Doç. Dilek TÜRKMENOĞLUTüm Kişiler

  Yarbis Bilgileri İçin TIKLAYINIZ !!  

 

               

 

1.      Adı Soyadı:   Dilek Türkmenoğlu

2.      Doğum Tarihi:   1969

3.      Unvanı:  Doç

4.      Öğrenim Durumu:

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Resim Bölümü

Dokuz Eylül Üniversitesi

1993

Y. Lisans

Resim Anasanat Dalı

Dokuz Eylül Üniversitesi

1997

Doktora

Resim Anasanat Dalı

Dokuz Eylül Üniversitesi

2004

 

5.      Akademik Unvanlar

2004    Yardımcı Doçent, Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü, Kayseri

2010    Doçent, Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, Kayseri

2011   Doçent, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Bileşik Sanatlar Programı, İstanbul

6.      Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1  Yüksek Lisans Tezleri

“Bir Düşünce Biçimi Olarak İnsan Temasının Yeni Dışavurumcu Resim Sanatında Şekillenmesi”, Evrim Özeskici, 2010.

“Çağdaş Sanat İçerisinde Fotoğrafın Resme (Yapıta) Dönüşümü”, Elçin Urcan, 2010.

6.2  Doktora Tezleri

7.      Yayınlar

7.1  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.2  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

    “Çağdaş Sanatta Farkli  Yaklaşimlar Bağlaminda Desen”, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2014

   “Sanat Egitiminde Gorsel Algilama ve Desen Iliskisi”, Tasarim Sanat ve Egitim Konferansi, 1-3 Mayis, Antalya,Turkiye, 2012.

7.3  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.4  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Turkmenoğlu, D. (2014). William Kentridge'in Yapitlarinda Öz Ve Bi̇çi̇m İli̇şki̇si̇. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(5), 1-10.

Türkmenoğlu, D. (2011). Çağdaş Bİr İfade Formu Olarak Desen. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, 1(20), 41-50.

Türkmenoğlu, D., “Robert Rauschenberg’in Yapıtlarında Yüzey Organizasyonu Üzerine Bir Değerlendirme”, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, 14, 29-33 (2008).

Türkmenoğlu, D., “Günümüzde Eleştirel Bir Yöntem Olarak Sigmar Polke’nin Sanatı”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25, 35-46 (2008/2).

Türkmenoğlu, D., “Toplumsal ve Kültürel Değişim Sürecinde Pop Sanatı”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23, 95-102 (Güz-2008).

Türkmenoğlu, D.,, “ Sanatsal Bir Belge Olarak Surname-i Hümayun Minyatürleri ve Toplumsal Anlamları”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 26, 098-111 (Güz-2008).

7.5  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Türkmenoğlu, D., “Sanat Eğitiminde Eleştirinin Değişen Rolü”, 3. Ulusal Sanat Eğitimi Sempozyumu: Sanat Eğitimi ve Şiddet, 787-792, Ankara, 2008.

7.6  Diğer yayınlar

Türkmenoğlu, D., “Bir Otobiyografi Örneği Olarak Louse Bourgeois’nın Sanatı” Rh Sanart, 59, 19-21 (Şubat-2009).

Türkmenoğlu, D., “Kirchner ve Berlin Caddeleri”, Rh Sanart, 58, 66-68 (Ocak-2009).

Türkmenoğlu, D., “Sanat, Modern Yaşam ve Parçalanma”,  Rh Sanart, 47, 69-73 (Ocak-2008).

Türkmenoğlu, D., “Modern Sanatta Desen Dili ve Joseph Beuys”, Rh Sanart, 45, 84-85 (Kasım-2007).

Donald, K., “Görecelilik Çağında Sanatın Düzenleyici Kuralı: Kolaj”, Çeviren: Dilek Türkmenoğlu, Rh Sanart, 45, 71-75 (Kasım-2007).

Türkmenoğlu, D.,, “ Picasso’dan Mondrian’a Yirminci Yüzyıl Batı Resminde Geometrik Eğilimler”, Anadolu Sanat, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 18, 161-166 (2007).

Joselit, D., “ Modern’den Postmodernizme Yüzey”, Çeviren: D.Türkmenoğlu, Anadolu Sanat, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 17, 213-224 (2006).

Türkmenoğlu, D., “Eleştirel Süreçte Modernizmin İki Öncü Kuramcısı: Baudelaire ve Benjamin”, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, 10, 28-33 (Haziran-2006).

Fry, E.F., ‘Picasso, Kübizm ve Yansıtıcılık’, Çeviren: D.Türkmenoğlu, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, 5, 1-12 (Güz-2004).

8.      Projeler

9.      İdari Görevler

       2004-2005  Bölüm Başkanlığı: Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü. 

10.  Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

        2007 İstanbul Exlibris Derneği

        2008 GÖRSED Görsel Sanat Eğitimcileri Derneği

11.  Ödüller

12.  Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2013-2014

İlkbahar

 Desen I

    2

4

    9

 

Güz

Desen II

2

4

10

Disiplinlerarası Sanat

3

0

80

2014-2015

İlkbahar

 Resim Atölye III

2

4

8

2014-2015

Güz

 Resim Atölye III

2

4

8

Disiplinlerarası Sanat

3

0

40