Arş. Gör. Dr. Burcu BÖCEKLERTüm Kişiler

                                                                                     Yarbis Bilgileri İçin TIKLAYINIZ !!  

 

 

1.  Adı Soyadı:                        Burcu Böcekler


2.  Doğum Tarihi:                   1980


3.  Unvanı:                              Araştırma Görevlisi Doktor   


4.  Öğrenim Durumu:   

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Sanat Tarihi

Ege Üniversitesi

1998-2003

Yüksek Lisans

Fotoğraf

Dokuz Eylül Üniversitesi

2003-2007

Doktora

Sanat Tarihi

Ege Üniversitesi

   2015

 

5. Akademik Unvanlar:         

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1 Yüksek Lisans Tezleri

6.2 Doktora Tezleri

7. Yayınlar

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.2  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan   bildiriler.

Böcekler, Burcu, "Eski Bodrum Fotoğraflarının Fotoğraf-Nostalji Bağlamında İncelenmesi”, Sempozyum adı: 3. Uluslararası Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu, 30 Ekim 1 Kasım 2013, Uluslararası Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu Bodrum Bildiriler, Yayına Hazırlayanlar: M.Akif Erdoğdu, Ahmet Özgiray, Ege Üniversitesi, İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayın No: 6, İzmir, Haziran 2014, Cilt 1, s. 227-240.

Böcekler, B, “Magnum Fotoğraf Ajansı’nda Foto-Manipülasyon: Martin Parr Örneği, Sempozyum adı : Uluslararası Sanat Tasarım ve Manipülasyon Sempozyumu, Sempozyum Bildiri Kitabı, Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları, Sakarya 2013, s. 137-143.

7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

Böcekler, B.; Yavuz Ozan, Önal Halil, Sistematik Görsel Araştırmalarda Fotoğrafın Yeri: Mimar Sinan Eserleri Örneği, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication (TOJDAC), October 2014, ISSN: 2146-5193, Volume 4 - Issue 4, ISSN: 2146-5193

8. Uluslararası Bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

Böcekler, Burcu, The Paradox of the Old Nostalgic Image as both Powerful and Weak Evidence of the Past, Aolto Universitesi, School of Arts, Design and Architecture, Helsinki, Finlandiya, Konferans adı: Helsinki Photography Research Conference,26-28.Mart.2014, http://helsinkiphotomedia.aalto.fi/ocs/index.php/hpm/hpm2014/paper/view/293/145

Böcekler, B.; Yavuz Ozan, Önal Halil; Bildiri Başlığı: Tarihi Yarımada’daki Bazı Osmanlı Eserlerinin Güncel Fotoğraf Teknikleri İle Belgelenmesi, Yıldız Teknik Üniversitesi İstanbul Tarihi Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sempozyum adı: Uluslararası Tarihi Yarımada Sempozyumu, 3-5.Ekim.2013, İstanbul

Böcekler, B, "Eski Bodrum Fotoğraflarının Fotoğraf-Nostalji Bağlamında İncelenmesi”, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Salmakis Resort&Spa, Sempozyum adıİ:  3. Uluslararası Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu, 30.Ekim.2013, Bodrum.

Böcekler, B, “Magnum Fotoğraf Ajansı’nda Foto-Manipülasyon: Martin Parr Örneği”, Sakarya Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sempozyum adı : Uluslararası Sanat Tasarım ve Manipülasyon Sempozyumu 21-23.Kasım.2013, Sakarya.

 

 

9. Uluslararası bilimsel toplantılarda ortak sunulan poster bildiriler

Böcekler, B., Yavuz Ozan, Önal Halil, Osmanlı Mimari Yapılarının Estetik Analizi Kapsamında Fotoğraf ile Belgelenmesi, Yıldız Teknik Üniversitesi İstanbul Tarihi Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sempozyum adı: Uluslararası Tarihi Yarımada Sempozyumu, 3-5.Ekim.2013, İstanbul

            10.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan sözlü bildiriler

Böcekler, B.; “Rönesans’tan 19. Yüzyıl Başına Camera Obscura Tasarımı ve Çağdaş Fotoğraf Sanatındaki Yansımaları”, Selçuk Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sempozyum adı : I. Sanat Tasarım Sempozyumu ve Sergisi, 9-11.Ekim.2013, Konya.

Böcekler, B., “Fotoğrafta Mizah: Martin Parr”, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi, Kongre adı: Gülmenin Arkeolojisi ve Medyada Mizah Olgusu, 13-15 Mayıs 2010, Erzurum.

11. Diğer yayınlar      

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler,

Böcekler, Burcu, “Fotoğrafta Mizah: Martin Parr”, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi, Kongre adı: Gülmenin Arkeolojisi ve Medyada Mizah Olgusu, 13-15 Mayıs 2010, Bildiriler Kitabı, Erzurum Mega Ofset, Eylül 2011, Erzurum, bildiri tam metni, s. 351-360.

12. Projeler

“İstanbul’daki Bir Kısım Osmanlı Mimari Eserlerinde Dekoratif Unsurların Estetik Analizi (Çini-Kalemişi-Ahşap-Taş-Mermer Desenleri-Hat Kompozisyonları)”, YTÜ Araştırma Projesi (KAP), Prof. İlhan Özkeçeci (Proje Yürütücüsü), Arş. Gör. Burcu Böcekler (Proje Ekibi) Arş. Gör. Ozan Yavuz (Proje Ekibi) Proje tamamlanmıştır.

13. İdari Görevler

14. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

15. Ödüller

16. Sanatsal Etkinlikler

 

“Gelecek Artık Eskisi gibi Değil” II. İstanbul Tasarım Bienali Sergisi, Karma Sergi, sanatçı, Bir Eser ile katılım, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, İstanbul Kültür Sanat Vakfı,  Yüksel Sabancı Sanat Merkezi, 1. Kasım.2014-14. Aralık.2014.

“Farklı ve Birlikte” Ulusal Jürili Karma Sergi, sanatçı, Bir Eser ile Katılım, Sakarya Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sakarya Belediyesi, 28 Nisan-12 Mayıs 2014.

 “Kurgusal Anlatımlar”, Ulusal Karma Sergi, Bir Eser ile Katılım, Yıldız Teknik Üniversitesi Yüksel Sabancı Sanat Merkezi, İstanbul, Ekim 2013.

 “15.Kocaeli Fotoğraf Günleri (09-22.Nisan.2012)”, Konferans: Fotoğraf ve Mizah,17.Nisan.2012.

“Geleneksel Uluslararası Ödüllü Fotoğraf Yarışması”, Konu “Göç”; Organize eden kuruluş: Çorlu Kültür ve Sanat Derneği; Değerlendirme tarihi: 31 Mart 2012, seçici kurul üyesi

"Random Acts: fiction[perfect performed]", video film, sanatçı Kutluğ Ataman, yapımcı Tate Media ve Channel 4, yapım yılı: 2012, ışıkçı Çalışmanın gösterildiği yer: Channel 4, İngiltere, 23 Mart 2012.

“Ice” (İstanbul Contemporary Art Fair Issue) (Üç ayda bir yayımlanan sanat dergisi), Sayı 5, Kasım 2011-Şubat 2012,  Kutluğ Ataman’ın Su” adlı eserini belgeleyen fotoğraf, s. 89

 

 “Mezopotamya Dramaturjileri”, ARTER, İstanbul, 15 Eylül – 16 Kasım 2011; serginin tanıtım fotoğrafları çekimi.

 

“Slimpan”, tanıtım filmi, yapım yılı: Ekim 2011; Çalışma uluslararası fuarlarda gösterilmektedir, fotoğrafçı ve kameraman.

 

“Liberation”, (Fransız Gazetesi), Kutluğ Ataman’ın Su” adlı eserini belgeleyen fotoğraf, 27.Eylül.2011.

“Jacques Malgorn Workshop”, YTÜ Fotoğraf ve Video Anasanat Dalı seminer Odası, 22-23 Mart 2011, organizatör ve katılımcı

 

17.Uluslararası Sergi

“Anadolu Uluslararası Sanat Eğitimi Sempozyumu Sergisi”, Uluslararası Karma Sergi, sanatçı, Bir Eser ile Katılım, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eskişehir, 14-31 Mayıs 2014.

Yakın Doğu Üniversitesi, 8.Uluslararası Fotoğraf Günleri, Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü/Lefkoşa/KKTC, “Değişen İstanbul” (10 adet 50x75 cm fotoğraf ile katılım),  4.-6.Kasım.2013, Lefkoşe/ KKTC

“Second International Exhibition: Media and Visual Arts”, İzmir Üniversitesi Sanat Galerisi, İzmir, sanatçı (İki adet 50x70 fotoğraf ile katılım) , 16-19.Haziran. 2013.

“İzler, Kıvrımlar, Kökler”, Uluslararası Karma Sergi,  “İstanbul’daki Bir Kısım Osmanlı Mimari Eserlerinde Dekoratif Unsurların Estetik Analizi (Çini-Kalemişi-Ahşap-Taş-Mermer Desenleri-Hat Kompozisyonları)” YTÜ Araştırma Projesi kapsamında açılmıştır.  (Prof. İlhan Özkeçeci-Arş. Gör. Ozan Yavuz- Arş. Gör. Halil Önal, Yıldız Teknik Üniversitesi İstanbul Tarihi Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul, Ekim 2013.

18. Diğer yayınlar

 

Böcekler, B. “Magnum Fotoğraf Ajansı’nda Aşkın Temsili :Henri Cartier Bresson ve Martin Parr Örneği”, Nüans Sanat Tarihi Dergisi 3. Sayı, "Aşk ve Sanat", Nisan.2013

Böcekler, B., “Fotoğraf Arkeoloji İlişkisi 1”,  Fotoritim e-Fotoğraf Dergisi, Ocak 2010

Böcekler, B., “Fotoğraf Arkeoloji İlişkisi 2: XIX.Yüzyılda Yunanistan’da Gezgin Fotoğrafçılar ve Dört Enigmatik Fotoğraf”, Fotoritim e-Fotoğraf Dergisi, Şubat 2010

Böcekler, B., “Ariadne’yi Aramak”, Fotoritim e-Fotoğraf Dergisi, Mart 2010

Böcekler, B., “Fotoğraf ve Çocuk”, Fotoritim e-Fotoğraf Dergisi, Mayıs 2010

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

E-posta adresi: burcubocekler@gmail.com

Dahili no.: 5025

Ofis (Kapı) no.: B-2016/1