Yrd.Doç.Dr. Mehmet NUHOĞLUTüm Kişiler

                                                                 Yarbis Bilgileri İçin TIKLAYINIZ !!  

 

1.      Adı Soyadı: Mehmet NUHOĞLU

 

2.      Doğum Tarihi: 01.01.1977

 

3.      Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

 

4.      Öğrenim Durumu:

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Tarih Eğitimi

Marmara Üniversitesi

2000

Y. Lisans

Türk Sanatı

Marmara Üniversitesi

2003

Doktora

Türk Sanatı

Marmara Üniversitesi

2012

 

5.      Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçent Doktor:   Bileşik Sanatlar Yıldız Teknik Üniversitesi 2014

 

6.      Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

7.      Yayınlar

7.1.Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Nuhoğlu M. “Türk Sanatı Açısından Servet-i Fünun Dergisi’ndeki Mimari Yazı ve Görselleri”, Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 18, 135-158, (2014)

 

7.2.Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

 

Nuhoğlu M. “Sanatın Yönetilmesinde, Gündemde Tutulmasında Bir Model: İSMEK” Sanatı Yönetmek: Uluslararası Sanat Sempozyumu 4-7 Kasım 2014, Cilt I, Sayfa 412-418,Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 2014

 

7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 

Nuhoğlu M. “Cumhuriyet Öncesi Türkiyesindeki Gazete ve Dergilerde Yayınlanan Sanat ve Sanat Tarihi Yazı/Makalelerinde Fikri Yapı” EKEV Dergisi, Sayı 56, Sayfa 83-96, Erzurum, Yaz 2013

 

Nuhoğlu M. “Türk Sanatı Açısından Servet-i Fünun Dergisindeki Şehirlere Ait Yazı ve Görseller”, Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, Sayfa 179-194, İstanbul, Bahar 2014

 

7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

7.6 Diğer yayınlar

 

8. Projeler

 

L’Illustration Dergisi Çerçevesinde İkinci Dünya Savaşı  Dönemi Görsel Medya Anlayışı (Temalı Sergi Projesi) GEP-2014-08-02

 

9. İdari Görevler

Sanat Bölümü Başkan Yardımcılığı          2014

Bileşik Sanatlar Anasanat Dalı Başkanlığı 2014

Sanat Bölümü Farabi Koordinatörlüğü 2014

Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Yürütücülüğü 2014

 

10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

 

11. Ödüller

 

12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Ders Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2013-2014

GÜZ

Türk ve Osmanlı Sanatı

2

0

35

2014-2015

GÜZ

Türk ve Osmanlı Sanatı

2

0

24

Sanat Tarihine Giriş

2

0

20

Doğu Mitolojisi

3

0

40

Batı Mitolojisi

3

0

36

Arkeoloji

2

0

47

Batılılaşma Döneminden Günümüze Türk Sanatı

2

0

15