Arş. Gör. Züleyha ALTINTAŞTüm Kişiler

                                                                           Yarbis Bilgileri İçin TIKLAYINIZ !!       

 

 

ÖZGEÇMİŞ:             Züleyha ALTINTAŞ

Doğum Tarihi:           07.02.1975

Yabacı Dil:                 İngilizce  

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Heykel

Marmara Üniversitesi

1998

Y. Lisans

Heykel

Marmara Üniversitesi

2005

Sanatta Yeterlik

Sanat ve Tasarım

Yıldız Teknik Üniversitesi

2014

 

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı:

“1960 Sonrası Heykel Sanatında ‘Metafor’ Olarak Doğa Formları

Yrd. Doç. Ümit ÖZTÜRK

Doktora Tezi/ Başlığı ve Danışman(lar)ı:

“Günümüz Sanatında Mimari ve Heykelin İlişkisi Üzerine Bir Yöntem Önerisi”

Prof. Dr. M. Turan AKSOY

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Bölümü, Bileşik Sanatlar Anasanat Dalı

2002

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri (Bitmiş)

Yönetilen Doktora/ Sanatta Yeterlik Lisans Tezleri:

 

Projelerde Yaptığı Görevler:

·         Kuruüzümcü, Rıza. “Dijital Sanal Gerçeklik Ortamında Boyut, Uzam, Zaman Ve Hareket Öğelerinin Ve Aralarındaki Etkileşimin Sanatsal Bağlamda İrdelendiği Durağan Ve Hareketli Görüntü Formlarını İçeren Sergi / Yerleştirme Tasarımı.” YTÜ Bilimsel Araştırma Projesi (BAPK)2009-2011, Asistan.

 

İdari Görevler:

 

·         Bileşik Sanatlar Anasanat Dalı Bologna Koordinatörlüğü

·         2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Sanatta Yeterlik Programı Yürütücü Yardımcılığı

·         Giriş Özel Yetenek Sınavları

·         Bileşik Sanatlar Anasanat Dalı ders programlarının hazırlanması

·         Bileşik Sanatlar Anasanat Dalı’na ait resmi yazışmaların takibi

 

Son iki yılda asistanlığını yürüttüğü lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

UL-DYÜK

 

 

 

2013-2014

         Güz

 

 

2013-2014

        Bahar

 

Açık Alan Uygulamaları

 

Üç Boyutlu Sanat Atölyesi 1

 

Sanat Atölyesi V

 

 

 

Üç Boyutlu Sanat Atölyesi 2

 

Bitirme Çalışması

 

Sergileme Yöntemleri

 

UL-DYÜK

 

 

 

2014-2015

Güz

Açık Alan Uygulamaları

 

Üç Boyutlu Sanat Atölyesi 1

 

Bitirme Çalışması

 

UL-DYÜK

 

                                                                                               

 

 

Üç Boyutlu Sanat Atölyesi 2

 

Bitirme Çalışması

 

 

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

 

Ödüller 

·         15 Eylül – 30 Kasım 2011, Air Krems – Artist in Residence 2011 – Avusturya

 

ESERLER   

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler  

 

B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler:

·         01–02 Aralık 2006, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Sanat Ekonomisi Sempozyumu, “Güncel Sanat Yararına Kermes” başlıklı bildiri sunumu. Yayın: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Katılımlı Sanat Ekonomisi Sempozyumu, “Güncel Sanat Yararına Kermes” ,Yayın No:1, Ağustos 2007, Ankara

C. Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler –

 

D. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

 

E Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler –

 

F. Popüler Sanat Dergilerinde Yayımlanan Makaleler

·         Ropörtaj: House Beautiful Dergisi “Sanatçı Atölyeleri” dizisi, Haziran 2012

 

H Sanatsal Faaliyetler:

H1 Uluslararası Kişisel Sergiler

H2 Uluslararası Karma Sergiler

·         Temmuz 2014: Sanat Şenliği - Studi Aperti X. Edizione, Torino/İtalya

·         04 – 14 Temmuz 2013 – “Exchange” – Zürih/İsviçre - Urnamo

·         16 Ekim – 29 Kasım 2009 - From Laboratory to Project – Faculty of Art and Design of the Bauhaus-University Weimar

İ. Ulusal Sergiler

İ1. Ulusal Kişisel Sergiler

·         1 – 15 Aralık 2012 – “Bilbao Etkisi” – İMÇ5533 - İstanbul

·         06 – 23 Ocak 2011 “Pasajist” Bağımsız Sanat Alanı, İstanbul

·         20 Mart – 06 Nisan 2006, Y.T.Ü. Yüksel Sabancı Sanat Merkezi “Güncel Sanat Yararına Kermes” sergisi

İ.2 Grup Karma Sergiler

  • 6-15 Aralık 2013: Ege Üniversitesi tarafından düzenlenen EgeArt Sanat Günleri’ne davetli sanatçı olarak katılım
  • 29 Nisan – 28 Mayıs, Galeri Nev, “Savunma Sanatı” başlıklı karma sergi, Ankara
  • 4 – 18 Haziran 2011 - Afişe – Y.T.Ü. Yüksel Sabancı Sanat Galerisi

·         15 – 23 Aralık 2008 - 24 Saat Açık – Y.T.Ü. Sanat ve Tasarım Fakültesi Araştırma Görevlileri Sergisi

·         01 Ağustos – 07 Ekim 2007, “Müze Müzesi”, Pera Müzesi, Y.T.Ü. Sanat ve Tasarım Fakültesi 2006 – 2007 projelerinden oluşan “İşleyen Mekân” sergisi

·         Art-İst 2004, Tüyap Sanat Fuarı, Heykeltıraşlar Derneği Karma Sergi, İstanbul

·         7 – 28 Eylül 2004, Heykeltıraşlar Derneği Karma Heykel Sergisi, Evin Sanat Galerisi, İstanbul

·         Kasım 2003, “Buluşma” Heykeltıraşlar Derneği, Karma Heykel Sergisi, Aksanat, İstanbul

·         Art-İst 2003, Tüyap Sanat Fuarı, Heykeltıraşlar Derneği Karma Sergi, İstanbul

·         Art-İst 2002, Tüyap Sanat Fuarı, Heykeltıraşlar Derneği Karma Sergi, İstanbul.

·         Art-İst 2001, Tüyap Sanat Fuarı, Heykeltıraşlar Derneği Karma Sergi, İstanbul.

·         Ekim 2001, Heykeltıraşlar Derneği Karma Heykel Sergisi, İzmit Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi, İzmit  

J. Uluslararası Sanat Sempozyumu Çalıştay

J.1Uluslararası Sanat Sempozyumu

J2. Ulusal Sanat Sempozyumu / Çalıştay

 

K. Konferanslar, Paneller Workshoplar

·         04 – 14 Temmuz 2013 – “Exchange” – Zürih/İsviçre - Urnamo

·         12-19 Kasım 2008, The Art Department of the Siegen University

·         22 Temmuz – 04 Ağustos 2007, “Open Space” Kassel Almanya

·         Ahşap Heykel Uygulaması, Art-İst 2003, Tüyap Sanat Fuarı

 

L. Yurt İçi Yarışma Sergileri Jüri Üyeliği

·         Uluslararası Lions Klübü “Dünyamız ve Geleceğimiz Resim Yarışması”, Jüri Üyeliği-Kasım 2013

 

M. Organize Edilen Uluslararası Sergiler:

 

N. Müzedeki Eserler

 

O. Resmi Koleksiyonlarda Bulunan Eserler

 

R. Özel Yetenek Sınavları Komite Üyelikleri ve Jüri Üyelikleri

 

S. Açık Alan Uygulamaları

 

·         Eylül 2001, İzmit Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Kenti Onur Ödülü, İşaret Heykeli

·         Temmuz 1998, “Demiryolu” heykeli, İzmit Belsa Parkı