Yrd. Doç. Dr. Emine ÖNEL KURTTüm Kişiler

                                                                                      Yarbis Bilgileri İçin TIKLAYINIZ !!  

 

Adı Soyadı:         Emine Önel Kurt

Unvanı:                                Yardımcı Doçent Doktor

Öğrenim Durumu:                                                                                                  

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Sanat Tarihi

İstanbul Üniversitesi

1992

Y. Lisans

Mimarlık Tarihi

İstanbul Teknik Üniversitesi

1996

Doktora

Sanat Tarihi

İstanbul Üniversitesi

2002

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

XVIII. Yüzyıl İstanbul Yapılarında Sütun Başlıkları

Danışman: Prof. Dr. Filiz Özer

 

Doktora Tezi Başlığı ve Tez Danışmanı:

1980 Sonrası Türk Sanatında Dinsel İmge Kullanımı

Danışman: Prof. Dr. Uşun Tükel

 

Akademik Unvanlar:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Yardımcı Doçent

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Bölümü

2006-

Öğretim Görevlisi

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Bölümü

2004-2006

Araştırma Görevlisi

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Bölümü

1998-2004

 

Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezleri:

Demirel, Sernaz (2006), “Başlangıcından Günümüze Kontak Doğaçlama Üzerine Sosyo-Kültürel Hayatın Etkileri”.

Fırat, Gülbin (2007) “Sanatta Yazı ve İmge İlişkisi”.

Özengi, Önder (2013), “1960 Sonrası Kurumsal Eleştiri, Alternatif Kurumsal Pratikler ve Günümüz Koşullarında Yeni Bir Kurum Eleştirisinin Olanakları”.

Projelerde Yaptığı Görevler :

Proje Yürütücüsü, “Belly-C: Göbek Dansı için Müzik Arayüzü”, TÜBİTAK Projesi (2006-2007).

Araştırmacı, “Yıldız Mahallesi’nde Kamu Katılımı İle Ortak (Katılımcı) Sanat Pratikleri Üretimi” YTÜ BAPK Projesi, 2009-08-02-KAP01 (2009-2011).

İdari Görevler :

Dekan Yardımcısı, YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi, 2006-2008

Anabilim Dalı Başkanı, YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Yönetimi Anabilim Dalı, 2009-2010 

 

Burslar

YÖK, 2547 sayılı kanunun 39. maddesi uyarınca yurtdışında görevlendirme kapsamında 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılında, 10 Ekim 2011 – 7 Ocak 2012 tarihleri arasında Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen’de küratöryal çalışmalar üzerine araştırma.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Tasarım Kültürü ve Yönetimi Sertifika Programı’nda Ocak 2000 - Nisan 2001 tarihleri arasında Sergileme Uzmanlık Dalı’nda eğitim.

 

Son iki yılda verilen lisans düzeyindeki dersler:

 

Akademik Yıl

 

Ders Kodu ve Ders Adı

Haftalık Ders Saati

2013-2014 Güz

SYP1611  Uygarlık ve Sanat Tarihi 1

2

2013-2014 Güz

SYP3571  1980’den Günümüze Türkiye’de Sanat

2

2013-2014 Güz

SYP4291  Sanat Yönetiminde Uygulama

8

2013-2014 Güz

SYP4000 Bitirme Çalışması

8

2013-2014 Bahar

SYP1612 Uygarlık ve Sanat Tarihi 2

2

2013-2014 Bahar

SYP2182  Aydınlanma Döneminden Postmodernizme Sanat

2

2013-2014 Bahar

SYP3542 Sanat Yapıtı ve Tarihsel Okuma

2

2013-2014 Bahar

 SYP4000 Bitirme Çalışması

8

2014-2015 Güz

SYP1611  Uygarlık ve Sanat Tarihi 1

2

2014-2015 Güz

SYP3571  1980’den Günümüze Türkiye’de Sanat

2

2014-2015 Güz

SYP4291  Sanat Yönetiminde Uygulama

8

2013-2014 Güz

SYP4000 Bitirme Çalışması

8

2014-2015 Bahar

SYP1612 Uygarlık ve Sanat Tarihi 2

2

2014-2015 Bahar

SYP2182  Aydınlanma Döneminden Postmodernizme Sanat

2

2014-2015 Bahar

SYP3542 Sanat Yapıtı ve Tarihsel Okuma

2

2014-2015 Bahar

 SYP4000 Bitirme Çalışması

8

 

 

Son iki yılda verilen yüksek lisans düzeyindeki dersler:

 

Akademik Yıl

 

Ders Kodu ve Ders Adı

Haftalık Ders Saati

2013-2014 Güz

SAN5003 Uzmanlık Alan Dersi

3

2013-2014 Güz

SAN5000             Y. Lisans Tezi

1

2013-2014 Güz

SAN5112 Müzeler ve Küratörlük

3

2013-2014 Bahar

SAN5003 Uzmanlık Alan Dersi

3

2013-2014 Bahar

SAN5000             Y. Lisans Tezi

1

2014-2015 Güz

SAN5003 Uzmanlık Alan Dersi

3

2014-2015 Güz

SAN5000             Y. Lisans Tezi

2

2014-2015 Bahar

SAN5003 Uzmanlık Alan Dersi

3

2014-2015 Bahar

SAN5000             Y. Lisans Tezi

4

 

YAYINLAR

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

C. Uluslararası kitaplar ve/veya kitap bölümleri:

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. “Tasavvufi Aşk Şehidi Hallâc-ı Mansur ve Akyavaş’ın Resmindeki Yansıması”, Doğu Batı, S.26 (Ankara, 2004), s.247-255.

D2. “1980 Sonrası Modern Türk Resminde İslam Etkisi ve İki Sanatçı: Ergin İnan ve Murat Morova”, Sanat Tarihi Yıllığı, İÜ Edebiyat Fakültesi Yayını, İstanbul, 2009, s.15-26.

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

E1. “Çağdaş Türk Resminde Dinsel Referanslar”, Sanat ve İnanç Sempozyumu Bildiri Kitabı, İstanbul, Mimar Sinan Üniversitesi, 2000, C.2, s.319-326.

E2. “1980 Sonrası Modern Türk Resminde İslami Simgeler”: Erol Akyavaş, Ergin İnan ve Murat Morova’nın yapıtları üzerinden bir değerlendirme, Türkiye’de Modern Sanat ve İslam Estetiği, Ankara, Sanart Yayını, 2007, s.9-20. 

 

 

 

F. Diğer yayınlar:

Ulusal kitaplar veya kitap/ansiklopedi bölümleri:

F1. “1980 sonrası Modern Türk resminde geleneksel bir motif olarak dinsel simgelerin kullanımı”, Gelenekten Çağdaş: Modern Türk Sanatında Kültürel Bellek, İstanbul Modern Yayını, İstanbul, 2010, s.18-23

F2. Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, İstanbul, Kültür Bakanlığı ve Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayın’nda yayınlanan ansiklopedi maddeleri:  “Değirmen Han”, 1994, C.3, s.18. / “Ferid Paşa Konağı”, 1994, C. 3, s.292-293. / “Fer’iye Karakolu”, 1994, s. 293-294. / “Fer’iye Sarayları”, 1994, C.3, s.294. / “Halil Edhem Eldem Yalısı”, 1994, C.3, s.512. / “Heybeliada Ruhban Mektebi”, 1994, C.4, s.58. / “İsmail Paşa Yalısı, Beylerbeyi”, 1994, C.4, s.215. / “İsmail Paşa Yalısı, Kandilli”, 1994, C.4, s.215-216. / “İsmail Paşa Yalısı, İstinye”,  1994, C.4, s.216. / “Kadri Paşa Yalısı”, 1994, C.4, s.379. / “Kıbrıslılar Yalısı”, 1994, C.4, s.554-555. / “Marki Necip Bey Yalısı”, 1994, C.5, s.300. / “Naciye Sultan Yalısı”, 1994, C.6, s.25. “Prenses Rukiye Yalısı”, 1994, C.6, s.283-284. / “Rasim Paşa Yalısı”, 1994, C.6, s.307. / “Recaizade Ekrem Bey Yalısı”, 1994, C.6, s.311. / “Reşad Paşa Köşkü”, 1994, C.6, s.317-318. / “Rıza Bey Yalısı”, 1994, C.6, s.333-334. /  “Said Halim Paşa Yalısı”, 1994, C.6, s.418-419. / “Yasinci Yalısı”, 1994, C.7, s.441-442. / “Yılanlı Yalı”, 1994, C.7, s. 512-513. / “Zarif Mustafa Paşa Yalısı”, 1994, C.7, s.543-544.

F3. Nuri Akbayar (Ed.), Dünden Bugüne Beşiktaş, İstanbul, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayını, 1998. Bölüm başlıkları:  “Naciye Sultan Yalısı”, s.69; “Fer’iye Sarayları”, s.105-106; “Yılanlı Yalı”, s.118.

F4. Feridun Aksın (Yay.Yön.), Cumhuriyet’in 75 Yılı, 3 Cilt, İstanbul, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 1998. Cilt 1 / “Türk Yüksek Mimarlar Derneği”, s.68, “Cumhuriyetin Yabancı Mimarları”, s.68; “Arkitekt ve Mimarlık Dergileri”, s.115; “Florya Cumhurbaşkanlığı Köşkü”, s.171; “Ulusal Mimaride Bir Öncü: Vedat Tek”, s.248; “Sedat Hakkı Eldem’in Şark Kahvesi”, s.316; Cilt 2 / “Hilton Oteli ve Mimaride Uluslararası Üslup”, s.397; “Emin Onat”, s.499; “Değişen Mimarlık Anlayışı, s.522. Cilt 3 / “Türk Mimarlığının Çınarı Sedat Hakkı Eldem”, s.951.

 

Diğer Ulusal Dergilerde yayımlanan makaleler:

F5. (Zerrin İren Boynudelik ile birlikte), “Avrupa Resminde İşler: Simyacılar ve Doktorlar”, Toplumsal Tarih, S.254, Şubat, 2015, s.92-95.

F6. (Zerrin İren Boynudelik ile birlikte), “17. Yüzyıl Avrupa Resminde İşler: Hukuk ve Maliye”, Toplumsal Tarih, S.252, Aralık, 2014, s.92-94.

F7. (Zerrin İren Boynudelik ile birlikte), “Avrupa Resminde Pazar Yerleri”, Toplumsal Tarih, S.251, Kasım, 2014, s.90-93.

F8. (Zerrin İren Boynudelik ile birlikte), “18. Yüzyıl Günlük Yaşamında Yeni Tarzlar, Yeni Alışkanlıklar”, Toplumsal Tarih, S.250, Ekim, 2014, s.92-94.

F9. (Zerrin İren Boynudelik ile birlikte), “17. Yüzyıl’da Bir Hollanda Evi: Pieter De Hooch’un Bit Ayıklayan Anne ya da Bir Annenin Görevi Tablosu”, Toplumsal Tarih, S.249, Eylül 2014, s.92-95. (Zerrin İren Boynudelik ile birlikte)

 F10. (Zerrin İren Boynudelik ile birlikte), “Günlük Hayatı Resmetmek”, Toplumsal Tarih, S.248, Ağustos 2014, s.94-98.

F11. “Geleneksel Bir Resim Türüne Günümüzden Bir Yorum: Utrecht Antlaşması’nın 300. Yılı”, Toplumsal Tarih, S.233, Mayıs 2013, s.22-26.

F12. “Robert Rauschenberg”, Arredamento Mimarlık, Sayı 211, Mart 2008, s.46-49.

F13. “Hırsız Kent”, Arredamento Mimarlık, Sayı 100+76, Ocak 2005, s.26-27

F14. “Superflex”, Arredamento Mimarlık, Sayı 100+75, Aralık 2004, s.108-113.

F15. “Erol Akyavaş’ın Hallâc-ı Mansur Resimleri”, Keşkül, Sayı 2, Ekim 2004, s.30-35

F16. “İçeride Biri Var”, Arredamento Mimarlık, Sayı 100+53, Aralık 2002, s.125-128.

F17. “Geleceğin Sanatı ile Tanışma Fırsatı: Tele-Kent Sergisi”, Hürriyet Gösteri, Sayı 267, Şubat 2005, s.22-25.

F18. “Hırsız Kent’le Hesaplaşan Sanatçılar”, Hürriyet Gösteri, Sayı 266, Ocak 2005, s.14-17.

F19. “Alev Ebüzziya Siesby ve Uçan Çanakları”, Arredamento Dekorasyon, S.99, Ocak 1998, s.128-131.

F20. “Erol Akyavaş Retrospektifi”, http://www.ntvmsnbc.com.tr/news/39870.asp, Kasım 2000.

F21. “Mimar Hanedanları”, Arredamento Dekorasyon, S.95, Eylül 1997, s.68-82.

F22. “Ercüment Kalmık Müzesi”, Home Art, Eylül 1997, s.148-1

 

G. Ulusal Sempozyum ve Toplantı Faaliyetleri

G1. 1. Ulusal Sanat ve Tasarım Sempozyumu, 22–24 Aralık 2008, YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi, İstanbul (Düzenleme Kurulu Üyesi)

 

H. Sanat ve Tasarım Etkinlikleri (Sergiler ve Organizasyonlar)

H1. Yıldız Sanat 1 kapsamında, “Rezistans” sergisinde sergi yapımcısı yardımcılığı, açıkoturum, müzik ve dans etkinliklerinin organizasyonu. (31 Mayıs–3 Haziran 2000, YTÜ Yıldız Yerleşkesi)

H3. İnsan Hakları 2000 kapsamında “Veritas Omnia Vincit” Labirent Sergisi’nde Yardımcı Küratör (Kürator: Beral Madra) (9 - 12 Aralık 2000, Tüyap Tepebaşı)

H4. Nisan - Haziran 2002, YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi'nin Profilo Alışveriş Merkezi'nde gerçekleştirdiği "Çıkış-Giriş Öğrenci Projeleri" etkinliğinde proje koordinasyonu.(14-30 Haziran 2002)

H5. YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi'nin G-Mall Kültür, Sanat ve Alışveriş Merkezi'nde gerçekleştirdiği "Art-a-kalan Öğrenci Projeleri" etkinliğinde etkinlik koordinasyonu ve tanıtım.(21-30 Haziran 2004)

H6. “Alacakaranlık Defter” sergisinde Yardımcı Küratör (Kürator: Levent Çalıkoğlu), (5–22 Mayıs 2006, YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi)

H7. 2009-2010 Eğitim Öğretim yılı YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Yüksel Sabancı Sanat Merkezi’nde düzenlene Sarkis Yıldız’da, Yüksel Arslan Yıldız’da, 11. İstanbul Bienali Yıldız’da başlıklı sergilerde sergi koordinasyonu.

I. Çalışma Deneyimi

Yardımcı Doçent, YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi (2006-)

Öğretim Görevlisi,  YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi (2004-2006)

Araştırma Görevlisi, YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi (1998-2004)

Yazı İşleri Sorumlusu, Arredamento Mimarlık Dergisi (1997-1998)

İstanbul Üniversitesi, İznik Çini Fırınları Kazısı , saha ve envanter çalışmaları (1992)

İstanbul Üniversitesi, Enez Arkeolojik Kazısı saha ve envanter çalışmaları (1991)

J. Yabancı Dil Bilgisi

İngilizce, İyi