Arş. Gör. Ozan YAVUZTüm Kişiler

                                                                         Yarbis Bilgileri İçin TIKLAYINIZ !!  

 

1.  Adı Soyadı                                    : Ozan YAVUZ

 

2.  Doğum Tarihi                              : 18.06.1983

 

3.  Unvanı                                           : Araştırma Görevlisi

 

4.  Öğrenim Durumu :

 

 

 

 

 

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

İşletme

Celal Bayar Üniversitesi

2006

Lisans

Fotoğraf

Marmara Üniversitesi

2010

Yüksek Lisans

 

Fotoğraf

Marmara Üniversitesi

2013

 

Sanatta Yeterlik

Sanat ve Tasarım

Yıldız Teknik

Tez Aşamasında

 

 

 

7. Yayınlar

 

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

O.Yavuz.Reflections ecole and style issues of Turkish photography to photography education” Volume 106, 10 December 2013, Pages 2222–2229, Procedia - Social and Behavioral Sciences

 

İ.Özkeçeci ve B.Böcekler ve O.Yavuz ve H.Önal. “SİSTEMATİK GÖRSEL ARAŞTIRMALARDA FOTOĞRAFIN YERİ: MİMAR SİNAN ESERLERİ ÖRNEĞİ” The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC October 2014 Volume 4 Issue 4

 

 

 

7.2  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins)

basılan bildiriler.

 

Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Uluslararası Sanat / Tasarım ve Estetik Kuramları Sempozyumu, 19-21 Ekim 2011, Antalya, “Kavramsal Fotoğrafta Estetik Algısı”, Bildiri kitabında basılmıştır, Vol. 1, Issue 1, pp. 361-366, (2012)

 

 

 

7.6 Diğer yayınlar

Kitap Çevirisi

Yavuz, O., Yılmaz, H., & Keser, Y. (2012). Education of a Photographer - Fotoğrafçının Eğitimi. Espas Sanat Kuram Yayınları

Makale/Bölüm Çevirisi

Yavuz, O. (2013). Fotoğraf-Eğitim-Teori, Eğitim Programı Üzerine Notlar. FotoFilm - Fotoğraf Sinema Dergisi (pp. 22-27). Fotofilm Sanat Merkezi.

Yavuz, O. (2012). Dijital Fotoğraf Çağında Etik. FotoFilm - Fotoğraf Sinema Dergisi (pp. 10). Fotofilm Sanat Merkezi.

Yavuz, O. (2012). NPPA Etik Kılavuzu. FotoFilm - Fotoğraf Sinema Dergisi (pp. 8). Fotofilm Sanat Merkezi.

Deneme

Yavuz, O. (2012). Sosyal Bir Dil Olarak Fotoğraf: Fotofilm Sanat Merkezi.

 

 

8. Projeler

 

1.“İstanbul’daki Bir Kısım Osmanlı Mimari Eserlerinde Dekoratif Unsurların Estetik Analizi (Çini-Kalemişi-Ahşap-Taş-Mermer Desenleri-Hat Kompozisyonları)”, YTÜ Araştırma Projesi (KAP), Prof. İlhan Özkeçeci (Proje Yürütücüsü), Arş. Gör. Burcu Böcekler (Proje Ekibi), Arş. Gör. Ozan Yavuz (Proje Ekibi), Arş.Gör. Halil Önal (Proje Ekibi) (Proje bitmiştir)

2.“Panoramik Fotoğraf Tekniğinin Mimari Çekim Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunları ve Sayısal Ortamda Çözüm Yöntemlerinin Araştırılması", Y.T.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi, Yrd.Doç.Muammer Bozkurt (Proje Yürütücüsü), Öğr.Gör.İsmail Coşkun (Proje Ekibi),   Arş.Gör. Ozan Yavuz (Proje Ekibi), (Proje bitmiştir)

3.”İç Güvenlik Sivil Gözetimin Geliştirilmesi Projesi 2. Aşama” (Improvement of Civilian Oversight of Internal Security Sector Project Phase II),  Destekleyen Kurum: United Nations Development Programme UNDP, Fotoğraf danışmanı olarak görev alınmaktadır.

 

 

9. İdari Görevler

 

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı:

FVASD Farabi Değişim Programı Koordinatör Yardımcısı

Sanat ve Tasarım Fakültesi Bologna Koordinatörlüğü Üyesi

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Öncesi:

FVASD Farabi Değişim Programı Koordinatör Yardımcısı