Yrd. Doç. Dr. Hale ÖZKASIMTüm Kişiler

                                                                                      Yarbis Bilgileri İçin TIKLAYINIZ !!  

 

Adı Soyadı: F. Hale Özkasım

Unvan: Yrd. Doç. Dr.

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Arkeoloji ve Sanat Tarihi

Mimar Sinan Üniversitesi

1990

Y. Lisans

Müzecilik

Yıldız Teknik Üniversitesi

1995

Doktora

Sanat Tarihi

İstanbul Teknik Üniversitesi

2004

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

T.C. Kültür Bakanlığı’na Bağlı Müzelerde Finansal Sorunlar ve Yeni Kaynak Önerileri

Danışman: Prof. Tomur Atagök

Doktora Tezi Başlığı ve  Danışmanı:

İstanbul Modern Sanat Müzesi Koleksiyon Yönetim Politikası İçin Bir Model Önerisi: Türk Resminde 1950-1970 Dönemi

Danışman: Prof. Dr. Semra Ögel

Akademik Unvanlar:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Yardımcı Doçent

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Bölümü

2006-

Öğretim Görevlisi

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Bölümü

2005-2006

Araştırma Görevlisi

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Bölümü

2001-2005

Araştırma Görevlisi

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzecilik Anabilim Dalı

1993-2001

Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezleri:

Irmak, Ece (Şubat 2013). “Müzelerin Araştırma İşlevi ve Müzelerde Araştırma Faaliyetleri Yönetimi Üzerine Bir Değerlendirme”.

Varol, Neslihan (Kasım 2011). “Sanatçı Müzeleri: Müzeolojik Bağlamda Bir Değerlendirme ve Türkiye İçin Model Önerisi.

Özcan, Feyzullah (Ekim 2010). “Ulusal Müzeler ve Bazı Müzelerin Yerel Yönetimlere Devri”.

Yücel, Derya (Haziran 2010). “Dijital Sanat Pratiklerinin Müzeolojik Bağlamda Değerlendirilmesi”.

Kartaler, Yeşim (Mayıs 2009). “Müzecilik Eğitiminde Yeni Eğilimler: Türkiye’de Müzecilik ve Mesleki Eğitim”.

Çolak, Cihan (Ocak 2008). “Üniversite Toplum İlişkisinde Üniversite Müzeleri ve YTÜ Sanat Müzesi için Bir Model Önerisi”.

Mollaoğlu, R. Neslihan (Mayıs 2007). “Müzelerde Kütüphanelerin Rolü ve Türkiye’de Müze Kütüphaneleri”.

Projelerde Yaptığı Görevler :

Danışman, Harita ve Kadastro Müzesi Planlama Projesi, Şubat-Mart 2010.

Proje Uzmanı, İSKİ İstanbul Su Medeniyetleri Müzesi ve Terkos Su Dağıtım İstasyonu Müzeolojik Planlama Projesi, Aralık 2005-Mayıs 2006.

Proje Eş Başkanı, Müzelerin Eğitim Amaçlı Kullanımı Projesi, Kasım 2004-Ekim 2005.

Proje Ekibi Üyesi, Müzelerin Tarih Öğretiminde Laboratuvar Olarak Kullanılması Projesi, Ocak 2003-Şubat 2004

Proje Çalışma Grubu Üyesi, TÜBA - TÜKSEK Türkiye’de Kültür Sektörü Projesi (Çağdaş Müzecilik Çalışma Grubu), 2001-2004.

Proje Koordinatörü, İnteraktif Müze Projesi (IMOT Interactive Museum of Turkey), 1998-2005.

İdari Görevler :

Bölüm Başkan Yardımcısı, Sanat Bölümü, Sanat ve Tasarım Fakültesi, YTÜ, 2008-2013

Müdür Yardımcısı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, YTÜ, 2006-2010      

Müzecilik Yüksek Lisans Programı Yürütücüsü, Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı, YTÜ, 2005-2009      

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

2007-     International Council of Museums (ICOM), Ankara / Paris

2007-     International Committee for Museology (ICOFOM)   

Son iki yılda verilen lisans düzeyindeki dersler:

 

Akademik Yıl

 

Ders Kodu ve Ders Adı

Haftalık Ders Saati

 2013-2014 Bahar

 SYP4000 Bitirme Çalışması

6

 2013-2014 Güz

 SYP4311 Müzeler ve Müzecilik

3

 2013-2014 Güz

 SYP1051 Araştırma ve Yazma Yöntemleri

4

 2013-2014 Güz

 SYP4000 Bitirme Çalışması

6

 2012-2013 Güz

 SYP4301 Proje III

6

 2012-2013 Güz

 SYP4311 Müzeler ve Müzecilik

3

2012-2013 Güz

 SAN4000 Bitirme Çalışması

6

 

2012-2013 Güz

 SYP1051 Araştırma ve Yazma Yöntemleri

4

 

Son iki yılda verilen yüksek lisans düzeyindeki dersler:

 

Akademik Yıl

 

Ders Kodu ve Ders Adı

Haftalık Ders Saati

 2013-2014 Bahar

 SAN5101 Koleksiyonlar ve Sergileme

3

 2013-2014 Güz

 SAN5107 Koleksiyon Yönetimi

3

 2012-2013 Bahar

 SAN0144 Müze Koleksiyonları ve Araştırma

4

 2012-2013 Bahar

 SAN5197 Seminer II

2

 2012-2013 Güz

 SAN0130 Müzeler ve Müzecilik

3

 2012-2013 Güz

 SAN0133 Müze Yönetimi

2

 2012-2013 Güz

 SAN5107 Koleksiyon Yönetimi

3

 2012-2013 Güz

 SAN0131 Araştırma ve Yazma Yöntemleri

2

 2012-2013 Güz

 SAN5189 Müze Eğitimi II

3

 

YAYINLAR

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. “Studium muzeologie v Turecku / Museum Studies in Turkey”, Muzeologie na zacatku 3. tisiciletti / Museology at the Beginning of the 3rd Millenium, Brno: Technical Museum in Brno, 2009, 139- 143.

C. Uluslararası kitaplar ve/veya kitap bölümleri:

C1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Semra Ögel ile. “Türkiye’de Müzeciliğin Gelişimi”, İTÜ Dergisi / B Soyal Bilimler, 2005, C. 2, S. 1, pp. 96-102.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

E1. “Türkiye’de Müzecilik Eğitimi”, Geçmişten Geleceğe Türkiye’de Müzecilik II: Eğitim, İşletmecilik ve Turizm Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2008, Ankara, Ankara: Vehbi Koç ve Ankara Araştırmaları Merkezi (VEKAM) Yayınları, 2009, 11-18.

E2. “Devlet Müzeciliğinin Parasal Sorunları" Kuruluşunun 150. Yılında Türk Müzeciliği Sempozyumu III, 24-26 Eylül 1996 İstanbul. Ankara: Genel Kurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayını, 1997, pp. 77-82.

F. Diğer yayınlar:

Ulusal kitaplar veya kitap bölümleri:

F1. Özkasım, Hale. “Müze ve Müzecilik”. Müzecilik ve Sergileme (edi.: Erol Altınsapan ve Nurdan Küçükhasköylü). Ankara: Anadolu Üniversitesi Yayınları, Ocak 2013, ss. 3-21. ISBN: 978-975-06-1619-8

F2. Özkasım, Hale. “Müzelerde Koleksiyon Yönetimi”. Müzebilimin ABC’si (haz. N. Ertürk ve H. Uralman). İstanbul: Ege Yayınları, Mayıs 2012, pp. 43-56. ISBN: 978-605-5607-91-3

F3. Özkasım, Hale, Tomur Atagök, ve Kadriye Tezcan Akmehmet (haz.). Okul-Müze Günleri Öğretmen Paketi. İstanbul: YTÜ Basım-Yayım Merkezi, 2006. ISBN: 975-461-404-0

F4. Özkasım, Hale. “T.C. Kültür Bakanlığı Müzelerinde Finansal Sorunlar ve Mali Yapının Biçimlenmesiyle İlişkisi”, Yeniden Müzeciliği Düşünmek  (der.: Tomur Atagök). İstanbul: YTÜ Basım-Yayım Merkezi, 1999. ISBN: 975-461-158-0

Diğer uluslararası dergilerde yayımlanan makaleler

F5. Özkasım, Hale. “Early History of Turkish Museums/Origine e Primi Sviluppi dei Musei Turchi”, Nuova Museologia, No.12, June 2005, pp. 5-8. Print ISSN:1828-1591