Doç. Nur AralTüm Kişiler

                                                                                                  Yarbis Bilgileri İçin TIKLAYINIZ !!  

 

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: NUR ARAL

Doğum Tarihi: 1973

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Fotoğraf Bölümü

Mimar Sinan Üniversitesi

1996

Y. Lisans

 Sosyal Bilimler/Fotoğraf

Mimar Sinan Üniversitesi

2003

Sanatta Yeterlik

 Sosyal Bilimler/Fotoğraf

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

2005

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı:

“Postmodernist Süreçte Fotografinin Yeri Önemi ve Postmoden Fotografi”

Danışman: Prof. Ahmet Öner GEZGİN

S.Yeterlik Çalışması Başlığı (özeti ekte)  ve Danışman(lar)ı:

“ Fotoğraf Sanatında Öz, Anlam ve Kurgusal Süreç Bağlamında Still Life”

Danışman: Yrd. Doç. Nihal KAFALI

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Doç.

 Sanat ve Tasarım Fakültesi/ Yıldız Teknik Üniversitesi

2011-...

Yard.Doç.

 Sanat ve Tasarım Fakültesi/ Yıldız Teknik Üniversitesi

2009-2011

Ar.Gör.

 Sanat ve Tasarım Fakültesi/ Yıldız Teknik Üniversitesi

2000 – 2009

 

      Projelerde Yaptığı Görevler:

·         Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenerek 01.04.2004 tarihinde sonuçlandırılan 21–08–02–01 proje no’lu ve

·         Fotoğrafta, Geleneksel ve Sayısal Yöntemle Elde Edilen Baskıların Teknik ve Estetik Açılardan Karşılaştırılması başlıklı araştırma projesinin Projesi Ekibi Üyesi.

 

·         Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenerek 04.01.2010 tarihinde başlayan 29–08–02 GEP01 no’lu ve

 

·         “Dijital Teknoloji Çerçevesinde Stil Life Fotoğrafta Gün Işığının Kontrollü Kullanım Olanaklarının Araştırılması” başlıklı araştırma Projesi Yürütücüsü.

 

İdari Görevler:

  • Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Sanat ve Tasarım Fakültesi Temsilcisi 2011-...
  • Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Sanat Bölüm Başkan Yardımcısı 2010–2011
  • Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı Yürütücü Yardımcısı 2009–2011
  • Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğrafçılık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü

2009–2012

Ödüller:

ULUSLARARASI ÖDÜLLER

2006   Uluslararası “Color Awards” Fotoğraf Ödülleri Profesyonel “Still Life” Kategorisi Ödül Adaylığı (2 ayrı fotoğraf ile)

2005   “IPA” Uluslararası Fotoğraf Ödülleri Profesyonel “Still Life”Kategorisi Onursal Mansiyon Ödülü

2005   Uluslararası Londra Fotoğraf Ödülleri “Stil Life2” Yarışma Finalistliği.

2005   Uluslararası Black & White Spider Fotoğraf Ödülleri Profesyonel “Still Life” Kategorisi Onursal Mansiyon Ödülü

2005   Uluslararası Black & White Spider Fotoğraf Ödülleri Profesyonel “Still Life” Kategorisi Ödül Adaylığı (3 ayrı fotoğraf ile)

 

ULUSAL ÖDÜLLER

2005   “Kadınlar için Kadınlar Tarafından Oluşumu” etkinlikleri ile 2005 İFSAK Yılın Fotoğraf Ödülü.

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2014-2015

Güz

 

2

2

10

Mesleki Temel Eğitim

3

0

12

Tasarım Uygulama 4

3

0

10

Fotoğraf ve Video Uygulamaları1

2

4

7

 

 

Bitirme Ödevi

3

6

5

Uzmaklık Alan Dersi  1 (YL)

 

 

1

İlkbahar

Kavramsal Fotoğraf

2

2

10

Portre Fotoğrafı

2

2

10

Fotografik Tasarıma Giriş

2

2

5

Tasarım Uygulama 3

 

 

7

Bitirme Ödevi

3

6

4

 

 

Uzmanlık Alan Dersi  (YL)

3

3

1

2013-2014

Güz

Mesleki Temel Eğitim

2

2

15

Stüdyo 1

3

0

15

Tasarım Uygulama 4

3

0

13

Fotoğraf ve Video Uygulamaları1

2

4

7

Bitirme Ödevi

3

6

4

 

İlkbahar

Stüdyo II

2

2

15

Portre Fotoğrafı

2

2

15

Fotografik Tasarıma Giriş

2

2

10

Fotoğraf Ve Video Uygulamaları 2

3

3

13

Bitirme Ödevi

3

6

5

 

ESERLER

A. Uluslararası dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Aral, N. Aral, Ö.Y. “Mihri Müşfik: Türk Resmi ve Sanat Eğitiminde Bir Kadın Öncü”,Akademik Araştırmalar Dergisi (Journal of Academic Studies), Mayıs 2009 – Temmuz 2009, Sayı:41,Yıl:11, s. 187–196.

A2.  Aral, N. “77 Years Passed by, Best of Ara Guler”, The Art Book, August 2009,

        Volume 16, Issue 3, s.62

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B1. “Sanatın Nesnesinden İmgenin Yaratıcısına Sanat Tarihinde Kadın Olgusu”, Uluslararası Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongresi, Sakarya Üniversitesi, 05 – 07 Mart 2009, Sakarya (Öğr. Gör. Ayça TUFAN ile birlikte)

C.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

D.   Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Aral, N. “Çoklu Gerçeklikler ve Sandy Skoglund Üzerine” Sanat ve Tasarım Dergisi,

      Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayını, Haziran 2009, sayı:3, s. 21 – 34

D2.  Aral, N. “Güncel Sanatta Tablo Fotoğraf Kavramı ve Kurgulanmış Melodram” Sanat

      Yazıları Dergisi, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayını, 2007 Bahar,

      Sayı16, s.167 – 181

D3.  Aral, N. “Postmodernizm ve Fotoğraf” Sanat Tasarım Dergisi, Yıldız Teknik

      Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Yayını, Bahar 2004, sayı:01, s. 104 – 105

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. “İcadından Günümüze Yüksek Kültür – Popüler Kültür Ekseninde Fotoğrafın Sanatsal

       Yolculuğu” “Sanat ve…” 8. Ulusal Sanat Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi, Güzel

       Sanatlar Fakültesi, 18 – 20 Ekim 2006, Ankara

E2.  “Postmodern Süreçte Fotoğrafın Önemi ve Postmodern Fotoğraf” Gelin Fotoğraf

       Konuşalım 1. Ulusal Fotoğraf Sempozyumu, İtalyan Kültür Merkezi, 17 -20 Aralık

       2003, İstanbul

F. Ulusal dergilerde yayımlanan makaleler:

F1. Aral, N. “Ölü Doğa Teması Bağlamında Nesne ve Temsiliyet Üzerine Bir Analiz” Rh+

      Sanart Dergisi Aralık 2008, sayı:57 s. 26 – 30

 

G. Ulusal Kişisel Sergiler

G1. Barış Manço Kültür Merkezi, İstanbul, 2009

G2. Moda Deniz Kulübü Sanat Galerisi, İstanbul, 2009

G3. Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, 2005

H. Uluslararası Karma Sergiler

H1. V. International Turkish Culture and Arts Congress/Art Activity Exhibition, İspanya,2011

H2. AKFID V. International Turkish Art Exhibition, Suriye, 2010

H3. AKFID I. International Photography,Plastic & Traditional Arts Exhibition, Akşehir, 2010

H4. IV. International Turkish Culture and Arts Congress/Art Activity Exhibition, Mısır, 2009

H5. “For Women By Women” Photo-Exhibition, George Washington University, Washington,

      Amerika Birleşik Devletleri, 2007

H6. “For Women By Women” Photo-Exhibition, Turkish Cultural Festival, Washington,

      Amerika Birleşik Devletleri, 2006

H7. “For Women By Women” Photo-Exhibition, University of Maryland, Stamp Student

      Union, Charles Carroll Room, Amerika Birleşik Devletleri, 2006

H8. “For Women By Women” Photo-Exhibition, The Gallery at Warehouse, Washington

      Amerika Birleşik Devletleri, 2006

H9. “For Women By Women” Photo-Exhibition, Takoma Park Arts and Humanities

      Commission Community Center Gallery, Washington, Amerika Birleşik Devletleri, 2006

H10. “For Women By Women” Photo-Exhibition, Kit@pEvi 410 High Road, Tottenham, Londra,

      İngiltere, 2006

H11. “Kadınlar için Kadınlar Tarafından” Fotoğraf Sergisi Uluslararası Düzce Festivali, Düzce,

       2005

H12. Tanıtım Fotoğrafı M.S.Ü G.S.F Fotoğraf Bölümü Öğrenci Sergisi,Istituto  Statale D’Arte

      di Frenze Floransa, İtalya, 1998

 

I. Ulusal Karma Sergiler

I1. “24 Saat Açık” Karma Sergi, Yüksel Sabancı Kültür Merkezi, İstanbul, 2008

I2. Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği Sergisi Tophane-i Amire İstanbul, 2007

I2. Fotoğraf Sergisi Nisan 2007 Mimarlar Odası Trabzon Şubesi, Trabzon, 2007

I4. Marmara Üniversitesi G.S.F 50. Yılda Büyük Buluşma Sergisi, Mustafa Kemal Kültür

      Merkezi, İstanbul, 2007

I5. “Kadınlar için Kadınlar Tarafından” fotoğraf sergisi Nilüfer Belediyesi Konak Kültür Evi Bursa, 2007

I6. “Kadınlar için Kadınlar Tarafından” fotoğraf sergisi Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar

        Merkezi,  Ankara, 2007

I7. “Kadınlar için Kadınlar Tarafından” fotoğraf sergisi Şanlı Urfa Belediyesi Sergi Salonu,

        Urfa, 2006

I8. “Kadınlar için Kadınlar Tarafından” fotoğraf sergisi Devlet Güzel sanatlar Galerisi,

        Çanakkale, 2006

I9. Karma Fotoğraf Sergisi İFSAK, İstanbul, 2006

I10. United Nations Population Fund işbirliği ile “Kadınlar için Kadınlar Tarafından” 

        Fotoğraf Sergisi, CRR Sergi Salonu, İstanbul, 2005

I11. Karma Fotoğraf Sergisi Galata Fotoğrafhanesi, İstanbul, 2005

I12. Karma Fotoğraf Sergisi Diyarbakır Kültür Merkezi, Diyarbakır, 2005

I13. “Kadınlar İçin Kadınlar Tarafından”  Fotoğraf Sergisi Darphane-i Amire, İstanbul, 2005

I14. Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği Sergisi Tophane-i Amire İstanbul, 2005

I15. Gelin Fotoğraf Konuşalım 1. Ulusal Fotoğraf Sempozyumu Sergisi, Tarık Zafer Tunaya

         Sanat Galerisi İstanbul, 2003

I16. Sondaj:“Türk Fotoğraf Sanatında Katmanlar” Sergisi Pamukbank Fotoğraf Galerisi,

        İstanbul, 2002

I17. M.S.Ü G.S.F Fotoğraf Bölümü Tanıtım Fotoğrafı Sergisi Maltepe Üniversitesi, İstanbul,

       2002

I18. Üniversitelerarası Eğitim Fuarı Y.T.Ü Sanat ve Tasarım Fakültesi Sergisi, Antalya, 2002

I19. Y.T.Ü S.T.F Öğretim Elemanları Sergisi Davutpaşa Kampusu, İstanbul,2001

I20. M.S.Ü G.S.F Fotoğraf Bölümü Mezunlar Sergisi M.S.Ü Osman Hamdi Salonu,İstanbul,

        2001

I21. Üniversitelerarası Eğitim Fuarı Y.T.Ü Sanat ve Tasarım Fakültesi Sergisi, Antalya, 2001

I22. M.S.Ü G.S.F Fotoğraf Bölümü Tanıtım Fotoğrafı Öğrenci Sergisi M.S.Ü, Osman Hamdi

       Salonu, İstanbul, 1997

I23. Deneysel Fotografi 3. Öğrenci Çalışmaları Sergisi, Emlak Sanat Galerisi, İstanbul, 1996

I24. Deneysel Fotografi 3. Öğrenci çalışmaları Sergisi, Edirne Devlet Güzel Sanatlar Galerisi

         1997

I25. Deneysel Fotografi 3. Öğrenci Çalışmaları Sergisi, Trakya Üniversitesi Rektörlük Sanat

         Galerisi, 1997

I26. Deneysel Fotografi 3. Öğrenci Çalışmaları Sergisi, Konya Devlet Güzel Sanatlar Galerisi

         1997

I.27 İzmit Fotoğraf Günleri Kapsamında Deneysel Fotografi 3. Öğrenci Çalışmaları Sergisi,

         İzmit, 1998

I28. Karma Fotoğraf Sergisi, Marmara Üniversitesi G.S.F Sergi Salonu, İstanbul, 1995

I29. İfsak 11. Fotoğraf Günleri “Kent Varoşları” Karma Sergisi, Atatürk Kitaplığı, İstanbul,

       1995

I30. Siemens Sanat Ödülü Fotoğraf Yarışması Sergisi, The Marmara, İstanbul, 1995

 

 

 

 

 

 

J. Ulusal Fuar/Festivaller :

J1. YTÜ. STF. “Yıldız Sanat I” , “REZİSTANS; İletişim, Medya ve Sanat” konulu; Açık oturum, Sergi, Müzik ve Dans etkinliklerini kapsayan Çağdaş Sanat Festivali, YTÜ. Kampüsü, İstanbul, 2000.

J2. Inter Kamera 8. Fotoğraf, Video ve Görüntüleme Sistemleri Fuarı, M.S.Ü Tanıtım Fotoğrafı

     Standı TÜYAP İstanbul, 2001

 

K. Ulusal Seminerler

K1. “Günümüz Fotoğrafı ve Güncel Sanata Yansımaları”, YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi,

      Bileşik Sanatlar Anasanat Dalı, Aralık 2007

 

L. Atıflar

L1. Fotografya Elektronik Dergisi, 30.09.2008 sayı:20 “Postmodern Dönem Fotoğraf Sanatında Kendine Mal Etme” Yrd. Doç. Dr. Zuhal Özel, Ege Üniversitesi iletişim Fakültesi, Öğretim Üyesi

L2.   Fotoğraf Dergisi, Haziran – Temmuz 1999 sayı:25 “ Fotoğrafın Görsel Öğeleri” Arş. Gör.

       Nihal Kafalı, M.S.Ü Güzel Sanatlar Fakültesi

 

M. Yer Aldığı Kataloglar

M1.   “Artvisit 1” Uluslararası Tasarımcı ve Sanatçı Çalışmaları Kataloğu, 2005

M2.  IPA BOOK International Photography Awards Kataloğu, 2005

M3.  Hübners Who is Who Türkiye

M4.  Black&White Spider Awards Winners Calender, 2006

 

N. Hakkında Yayınlanan Yazılar

N1. “ Küçük Nesnelerin Büyük Dünyası”, Tasarım Dergisi, Nisan 2009

N2. “ Barış Manço Kültür Merkezinde Fotoğraf Sergisi” Kadıköy Gazetesi, Eylül 2009

N3. “Platon’un İdealar Dünyasından Still Life Fotoğrafa Nesnenin İzinde” Bosphorus Sanat  

      Gazetesi, Serkan Azeri