Doç. Dr. Kadriye Tezcan AKMEHMETTüm Kişiler

                                                                                                    Yarbis Bilgileri İçin TIKLAYINIZ !!  

 

ÖZGEÇMİŞ

 

Adı Soyadı:Kadriye TEZCAN AKMEHMET

     

      Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

 

     

      Öğrenim Durumu:

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Sanat Tarihi

İstanbul  Üniversitesi

1995

Y. Lisans

Müzecilik

Yıldız Teknik Üniversitesi

1998

Doktora

Sanat Tarihi

İstanbul Teknik Üniversitesi

2006

 

YüksekLisansTeziBaşlığıveTezDanışmanı:

KabataşErkekLisesi’ninTürkiye’deOrtaöğretimBağlamında

Okul-MüzeOlarakDeğerlendirilmesi

Danışman: Prof. TomurAtagök

 

DoktoraTeziBaşlığıveTezDanışmanı:

İlköğretimSosyalBilgilerÖğretimindeArkeolojiMüzelerinin

NesneMerkezliEğitimEtkinlikleriyleKullanılması

Danışman: Prof. Dr. AylaÖdekan

 

 

Akademik Unvanlar:

 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yıldız Teknik Üniversitesi

1996-2001

Ar. Gör.

Sanat ve Tasarım Fakültesi, Yıldız Teknik  Üniversitesi

2001-2006

Dr.Ar.Gör.  

Sanat ve Tasarım Fakültesi, Yıldız Teknik  Üniversitesi

2006-2007

Yrd.Doç. Dr.

Sanat ve Tasarım Fakültesi, Yıldız Teknik  Üniversitesi

2007-...

 

     

      Yönetilmiş Yüksek Lisans Tezleri  :

 

Sanıvar, İ. E.,Müzelerde İzleyici Araştırmalarının Sergi Geliştirmedeki Rolü, YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı Müzecilik Yüksek Lisans Programı, İstanbul, 2009.

 

Aslan Özcan, S., Milli Saraylar Daire Başkanlığı Kültür Politikaları Bağlamında Dolmabahçe Sarayı İletişim Uygulamalarının Değerlendirilmesi, YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı Müzecilik Yüksek Lisans Programı, İstanbul, 2010.

 

Gül,S. N., Sanat Müzelerinde Etkileşimli Sergi Alanları, YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı Müzecilik Yüksek Lisans Programı, İstanbul, 2014.

 

Sağlam, F. K., Toplumsal Barış Kültürünün Gelişiminde Çocuk ve Gençlik Müzelerinin Rolü, YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı Müzecilik Yüksek Lisans Programı, İstanbul,2015.

 

 

Projeler

 

ProjeÇalışmaGrubuÜyesi, TÜBA - TÜKSEK Türkiye’deKültürSektörüProjesi, ÇağdaşMüzecilikÇalışmaGrubu, ÇalışmaGrubuBaşkanı: Prof. TomurAtagök), 2001-2004.

 

ProjeEkibiÜyesi, MüzelerinTarihÖğretimindeLaboratuvarOlarakKullanılmasıProjesi, ProjeYürütücüsü: Prof. TomurAtagök, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzecilik Yüksek Lisans Programı,Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Ocak 2003-Şubat 2004

 

Proje Eş Koordinatörü, Müzelerin Eğitim Amaçlı Kullanımı Projesi “Okul-Müze Günleri” Müze Eğitim Programı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı Müzecilik Yüksek Lisans Programı ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri İşbirliği, 10 Ekim 2005-1 Nisan 2009.

     

      Proje Koordinatörü, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Müzesi Projesi,Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı Müzecilik Yüksek Lisans Programı ve Bakırköy Prof. Mazhar Osman Uzman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi işbirliği, İstanbul, 1 Haziran  2007-12 Ekim 2008.

 

      Danışman, Bakırköy Prof. Mazhar Osman Uzman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Müzesi, Bakırköy Prof. Mazhar Osman Uzman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, 26 Aralık 2008-26 Aralık 2009,  23 Şubat 2010-1 Eylül 2010.

 

      Danışman, Türk Nero-Psikiyatri Müzesi Projesi, Bakırköy Prof. Mazhar Osman Uzman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Müzesi, İstanbul, 15 Ekim 2012-15 Aralık 2012.

     

      Danışma Kurulu Üyesi, İstanbul Valiliği Sağlık Müzesi Projesi, İstanbul, 16 Ocak-1 Temmuz 2009, 9 Temmuz 2009-1 Ocak 2010.

     

Proje Koordinatörü, Çağdaş Müzecilik Anlayışında Mesleki Örgütlerin Rolü Bağlamında Türkiye İçin Öneri Geliştirilmesi,

Proje Ekibi Üyeleri: Yrd. Doç. Dr. KadriyeTezcanAkmehmet, Yrd. Doç. Dr. DenizÜnsal, Yrd.Doç. Dr. HanzadeUralman, Yrd. Doç. Dr. GökçeDervişoğluOkandan, Arş. Gör.SalihaNesliGül (Araştırmacı), ÇiğdemGirgin (Araştırmacı),Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Mayıs 2010-Kasım 2013. (İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür ve Sanat Yönetimi Programı işbirliğiyle)

 

     

      İdari Görevler 

 

Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Bölümü Sanat Yönetimi Anabilim Dalı, Şubat-Mayıs 2009.

 

Program Yürütücüsü, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı Müzecilik Yüksek Lisans Programı,Nisan 2009- Temmuz 2010.

 

Program Yürütücüsü, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı Müzecilik Yüksek Lisans Programı,Temmuz 2011-Devam ediyor.

 

 

      Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

 

ICOM (International Council of Museums/Uluslararası Müzeler Konseyi), Mart 2007-...

 

ICOM CECA (Council of EducationandCultural Action/Eğitim ve Kültürel Faaliyet Komisyonu), Mart 2007-...

 

Müzeciler Derneği, Aralık 1998- ...

 

Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği, Ocak 2012- ...

 

Ödüller

 

Fulbright Türkiye Komisyonu, Ziyaretçi Araştırmacı Programı, (FulbrighTurkishSenior

Scolar Program 2010-2011), ‘The Role of Museums in ParentInvolvement’/’Müzelerin Aile Katılımındaki Rolü’ konulu doktora sonrası araştırmasının desteklenmesi, George Washington Üniversitesi Kolombiya Sanat ve Bilim Fakültesi Müzecilik Programı (George Washington UniversityColumbianCollege of Art andSciencesMuseumStudies Program), Amerika Birleşik Devletleri,Ağustos 2010-Temmuz 2011.

 

YÖK, Yurt Dışı Araştırma Bursu, ‘Art HistoryEducation Through Art Museums/Sanat Müzeleri Aracılığıyla Sanat Eğitimi) konulu araştırmanın desteklenmesi, Amerika Birleşik Devletleri, George Washington Üniversitesi Kolombiya Sanat ve Bilim Fakültesi Müzecilik Programı (George Washington UniversityColumbianCollege of Art andSciencesMuseumStudies Program),Temmuz-Eylül 2014.

 

 

Son ikiyıldaverdiğilisans (l)veyükseklisans (yl) düzeyindekidersler

Akademik Yıl&Semester

Kod

Dersin Adı

Haftalık Ders Saati

Öğrenci Sayısı

2013 Güz

817001

Proje Yazma ve Yönetme Yöntemleri (l)

3

4

SAN 5000

Yüksek Lisans Tezi (yl)

1

7

 

2014 Bahar

SYP 1392

Sanat Pedagojisi (l)

3

12

SAN 5100

Müze Eğitim Uygulamaları(yl)

3

5

SAN 5000

Yüksek Lisans Tezi (yl)

1

8

 

2014 Güz

SYP 4512

Müze İletişimi (l)

3

28

SYP 4291

Sanat Yönetiminde Uygulama (l)

16

2

SAN 5000

Yüksek Lisans Tezi (yl)

1

6

 

2015 Bahar

 

 

 

SYP 1392

Sanat Pedagojisi (l)

3

15

SYP 4000

Bitirme Çalışması  (l)

8

1

SAN 5000

Yüksek Lisans Tezi (yl)

1

4

 

     

YAYINLAR

 

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler :

 

A1. Tezcan Akmehmet,K., Museum-CommunityPartnership in IstanbulArchaeologicalMuseums: School-MuseumDays, The International Journal of theInclusiveMuseum, Champaign-Illinois/USA, Vol. 1, Issue 2, 126-138 Avustralya: CommonGround Publishing, 2008. ISSN: 1835-2014.

 

A.2. Ekener Sanivar, I., K. Tezcan Akmehmet, The Role of AudienceResearch in Museums: A FieldResearchConducted at theMuseums of Istanbul, The International Journal of theInclusiveMuseum, Champaign-Illinois/USA, Volume 3, Issue 4, 109-128, 2011.ISSN: 1835-2014.

 

A.3. Tezcan Akmehmet, K., Jessica J. Luke, MuseumsandParentInvolvement: A LandscapeReview, Museum Management andCuratorship, Volume 28, Issue 5, 2013. http://dx.doi.org/10.1080/09647775.2013.850829

 

B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler :

 

B1. Tezcan Akmehmet, K., CulturalEducation Through Museums: A Pilot Project forIstanbul Through theAgesSectionInIstanbulArchaeologicalMuseums, InSEA/International SocietyforEducation Through Art On Bridge 7thEuropeanRegionalCongress. Volume 1 (Istanbul-Cappadacocia, Turkey, July 1-6, 2004), Edit Prof. Dr. Vedat Özsoy-Prof. Dr. Olcay Kirişoğlu, Turkish Visual Arts-Gazi University, 34-47, 2005.

 

B2. Tezcan Akmehmet, K., How Do Museum Programs AchieveParentalInvolvement, OldQuestions, New Answers: QualityCriteriaforMuseumEducation(Proceedings of ICOM CECA 2011 Conference, edit. ZeljkaJelavic), Zagrep, 191-202, 2012. 

 

 

      C. Yazılan Ulusal Kitaplarve Kitap Bölümleri

 

      C1.  Yazılan Ulusal Kitaplar

 

C1.1. Atagök, Tomur., H. Özkasım ve K. Tezcan Akmehmet (haz.). Okul-Müze Günleri Öğretmen Paketi. İstanbul: YTÜ Basım-Yayım Merkezi, 2006.

 

 

C2. Yazılan Ulusal Kitaplardaki Bölümler :

 

C2.1. Tezcan Akmehmet, K. Müze Ortamında Öğrenme ve Drama, Yaratıcı Drama:1999-2002 Yazılar, Edit. Ömer Adıgüzel, İstanbul: Naturel Yayıncılık, Ağustos 2010, 350-356.

 

C2.2. Tezcan Akmehmet, K., Müze Eğitimi: Okul Programları, MüzebiliminABC’si, (Hazırlayan Nevra Ertürk ve HanzadeUralman), İstanbul, Ege Yayınları, 195-208, Mayıs 2012.

 

C2.3. TezcanAkmehmet, K., E. Altınsapanve N. Küçükhasköylü, MüzelerveEğitim: 6. Ünite (DersKitabı), MüzecilikveSergileme, Ankara: AnadoluÜniversitesiYayınları, Ocak 2013,128-154.

 

 

D. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :

 

D1. Tezcan Akmehmet, K. ve A. Ödekan, Müze Eğitiminin Tarihsel Gelişimi,  İTÜ Dergisi b/Sosyal   Bilimler, Cilt 3 (1), İstanbul, Cenkler Matbaası, 47-58, Aralık 2006.

 

D2. Tezcan Akmehmet, K.,Müzelerin Tarih Öğretiminde Nesne Merkezli Eğitim Etkinlikleriyle Kullanılması, Milli Eğitim Dergisi, Güz 2008, S 180, 50-66, Ankara, 2008.

 

 

E. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:

 

E1. Tezcan Akmehmet, K., Müzelerin Sosyal Bilimler Öğretiminde Laboratuvar Olarak Kullanılması ve Okul-Müze İşbirliği. Sosyal Bilimler Öğretiminde Alternatif Teknik ve Yöntemler, Sosyal Bilimler Sempozyumu (24 Mart 2001), Eyüboğlu Eğitim Kurumları Yay. No:4, 116-123, İstanbul, Mart 2001.

 

E2. Tezcan Akmehmet, K., Müze Ortamında Öğrenme ve Drama, Müze Pedagojisi-Türkiye 3. Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri (22-24 Haziran 2001), 29-32, Ankara, Ocak 2002.

 

E3. Tezcan Akmehmet, K., Müzelerin Eğitime Katkısı: Okul-Müze İlişkisi, Eğitim Ortamı Olarak Müzeler. (Haz.Kadriye Tezcan Akmehmet) İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Yayınları, YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Ana Sanat Dalı Müzecilik Yüksek Lisans Programı, 35-43, İstanbul, 2003.

 

E4. Tezcan Akmehmet, K., İstanbul Arkeoloji Müzeleri Çağlar Boyu İstanbul Sergi Salonu İçin Eğitim Programı Oluşturmak, 7. Müzecilik Semineri (20-22 Ekim 2004) Bildiriler, İstanbul, Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı, 129-135, Ekim 2005.

 

E5. Tezcan Akmehmet, K., Müzelerin Eğitim Amaçlı Kullanımı Projesi, Uluslararası katılımlı Eğitim ve Müze Semineri (18-21 Ekim 2007), haz. Prof. Dr. İnci San. Düz. ÇDD (Çağdaş Drama Derneği), SEDER (Sanat Eğitimcileri Derneği), ÇMKD (Çoçuk Müzeleri Derneği) ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kök Yay., 175-187, Ankara: Mart 2008.

 

E6. Tezcan Akmehmet, K. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı Müzecilik Yüksek Lisans Programı,Türkiye’de MüzebilimÇalıştayı, Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayın Merkezi, YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat ve Tasarım Ana Sanat Dalı Müzecilik Yüksek Lisans Programı, İstanbul, 2012, 15-30.

 

E7. Tezcan Akmehmet, K. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Müzesi Projesi, Türkiye’de MüzebilimÇalıştayı, Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayın Merkezi, YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat ve Tasarım Ana Sanat Dalı Müzecilik Yüksek Lisans Programı, İstanbul, 2012, 92-99.

 

 

F. DİĞER YAYINLAR :

 

      F1. Hazırlanan ulusal bildiri kitapları:

 

F1.1. Tezcan Akmehmet, K. (haz.),Müzelerde Koleksiyon Oluşturma ve Geliştirme (Konferans Bildirileri Kitabı), YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzecilik Anabilim Dalı, İstanbul, Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayın Merkezi, 2002.

 

F1.2. Tezcan Akmehmet, K. (haz.),Eğitim Ortamı Olarak Müzeler (Konferans Bildirileri Kitabı), YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Sanat ve Tasarım Ana Sanat Dalı Müzecilik Yüksek Lisans Programı, İstanbul, Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayın Merkezi, 2003.

 

F1.3. Tezcan Akmehmet, K. (haz.),Türkiye’de MüzebilimÇalıştayı, (Çalıştay bildirileri kitabı), İstanbul, Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayın Merkezi, YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı Müzecilik Yüksek Lisans Programı, 2012.

 

 

F2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve özeti yayımlanan bildiriler:

 

F2.1. Tezcan Akmehmet, K., Museums Role in Child Education. Art andSocialEngagement: International Symposium, WorkshopsandEvents konferansı (1-3 Mayıs 2002)dahilinde, "Art andSocialEngagement" bildiri kitapçığındaki (abstract), http://www.sanart.org.tr/atrengaged/papers.html pp., Ankara, Türkiye, Mayıs 2002.

 

F2.2. Tezcan Akmehmet, K.,Object Centered Learning in Museum Environment, Uluslararası Katılımlı 2000’li Yıllarda Öğrenme ve Öğretme/The First Symposium on Learning andTeaching in 2000’s With International Participation dahilinde, Book of Abstract" bildiri kitapçığındaki özet, 484-485, İstanbul, Türkiye, Mayıs 2002.

 

F2.3. Tezcan Akmehmet, K., Eğitim ve Müzeler/Edukacja i Muzea/EducationandMuseums. Tarihin Tanıkları Oyuncaklar Sempozyumu/ZabawkiSwiadkowieHistorii/Symposium/Witnesses of History; Toys (25-26 Eylül 2012, İzmir Konak Belediyesi Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi Avrupa Birliği Projesi) bildiri kitapçığındaki özet, İzmir, Arkadaş Matbaası, 128-131, Ocak 2013.

 

 

      F3. Yazılan uluslararası kaynak metinleri:

 

F3.1. Tezcan Akmehmet,K. ve  A. Wittman,ResourcesforRethinkingParentEngagement in Children’s Learning, Museum&SocialIssues”, RethinkingParentEngagement in Children’s Learning (Edits: JessicaLukeandDaleMcCreedy), Spring 2010, Vol. 5, N. 1,143-151, 2011.

 

 

F4. Ulusal dergilerde yayınlanan makaleler:

 

F4.1. Tezcan Akmehmet, K.,  Okul İçinde Kurulan Müze: Kabataş Erkek Lisesi Okul-Müze’si, İstanbul, S. 26, 116-120, Temmuz 1998.

 

F4.2. Tezcan Akmehmet, K., Çocuk-Müze İlişkisi: Okul Gezileri, Meşale, Sayı 3, 50-54, Haziran 2007.

 

F4.3. Tezcan Akmehmet, K., Türkiye’de Müze Eğitimi Çalışmaları, Artist, 80-87, Mart 2008.

 

F4.4. Tezcan Akmehmet, K., Müzelerin Eğitim Amaçlı Kullanımı Projesi, Çoluk-Çocuk, 81, 42-45,  Ankara, Haziran 2008.