mayıs 2012.

 

 • “Mario Prassinos: Bir Sanatçının İzinde İstanbul-Paris-İstanbul” Sergisi, Pera Müzesi,   

              25 Mayıs-14 Ağustos 2016.

 

 • “YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi 20. Yıl Sergisi”, Bursa Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, 21 Şubat-3 Mart 2017.

 

 • “Dün Bugün Yarın Emeğin Serüveni” İSMEK Sergisi, Deniz Müzesi, 5 Ocak – 25 Şubat 2018.

 

 

Danışmanlık ve Akademik Katkı:

 

 • “İstanbul” AKM İstanbul Devlet Opera ve Balesi Prodüksiyonu, Tarih-Sanat danışmanı   

   2006-2007 Sezonu.

 

 • “Mekteb-i Sultani’den Galatasaray Lisesi’ne Ressamlar 1868-1968” Sergisi, Akademik 

  Danışmanı, Pera Müzesi, Ekim 2008-Mart 2009.

 

 • İBB İSMEK 20. Yıl Sergileri Genel Sanat Danışmanı  (1 Kasım 2016-30 Haziran 2017)

 

 • “Feyhaman Duran İki Dünya Arasında” Sergisi (Akademik katkı: Sergi Panoları   

Yazarlığı) Sabancı Müzesi, 11 Ocak-30 Temmuz 2017, İstanbul.

 

 • İSMEK Tasarım Atölyesi ve Tasarım Sergisi, Proje Danışmanı, Ekim 2017- Haziran 2018 İstanbul.