Öğr. Gör. Ahmet DOLUNAYTüm Kişiler

                                                                                                   Yarbis Bilgileri İçin TIKLAYINIZ !!  

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1.     Adı Soyadı: Ahmet DOLUNAY

2.     Doğum Tarihi: 1974

3.     Doğum Yeri

4.     İletişim:

4.1.   Tel: +90 212 383 50 15 / 

4.2.   Adres: YTÜ / Davutpaşa Kampüsü B Blok (Eski Kışla Binası) B 2013

4.3.   Mail : adolunay@hotmail.com

 

5.     Öğrenim Durumu:

DERECE

BÖLÜM / PROGRAM

ÜNİVERSİTE

YIL

Doktora

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

2011-2015

Y.Lisans

İletişim ve Tasarım ASD (MA)

Beykent Üniversitesi

2011

Lisans

Resim Bölümü

Süleyman Demirel Üniversitesi / Güzel Sanatlar Fakültesi        

1995-1999

 

5.1.          Öğrenin Durumu Bilgileri

 

·         YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ, SANAT BÖLÜMÜ, SANAT ANABİLİM DALI / Tez adı: Bir Sergileme Platformu Olarak İnternet Ve Google Art Project Örneğinin Ülkemiz Müzelerine Uygulanması  (2015) Tez Danışmanı:(İLHAN ÖZKEÇECİ)

 

·         BEYKENT ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM, SANATLARI VE TASARIM ANASANAT DALI (YL) / Tez adı: Sanatın Yeni Bir Sunum Ortamı Olarak İnternet  (2011) Tez Danışmanı:(ORHAN KEMAL KOÇAK)

 

·         SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, RESİM BÖLÜMÜ / Tez adı: Yalvaç Tarihi ve Pisidia Antiocheia Tez Danışmanı:(İBRAHİM KESEK)

 

 

6.     Akademik Görevleri

ÜNVAN

ÜNİVERSİTE

FAKÜLTE / BÖLÜM

YIL

Öğretim Görevlisi

Yıldız Teknik Üniversitesi

Sanat ve Tasarım Fakültesi / Sanat Bölümü / Sanat Yönetimi Anabilim Dalı

2010- Devam

Öğretim Görevlisi

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi

Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi

2014-2015

Öğretim Görevlisi

Yıldız Teknik Üniversitesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

2011-2014

Öğretim Görevlisi

AREL Üniversitesi

MYO Grafik Bölümü

2009-2011

     

 

7.     İdari Görevler

ÜNVAN

ÜNİVERSİTE

FAKÜLTE / BÖLÜM/ KURUM

YIL

ASD Başkan Yardımcısı

Yıldız Teknik Üniversitesi

Sanat ve Tasarım Fakültesi / Sanat Bölümü / Sanat Yönetimi Anabilim Dalı

2010- Devam

Koordinatör

Yıldız Teknik Üniversitesi

Yüksel Sabancı Sanat Merkezi

2014-2015

     

 

8.     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

9.     YAYINLAR

9.1.          Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Uluslararası İndekslerde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler)

 

•                    Boyraz, B., Dolunay, A. (2015). “Siyasi Tarihin Görsel Arşivleri: Fransa ve L’Illustration Dergisi Örnekleminde Süreli Yayınlar”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, Cilt: 8, Sayı: 36, (Yayım aşamasında – “L’Illustration Dergisi Çerçevesinde İkinci Dünya Savaşı Dönemi Görsel Medya Anlayışı” adlı bildirinin genişletilmiş versiyonudur, 2014-08-02-GEP02 numaralı Y.T.Ü.,G.E.P. projesi çerçevesinde hazırlanmıştır).

 

•                    Dolunay, A. Boyraz, B. (2013). “Dijital Sanatlar Çerçevesinde Üretilen Eserlerde Teknoloji Kullanımı ve İnternetin Sergilemeye Etkisi”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi / Journal of the Human and Social Science Researches, Cilt: 2, Sayı: 3, Temmuz-Ağustos-Eylül, ss.109-124.

 

•                    Boyraz, B. Dolunay, A. (2014). Heykel Sanatında Ön Modelleme Aşaması ve Üç Boyutlu Yazıcı Uygulamaları, Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt: 2, Sayı: 3, Bahar. 69-80.

 

9.2.          Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

 

·                     Dolunay, A. / Denli Salih. - (2014) İnternet’in Plastik Sanatlarda Sergileme Platformu Olarak Kullanılması. Yıldız Sanat Festivali / Sanatı Yönetmek Uluslararası Sanat Sempozyumu. 4-7 Kasım 2014. Yıldız Teknik Üniversitesi / Davutpaşa Kampüsü. İstanbul

 

·                     ESER C., DOLUNAY A. (2014).  Kültür-Sanat Faaliyetlerinde Sponsorluk.  SANATI YÖNETMEK SEMPOZYUMU, 1(1), 143-148. (Tam metin bildiri) (Yayın No: 1391639)

 

·                     Dolunay, A. / Boyraz, B. - (2014). L’Illustration Dergisi Çerçevesinde İkinci Dünya Savaşı Dönemi Görsel Medya Anlayışı, Uluslararası Müzik ve Medya Sempozyumu. 21-23 Mayıs 2014. Yıldız Teknik Üniversitesi, Yıldız Oditoryumu / Beşiktaş Yerleşkesi. İstanbul.

 

·                     Atan, A. / Dolunay, A. - (2014) Kültürel Kimlik Ekseninde Bir Kütahyalı Ressam Ahmet Yakupoğlu, Ahmet Yakupoğlu Sempozyumu. 27-28 Ekim 2014. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi. Kütahya. s. 4-7.

 

9.3.          Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 

9.4.          Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 

·         Boyraz, B. Dolunay, A. (2014). “Heykel Sanatında Ön Modelleme Aşaması ve Üç Boyutlu Yazıcı Uygulamaları”, Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt: 2, Sayı: 3, Bahar. ss.69-80.

 

9.5.          Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 

9.6.          Diğer Yayınlar

 

10.KİŞİSEL SANATSAL ETKİNLİKLER

 

10.1.     Sanatsal Etkinlikler

 

·         Uluslararası, SERGİLER/Bianeller, Trianeller / 05.10.2011-09.10.2011, 1.İNTERNATİONALE BOSPHORUS ART BİENNALE İSTANBUL 2011, İstanbul YTÜ Yerleşkesi, (No: 22189)

 

·         Ulusal, SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/, 26.01.2015-30.01.2015, İSTANBUL’DAN, İstanbul, Yıldız Teknik Üniversitesi, Yüksel Sabancı Sanat Merkezi, (No: 22193)

 

·         Uluslararası, SERGİLER/Uluslararası Sergiler /, 19.10.2011-27.10.2011, Türk ve Koreli Sanatçılar Resim Sergisi, İBB. Altunizade Kültür Merkezi İstanbul, (No: 22192)

 

·         KÜRATÖR : Ahmet DOLUNAY / Boyraz, B., A. Cantürk, “Ali Cantürk - Burak Boyraz Resim Sergisi”, Damla Sanat Galerisi, İstanbul, 10-20 Aralık 2012.

 

10.2.      Karma Sanatsal Etkinlikler

 

·         Dolunay, A. “Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi öğretim Elemanları Karma Sergisi”, Yıldız Teknik Üniversitesi, Yüksel Sabancı Sanat Merkezi. 4 Kasım – 14 Aralık 2014.

 

·         Dolunay, A. “Ege’nin Güzelliği / Geleneksel ve Modern Anlatımlarla Çağdaş Türk Resmi”, Sini Anastasiadi Art Gallery, Aleksandroupolis (Dedeağaç) / Yunanistan, 29 Kasım 2014 –  29 Aralık 2014.

·         Dolunay, A. “Yıldız Sanat Festivali / Öğretim Elemanları Karma Sergisi”, Yıldız Teknik Üniversitesi Yüksel Sabancı Sanat Merkezi, İstanbul, 1 Kasım – 14 Aralık 2014.

 

·         Dolunay, A. “Buluşma”, Sini Anastasiadi Art Gallery, Aleksandroupolis (Dedeağaç) / Yunanistan, 7 Aralık 2013– 11 Ocak 2014.

 

 

11.Konferans, Söyleşi, Organizasyon

 

·         Organizasyon / 02.11.2013 / Öğr.Gör. Mustafa Genç / Günümüz Tasarımlarında Gelenekten Faydalanma Kriterleri  / YTÜ Konferans Salonu / (Konferans Organizasyonu)

·         Organizasyon / 29.11.2013 / Salih Çam / YTÜ Konferans Salonu / (Konferans Organizasyonu)

·         Organizasyon / 23.11.2013 / Ceyhun Akgün / Tasarım Dinamikleri ve Algı Sorunları / YTÜ Konferans Salonu  / (Konferans Organizasyonu)

·         Organizasyon / 16.11.2013 / Yalçın Pembecioğlu / YTÜ Konferans Salonu / (Konferans Organizasyonu)

 

12.Projeler

 

·         2014. Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü. “L’Illustration Dergisi Çerçevesinde İkinci Dünya Savaşı Dönemi Görsel Medya Anlayışı – Temalı Sergi Projesi”. Proje No: 2014-08-02-GEP02. Araştırmacı (Devam Etmekte).

 

·         2015. Yeşilay 3 Boyutlu Farkındalık, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, Dijital Bağımlılık konusunda farkındalık oluşturan çalışmalar.

 

13.Bilimsel Kuruluşlara üyelikler

·         Isparta Kültür ve Sanat Değerlerini Koruma Geliştirme Derneği, Başkan, 1995-1997

·         Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Üye, 1996-Devam

·         TEMA Vakfı, Üye, 1996-Devam

 

14.Son iki yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

 

Kodu

Ders Adı

T

U

L

YK

AKT

GT 441

Grafik Tasarımı

2

2

 

 

5

SYP1092

Bilgi Yönetimi

2

0

0

2

2

SYP2202

Gösteri ve Sergileme Teknikleri 2

3

2

0

4

6

SYP3231

Kurumsal İletişim

2

0

0

2

5

SYP3262

Sanat Yönetiminde Araştırma

5

6

0

8

9

SYP3272

Halkla İlişkiler

3

0

0

3

3

SYP4291

Sanat Yönetiminde Uygulama

8

8

0

12

20

SYP4000

Bitirme Çalışması

0

8

0

4

12