Yrd. Doç. Muammer F. BOZKURTTüm Kişiler

                                                                                                  Yarbis Bilgileri İçin TIKLAYINIZ !!  

                                 

 

 

E-mail adresi (en çok kullanılan/ bir tane adres yazmaya özen gösteriniz):  mbozkurt.istanbul@yahoo.com

 

Kişisel web sitesi / web sayfası :

Eğitim( lisans-yüksek lisans-doktora)

 

1986 Lisans: Gazi Üniv. Gazi Eğitim Fakültesi, Resim-İş Eğitimi Bölümü

1988 Master: Hacettepe Üniv. Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü

1994 Doktora: Hacettepe Üniv. Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü

Akademik Ünvanlar (Yrd.Doç., Doç., Prof. vs.; kazanılan yıl ve yer belirtilmelidir)

 

Yrd.Doç. 2006, YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi.

Verdiği dersler (Dersin türünü belirtmeyi unutmayınız: Zorunlu, Fakülte Seçmeli vs.)


Lisans Dersleri

Video Bilgisi /Zorunlu (Kuramsal)

Video Uygulama 1-2 /Zorunlu  (Kuramsal, Uygulamalı)

Tasarım Uygulama /Zorunlu-Seçmeli (Proje Dersleri. Kuramsal, Uygulamalı)

Video Çekim Teknikleri / Zorunlu (Uygulamalı)

İletişim Kuramları ve Etik /Zorunlu (Kuramsal)

Görsel Kültür / Zorunlu (Kuramsal)

Sinema TV Tarihi /Zorunlu (Kuramsal)

Yüksek Lisans Dersleri

Medya Sanatı /Seçmeli (Kuramsal)

Görüntü Yapım ve Analiz / Seçmeli (Kuramsal, Uygulamalı)

Video Yapım ve Sunum Yöntemleri /Seçmeli (Uygulamalı)

Video İşleme Teknikleri / Zorunlu (Uygulamalı)

Sanatta Doktora Dersi

Video Art /Seçmeli (Kuramsal)

 

Yürüttüğü Tezler (sadece Yüksek Lisans ve Doktora):

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul 2003

Türkiye’de Üretilen Reklam Spotları ve Video Kliplerinin Görsel Yapılanması

Öğrenci, Metin Çavuş

Tez Danışmanı

Yrd.Doç. Muammer Bozkurt

Sergiler (Kişisel ve Karma olarak ayrılabilir)

 

Kişisel (Seçme)

1989      Resim Sergisi,Türk-Amerikan Derneği    ANKARA

1990      Enstalasyon,  “Kuğulu Düzenleme”  Kuğulu Park İçi ANKARA

1991       Resim Sergisi,  TÖBANK  Sanat Galerisi   İSTANBUL.

1993       54. Devlet Resim Heykel Sergisi.

1996       Resim Sergisi,  Konrad -Adenauer- Stiftung Vakfı Sanat Galerisi    ANKARA

1993       Video Enstalasyon - Performans, “Kimliksiz Görüntüler” Alman Kültür Merkezi ANKARA.

1993       Vİdeo Performans, “Kuşlar İçin Bir Sergi Projesi”  Esnboğa Havaalanı   ANKARA.

1993       Video Enstalasyon,  “Tuvalin Ölümü”   Ankara - Çankırı arasında bir köy mezarlığı.

1995       “Sanat ve Tabular”  Video Sanatı Sergisi. SANART, Alman Kültür Merkezi ANKARA

 

Araştırma (araştırma alanı, içinde bulunduğu Araştırma Grubu, içinde bulunduğu araştırma projeleri):

 

 

YTÜ BAPK. Stüdyo Fotografında, Geleneksel ve Sayısal Yöntemlerde Görsel Nitelik Ögelerinin Denetimi ve Farklılaştırılması. (2003.01.01 / 2005.01.01)

 

YTÜ BAPK. Fotografta, Geleneksel ve Sayısal Yöntemle Elde Edilen Baskıların Teknik ve Estetik Açılardan Karşılaştırılması. 2001.08.01 / 2004.04.01)

Ödüller (Sanatsal ve akademik):

1989 23.DYO Resim Sergisi (Mansiyon)

1990 PTT Genel Müdürlüğü 150. yıl 1. Plastik Sanatlar Sergisi ANKARA (Mansiyon)

1990 AÇS "Adana'dan Görüntüler" Resim Sergisi ADANA (Mansiyon)

Yayınlar (Önem sırasına göre yazılmalıdır, bkz. Akademik Faaliyet Raporu):

 

Kitap / Kasım 2005

“VİDEO SANATI  Enstalasyon, Film,  Performans”

Bileşim Yayınları 213 /İstanbul.

Sanat Dizisi 26. Fotograf/Video 5. Kod: 4,3,05. ISBN: 975-271-112-X

Bildiriler:

 

27 Şubat 1997(Konferans) "VİDEOART- VİDEO ENSTELASYON - VİDEO PERFORMANS" Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ANKARA  

16 Nisan 1998 (Konferans) "VİDEOART- VİDEO ENSTELASYON - VİDEO PERFORMANS" Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İSTANBUL

9 Kasım 1997 (Panel) "DOCUMENTA 10" Alman Kültür Merkezi ANKARA

11 Kasım 1998 (Panel) "GÜNÜMÜZ SANATI VE KİMLİK SORUNLARI" Çağdaş Sanatlar Kültür Merkezi ANKARA

23 Şubat 1999 (Konferans) “ALMANYA’DA VİDEO HEYKEL” Çağdaş sanatlar Merkezi, Ankara

26 Mayıs 1999 (Konferans) “VİDEO SANATI”  Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu

7 Aralık 2003 (Panel) “FOTOGRAFTA YENİ YAKLAŞIMLAR”  Ankara Fot. Günleri. Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara

28-29 Haziran 2003 (Konferans)  “MEDİEN KUNST: DİE 90ER JARE İN DEUTSCHLAND UND DER TÜRKEi”  Dresden/Almanya

24 Nisan 2005 (Panel) “disiplinlerarası Sanat Ortamında Fotograf”  2.Ulusal Fotograf Sempozyumu. İstanbul

15 Kasım/15 Aralık/3 Mart  2006 (Konferans) “VİDEO SANATI” Yeditepe Üniv. Güz. San. Fak./ Kültür Üniversitesi, İstanbul / Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara

 

Jüri Üyelikleri/Diğer Üyelikleri/Yürütülen Workshop’lar/Chairman’lik :

 

1998 “Ankara’da Genç Sanat – 1” Ulusalararası Sanat Projesi Düzenleme Kurulu Başkanlığı.

1999 “Ankara’da Genç Sanat – 2” Ulusal Sanat Projesi Jürü Üyeliği

2003 Yıldız Technical University, 2 nd Internatıonal Exhbition of Photography Jüri Üyeliği

Çalışma Deneyimi:

1990 – 2001 Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Öğr. Gör.

2001 – 2006 Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi Sanat Bölümü Öğretim Üyeliği.