Arş. Gör. Tuğba TAŞTANTüm Kişiler

                                                                                      Yarbis Bilgileri İçin TIKLAYINIZ !!  

 

E-posta: trenkci@gmail.com

Ofis Tel: +90 212 383 50 47

Oda No: Davutpaşa Kampüsü B Blok (Eski Kışla Binası) B 1031/2

 

Öğrenim Durumu

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Resim Öğretmenliği

Gazi Üniversitesi 

 

    2009

 

Y.Lisans

Grafik Tasarım

UniversityForThe Creative Arts / Master of Arts

 

2011

S.Yeterlik

Resim

Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü

Tez Aşamasında

 

      Akademik Ünvanlar

 

Unvan

Üniversite

Fakülte / Bölüm

Yıl

Araştırma Görevlisi

Yıldız Teknik Üniversitesi

Sanat ve Tasarım Fakültesi / Sanat Bölümü / Bileşik Sanatlar Anabilim Dalı

 

    2013

 

 

Yayınlar

 

A.        Uluslararası İndekslerde Taranan Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler(EBSCO Host, Index Islamicus, DRJI, DOAJ, MLA, Cite Factor vb. İndeksler)

 

A.1. Renkçi Taştan, T. (2016). “Readings On Installation Of Ready-Made”, The Turkish Online Journal of Design Art and Communication (TOJDAC), October 2016, Volume: 6 – Issue: 4, ss. 471 - 478. Doi No: DOI: 10.7456/10604100, 10.7456/10604100/010, ISSN: 2146-5193.

 

A.2.  Renkçi Taştan, T. (2015). “Sanat, Doğa ve Teknoloji Ekseninde Sanatçılar ve Yapıtlar”, İdil Sanat ve Dil Dergisi/ Idil Journal Of Art and Languages, Cilt: 5 Sayı: 19, Kış 2016, ss. 169 - 180. Doi No: 10.7816/idil-05-19-10ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056 (31.12.2015).

 

A.3. Renkçi, T. (2014).“Postmodernizmde Yeni Bir Oluşum: Durumsal Estetik”, The Turkish Online Journal of Design Art and Communication (TOJDAC), January 2014, Volume: 4 – Issue: 1, ss. 61 - 68. Doi No: 10.7456/10401100 , 10.7456/10401100/007. ISSN: 2146-5193.

 

 

B.        Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

 

B.1.    Renkci Tastan, T. (2016). “Using of Space In Ayse Erkmen’s Installation Works”, Akademik Gelişim Platformu, 5th Annual International Humanities and Social Sciences Conference Proceedings Online Book, ISBN: 978-605-82949-0-5, 22-25 September 2016 Budapest, © AGP 2016, p. 134 – 140.

 

B.2. Renkçi Taştan, T. (2016). “Ressam Melchior Lorck’un İstanbul Temalı Baskıresimleri”, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Uluslararası İstanbul Baskı Resim Etkinlikleri Online Bildiriler Kitabı, ISBN 978-975-17-0000-1, 29 Şubat - 04 Mart 2016 İstanbul, Tor Ofset, s. 210 – 215.

 

B.3. Renkçi Taştan, T., Taktak, Y.  (2016). “Contemporary Art Market In Istanbul”, The IAFOR International Conference on Arts & Humanities – Dubai 2016, Official Conference Proceedings Online Book, ISSN: 2432-4604, 27-29 Febuary 2016, © The International Academic Forum 2016, p. 149 - 159.

 

B.4. Taştan, T.,Gül, Nesli S. (2014).“Kamusal Alanda Enstalasyon ve Sergileme”, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi: Sanatı Yönetmek Uluslararası Sanat Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 04-07 Kasım 2015 İstanbul, Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayın Merkezi, s. 605 - 615.  

 

B.5. Renkçi, T., Uçan, B., Dinç, Dilşad. N. (2014).“İnteraktif Eğitimde Sanat Eğitiminin İncelenmesi”, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sanat Eğitimi Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, 14-16 Mayıs 2015 Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Basımevi, s. 269.

B.6. Renkçi, T., Uçan, B. (2013). “Çağdaş Sanat ve Tasarımda Manipülasyon Etkileri”, Sakarya Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanat Tasarım ve Manipülasyon Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 21-23 Kasım 2013 Sakarya, İklim Ofset Etiket ve Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti., s. 65 - 70.

B.7. Renkçi, T. (2013). “Geçmişten Günümüze Tarihi Yarımadanın Resim Sanatına Yansıması”İstanbul Tarihi Yarımada Uygulama Ve Araştırma Merkezi (İSTYAM), İstanbul Tarihi Yarımada 2013 Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 1-5 Ekim 2013 İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü, s. 561 - 568.

C.        Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 

D.        Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 

D.1. Renkçi, T. (2014). “Çağdaş Bedenin Sanatçısı: Jenny SAVILLE”, Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Akdeniz Sanat Dergisi, 2014, Cilt 7, Sayı 13, ss. 137-147.

 

E.        Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 

E.1. Taştan, T., Boyraz, B. (2015). “Siyaset ve Sanat Ekseninde Hans Haacke’nin Çalışmalarına Bir Bakış”, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi: Sanat, Gerçeklik ve Paradoks Uluslararası Sanat Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 8-9 Ekim 2015 Muğla, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Matbaası, s.547 - 558.

E.2. Taştan, T., Gül, N., (2015).“Temel Tasarım Eğitiminin Disiplinlerarası Yaklaşımla İncelenmesi: “Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Fakültesi Temel Tasarım Ders Örneklemi” ” , Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, 2. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 27-28 Nisan 2015 Ankara, Başkent Üniversitesi, s. 234 - 239.

E.3. Taştan, T., Uçan, B., (2015). “Çağdaş Sanatta Animasyon Uygulamaları”,Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sanat Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 8-11 Nisan 2015 Adana, Baskı Press Alev Dikici Basım & Ambalaj Ltd. Şti. s. 473 - 479.

 

 

F.         Diğer Yayınlar

 

F.1.Renkçi, T. (2014). “An Interview with Tugba Renkci”, InterviewWith International Artists, PeripheralArteries Art ReviewMagazine, Uluslararası Online Sanat Dergisi,January, 2014. Erişim Linki:  http://issuu.com/artpress/docs/peripheral_arteries_art_review_-_ja

http://issuu.com/artpress/docs/peripheral_arteries_art_review_-_ja/64

 

Sanatsal Çalışmalar

 

G.        Kişisel Sergiler

G.1. Renkçi Taştan, T., “Mutlak İtaatsizlik - 2” Temalı Resim Sergisi, Nurol Sanat Galerisi, Ankara, 25 Mayıs – 11 Haziran 2016.

Renkçi Taştan, T., “Mutlak İtaatsizlik - 2” Temalı Resim Sergisi, Nurol Sanat Galerisi, Bodrum/Muğla, 24 Haziran – 16 Temmuz 2016.

G.2. Renkçi Taştan, T., “Mutlak İtaatsizlik” Temalı Resim Sergisi, Küratör: Arş. Gör. S. Nesli Gül, Yıldız Teknik Üniversitesi, Yüksel Sabancı Sanat Merkezi, İstanbul, 20-30 Nisan 2015.

G.3. Renkçi, T., “Kent-Kaos” Resim Sergisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Yüksel Sabancı Sanat Merkezi, İstanbul, 29 Nisan – 09 Mayıs 2014.

 

H.        Seçilmiş Karma Sergiler      

 

H.1. Renkçi Taştan, T. “Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat veTasarım Fakültesi Sergisi”,  Ulusal Sergi, Küratörler: Burak Satar & Seza Sinanlar Uslu, Bursa Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Bursa, 21 Şubat 2017 – 03 Mart 2017.

 

H.2. Renkçi Taştan, T. “Dokunuşlar 2 / 2016”, Ulusal Sergi, Desen Galeri, Ankara, 15 Aralık 2016 – 05 Ocak 2017.

 

H.3. Renkçi Taştan, T. “Sezona Merhaba”, Ulusal Sergi, Galeri Desen, Ankara, 14 – 28 Ekim 2016.       

           

H.4. Renkçi Taştan, T. “1. Küçük İşler Sergisi”, Ulusal Sergi, Büyükşehir Sanat Merkezi Sergi Salonu, Eskişehir, 11 – 17 Ekim 2016.

           

H.5. Renkçi Taştan, T. “III. İstanbul Trienali”, Uluslararası Sergi, Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi, İstanbul, 03 – 25 Eylül 2016.

 

H.6. Renkçi Taştan, T. “V. Balaton Szalon – 2016 – Uluslararası Küçük Formatlı Sanat Eserleri Bienali ”, Uluslararası Sergi, Düzenleyen: Vonyarcvashegy Kültür Enstitüsü ve Kütüphanesi (Macaristan), Vonyarcvashegy - Macaristan, 17 Nisan 2016.

 

H.7. Renkçi Taştan, T. “Mixhibition”, Ulusal Sergi, Galeri İşlik, İstanbul, 25 Mart – 15 Nisan 2016.        

 

H.8. Renkçi Taştan, T. “1st International Mail Art Biennial”, Uluslararası Mail Art Bienali, Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, 23 Mart – 14 Nisan 2016.

 

H.9. Renkçi Taştan, T. “Uluslararası İstanbul Gravürleri Sergisi”, Uluslararası Sergi, Yüksel Sabancı Sanat Merkezi, İstanbul, 4 – 30 Mart 2016.

 

H.10. Renkçi Taştan, T. “Karma Sergi”, Ulusal Jürili Sergi, Yakın Sanat Galerisi, Denizli, 11 Ocak – 11 Şubat 2016.

 

H.11. Renkçi Taştan, T. “Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 10. Yıl Öğrenci Çalışmaları Sergisi”, Ulusal Jürili Sergi, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara, 17-30 Kasım 2015.

 

H.12. Renkçi Taştan, T. “25. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı”, TÜYAP Kongre Merkezi, Pinelo Galeri, İstanbul, 7-15 Kasım 2015.

H.13. Renkçi Taştan, T. “1st Moscow Art Fair, International Painting Exhibition” Izmailovo Kremlin Cultural Center, Moskova, Rusya, 29-30 Temmuz 2015.

H.14. Renkçi Taştan, T. “Farklı ve Birlikte III Kütahya” Ulusal Jürili Sergi, Dumlupınar Üniversitesi ve Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Kütahya, 13-16 Mayıs 2015.

H.15. Renkçi Taştan, T. “Gelecek Artık Eskisi Gibi Değil” Yıldız Sanat Festivali / Öğretim Elemanları Karma Sergisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Yüksel Sabancı Sanat Merkezi, İstanbul, 1 Kasım- 14 Aralık 2014.

 

H.16. Renkçi Taştan, T. “ Uluslararası Sanat Fuarı – Immagine Arte In Fiera”, Uluslararası Sanat Fuarı, Neo Art Galeri, İtalya/Reggio Emilio, 16-24 Ekim 2014.

 

H.17. Renkçi, T. “Metonimi”, Düzenleyen: Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi ve Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Kütahya, 23 Mayıs- 06 Haziran 2014.

 

H.18. Renkçi, T. “35. Uluslararası İç Mimari, Dekorasyon  & Sanat Fuarı”, Niş Art Galeri, Lütfi Kırdar Rumeli Fuar ve Sergi Salonu / Rumeli Salonu, İstanbul, 26-29 Mart 2014.

H.19. Renkçi, T. “Pamukkale Üniversitesi, I. Görsel Sanatlar Lisansüstü Öğrenci Çalıştay Sergisi” Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli, 27 Şubat-6 Mart 2014.

H.20. Renkçi, T. “Uluslararası Çağdaş Sanat Sergisi - KUNST 2014”, Berlin / Almanya, 14-19 Şubat 2014.

H.21. Renkçi, T. "Kurgusal Anlatımlar - Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi Araştırma Görevlileri Sergisi”, Yüksel Sabancı Sanat Galerisi, İstanbul, 21 Ekim - 01 Kasım 2013.

H.22. Renkçi, T. “Uluslararası Sanat Fuarı – Immagina Arte In Fiera”, Reggio Emilio/İtalya, 25-28 Ekim 2013.

H.23. Renkçi, T. “Gerçeklik Alanı II - Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Anasanat Dalı Lisansüstü Öğrencileri Sergisi”, Çağdaş Sanatlar Galerisi, Ankara, 2-19 Mayıs 2013.

H.24. Renkçi, T. “Tehlike”, ODTÜ Kütüphane Sergi Salonu, Ankara, 4-16 Mart 2013.

H.25. Renkçi, T. “Group Exhibition”, UCA Pop up Gallery, Chatham / İngiltere, Kasım 2011.   

H.26. Renkçi, T. “Postgraduate Degree Show”,University For The Creative Arts, Rochester / İngiltere, 9-15 Eylül 2011.

H.27. Renkçi, T. “Postgraduate Interm Show”, University For The Creative Arts, Rochester / İngiltere, Mayıs 2011.

H.28. Renkçi, T. “I. Ulusal Esere ve Emeğe Saygı Resim, Afiş, Logo ve Karikatür Yarışma Sergisi”, GESAM, Ankara, 2008.

I. Çalıştay / Workshop

I.1. Renkçi Taştan, T. (01-07 Aralık 2016), “1st Paris Art Fair, International Painting Symposium”, Hotel Campanile Paris Est – Porte De Bagnolet, Paris, Fransa, Düzenleyen: Zervas Art Gallery.

I.2. Renkçi Taştan, T. (29 Şubat – 4 Mart 2016), “ Uluslararası İstanbul Baskıresim Etkinlikleri : Uluslararası İstanbul Gravürleri Çalıştayı”, Düzenleyen: Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, İstanbul.

I.3. Taştan, T. (24-30 Temmuz 2015), “1st Moscow Art Fair, International Painting Symposium”, Izmailovo Kremlin Cultural Center, Moskova, Rusya, Düzenleyen: Zervas Art Gallery.

I.4. Renkçi, T. (2014), “I. Görsel Sanatlar Lisansüstü Öğrenci Çalıştayı”, Ulusal Jürili Çalıştay, Düzenleyen: Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Denizli.

J. Projeler

J. Ulusal Projeler

J.1. 2015. Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü. “Kamusal Alandaki Enstalasyonların Sergilenme Yöntemlerine İlişkin Araştırma Ve Envanter Çalışması (Kronolojik Sergi Projesi)”. Proje No: 2015-08-02-KAP02. Proje Bütçesi: 9.358 TL. Araştırmacı. (Devam Ediyor).

J.2. 2016. T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, “Osmanlı Sanatçıları Sanatsal Etkinlikler Buluşması Sempozyumu ve Sergisi”, Proje Bütçesi:254.350.00 TL. Araştırmacı, Başlangıç ve Bitiş Süresi: 01.12.2015 -  31.05.2016. Proje Durumu: Tamamlandı.

K. İdari Görevler

 

K.1. (2016-). Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi / Sanat Bölümü Kalite Komisyonu Üyesi.

 

K.2. (2016-). Yıldız Teknik Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinasyon Alt Kurulu Üyesi.

 

K.3. (2014-). Yıldız Teknik Üniversitesi, Ders Dışı Öğrenci Faaliyetleri Koordinasyon Kurulu Üyesi.

K.4. (2013-). Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Bologna Koordinatörlüğü Üyesi.

K.5. (2013). Yıldız Teknik Üniversitesi, Yüksel Sabancı Sanat Merkezi Koordinatör Asistanı.

L. Asistanlık Yapılan Lisans Düzeyindeki Dersler:

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Dersi Veren

 

Teorik

Uygulama

 

2012-2013

Bahar

(BSP1062) Desen 2

2

4

Öğr. Gör. Emrah GÜNAY

2013-2014

Güz

(BSP1301) Desen 1

2

4

Öğr. Gör. Emrah GÜNAY

2013-2014

Bahar

(BSP1062) Desen 2

2

4

Öğr. Gör. Emrah GÜNAY

2014-2015

Güz

(BSP2451)

Baskı Resim-1

2

4

Öğr. Gör. Emrah GÜNAY

2014-2015

Güz

(BSP1101)

Temel Tasarım I

2

4

Doç. Dr. Lütfü KAPLANOĞLU

2014-2015

Güz

(BSP4231) Sanat Atölye V

2

4

Prof. Rıfat ŞAHİNER

2014-2015

Bahar

(BSP4252) Sergileme Yöntemleri

2

4

Prof. Rıfat ŞAHİNER

2015-2016

Güz

(BSP4231)

Sanat Atölye V

2

4

Öğr. Gör. Yusuf TAKTAK

2015-2016

Güz

(BSP2412) Kolaj-Asamblaj

3

-

Öğr. Gör. Yusuf TAKTAK

2015-2016

Güz

(BSP3361) Yeni Medya Sanatı ve Kökenleri

2

-

Yrd. Doç.Dr. Muammer BOZKURT

2015-2016

Bahar

(BSP4252) Sergileme Yöntemleri

2

4

Öğr. Gör. Yusuf TAKTAK

2015-2016

Bahar

(BSP4000) Bitirme Çalışması

0

8

Öğr. Gör. Yusuf TAKTAK

2016-2017

Güz

(BSP3361) Yeni Medya Sanatı ve Kökenleri

2

-

Prof. Rıfat ŞAHİNER

2016-2017

Güz

(BSP2401) Images of the Body (Beden İmgeleri)

3

-

Prof. Rıfat ŞAHİNER