Öğr. Gör. Ayça TUFANTüm Kişiler

                                                                                                   Yarbis Bilgileri İçin TIKLAYINIZ !!  

 

ÖZGEÇMİŞ: Ayça TUFAN                                                                                 

Doğum Tarihi: 01.07.1977

Yabacı Dil     :İngilizce  ÜDS: 67.500

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Heykel

Marmara Üniversitesi

2001

Y. Lisans

Heykel

Marmara Üniversitesi

2004

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Heykel

Marmara Üniversitesi

2012

 

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı  :

‘Heykelin Gotik Mimarideki Yeri ve Önemi’   

Prof. Nilay Kan Büyükişliyen

Doktora Tezi/ Başlığı ve  Danışman(lar)ı :

‘Sanat Üretiminde İroni ve Oyun Etkisi’

Prof. Nilay Kan Büyükişliyen

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Öğr.Gör.

 Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve tasarım Fakültesi Bileşik Sanatlar Anasanat Dalı

2005

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri (Bitmiş) –

Yönetilen Doktora/ Sanatta Yeterlik Lisans Tezleri:

 

Projelerde Yaptığı Görevler :

 

 

İdari Görevler:

 

Üniversite Erasmus Koordinatör Yardımcısı-2010

 

Bölüm Başkan Yrd.-2008

 

Bölüm Başkan Yrd.-2007

 

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

UL-DYÜK

 

                                                                                                                      Kredi

 

2013-2014

         Güz

 

 

2013-2014

        Bahar

 

Açık Alan Uygulamaları

9

Üç Boyutlu Sanat Atölyesi 1

7

Bitirme Çalışması

12

 

 

Üç Boyutlu Sanat Atölyesi 2

7

Bitirme Çalışması

12

UL-DYÜK

 

Kredi

 

2014-2015

Güz

Açık Alan Uygulamaları

9

Üç Boyutlu Sanat Atl. 1

7

Bitirme Çalışması

12

UL-DYÜK

 

 

                                                                                                                     Kredi

 

 

 

 

Kredi

 

2014-2015

Bahar

 

 

Üç Boyutlu Sanat Atl. 2

7

Bitirme Çalışması

12

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

Ödüller 

UNESCO Aschberg Bursaries for Artists Programme 2006/2007

ESERLER   

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler -     

B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler :

B1. Nur Aral-Ayça Tufan, Sanatın Nesnesinden İmgenin Yarıtcısına Kadın Olgusu, Uluslararası-Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongresi, Sakarya Üniversitesi 2009

B2. Ayça Tufan, Sosyal İlitişim Aracı Olarak Açık Alan Heykelinin Dönüşümü, Sanatı Yönetmek Uluslararası Sanat Sempozyumu,Yıldız Teknik Üniversitesi 2015

C.yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler –

D. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :

E Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler –

F.Popüler Sanat Dergilerinde Yayımlanan Makaleler

F1.Ayça Tufan, Dünden Bugüne Sanatta Kadın-Rh Art Magazine Sayı 97, 2013

F2. Ayça Tufan, Kabül Gören/Dışlanan:Heykelin Dev Heli Anıt- Rh Art Magazine Sayı 98, 2013

H Sanatsal Faaliyetler  :

H1 Uluslararası  Kişisel Sergiler

H1.1  Deer Dear, Cooperations, Wiltz-Luxembourg, 2007,

H1.2  Vitrine Istallation, Genzefest, Wilz Luxembourg, 2007

H1.3 Some More Traps, Zwischen Bilder, Graz-Austria,2010

 

H2 Uluslararası Karma Sergiler

H2.1  V.International Turkish Culture and Arts Congress/Art Activity,Madrid-İspanya,2011

H2.2 IV.International Turkish Culture and Arts Congress/Art Activity, Kahire-Mısır,2009

 

İ.Ulusal   Sergiler

 

İ1. Ulusal  Kişisel Sergiler

İ.2 Grup Karma  Sergiler

İ2.1- Barış Çorbası, (Ayça Tufan-Derya Ediz) İstanbul Oyuncak Müzesi, 2008

İ2.2. M.Ü.G.S.F 50. Yıl Sergisi -Marmara Üni.Güz.San.Fak. İstanbul,2007

İ2.3. Sanat Akmerkezde III, İstanbul, 2005

İ2.4. Sanat Akmerkezde II, İstanbul,2004

İ2.5. Heykeltıraşlar Derneği Karma Sergi, Evin Sanat Galerisi, İstanbul, 2004

İ2.6. 14. İstanbul Sanat Fuarı, Tüyap, İstanbul ,2004

İ2.713. İstanbul Sanat Fuarı, Tüyap, İstanbul,2003

İ2.8. Prof. Nilay Kan Büyükişliyen Atölyesi Sergisi, Kaş Sanat Galerisi, İstanbul, 2003

İ2.9. 12. İstanbul Sanat Fuarı, Tüyap, İstanbul,2002

İ2.10. 1. Marmara Üniversitesi Kültür ve Sanat Buluşması, İstanbul, 1998

 

J.Uluslararası Sanat Sempozyumu Çalıştay

J.1Uluslararası Sanat Sempozyumu

V.International Turkish Culture and Arts Congress/Art Activity,Madrid-İspanya,2011

IV.International Turkish Culture and Arts Congress/Art Activity, Kahire-Mısır,2009

 

J2. Ulusal Sanat Sempozyumu / Çalıştay

 

K.Konferanslar, Paneller Workshoplar

K1.1- Public Act, Graz-Avusturya, 2009, Workshop

K1.2- Universitat Siegen- Siegen-Almanya,2008,Workshop

 

 

L.Yurt İçi Yarışma Sergileri Jüri Üyeliği

L1.1- Uluslararası ‘Barışı Hayal Edin’ Resim Yarışması, Jüri Üyeliği – Kasım 2012

 L1.2- Yeşilyurt Feneri Lions Klübü Görme Engelliler Arası Barış Posteri Yarışması, Jüri Üyeliği- Mart 2013

L1.3- Uluslararası Lions Klübü “Dünyamız ve Geleceğimiz Resim Yarışması”, Jüri Üyeliği-Kasım 2013

M. Organize Edilen Uluslararası Sergiler :

M.1 Inspiring İstanbul/Extra Europa Linz-Avusturya,2009

M.2 Public Act, Lost in Paradise, Graz-Avusturya, sergi, 2009

 

N.Müzedeki Eserler

O. Resmi Koleksiyonlarda Bulunan Eserler

 

R.Özel Yetenek Sınavları Komite Üyelikleri ve Jüri Üyelikleri