Yrd. Doç. Dr. Kadriye Tezcan Akmehmet

E-posta: tezcan@yildiz.edu.tr

Tel: +90 212 383 50 32

Oda no: Davutpaşa Kampüsü B Blok (Eski Kışla Binası) B 2015

Doğum Tarihi:  1973


Öğrenim Durumu

Lisans: Sanat Tarihi, İstanbul Üniversitesi, 1991-1995

Yüksek Lisans: Müzecilik, Yıldız Teknik Üniversitesi, 1995-1998

Doktora: Sanat Tarihi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1998-2006

 

Akademik Unvanlar

Araştırma Görevlisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 1996

Yardımcı Doçent Doktor, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2007

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

İrem Ekener Sanıvar, Müzelerde İzleyici Araştırmalarının Sergi Geliştirmedeki Rolü, YTÜ Müzecilik Yüksek Lisans Programı, 2009.

Simizar Aslan Özcan, Milli Saraylar Daire Başkanlığı Kültür Politikaları Bağlamında Dolmabahçe Sarayı İletişim Uygulamalarının Değerlendirilmesi, YTÜ Müzecilik Yüksek Lisans Programı, 2010.

Ferhat Koray, Sağlam, Çocuk ve Gençlik Müzelerinin Barış Kültürünün Gelişimindeki Rolü, YTÜ Müzecilik Yüksek Lisans Programı, 2009-Devam ediyor.

Nihal Dinç, Farklı Öğrenenler ve Müze, YTÜ Müzecilik Yüksek Lisans Programı, 2009-Devam ediyor.

Çiğdem Girgin,  Türkiye’de Müzecilik Alanındaki Mesleki Örgütlerin Müzeciliğin Gelişimine Katkılarının Değerlendirilmesi: Sorunları ve Çözüm Önerileri, YTÜ Müzecilik Yüksek Lisans Programı, 2011-Devam ediyor.


Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Ekener Sanivar, I., K. Tezcan Akmehmet, “The Role of Audience Research in Museums: A Field Research Conducted at the Museums of Istanbul”, The International Journal of the Inclusive Museum, Volume 3, Issue 4, 109-128, 2011.

Tezcan Akmehmet, K., “Museum-Community Partnership in Istanbul Archaeological Museums:    School-Museum Days”, The International Journal of the Inclusive Museum, Vol. 1, No 2, 126-138 Avustralya: Common Ground Publishing, 2008.


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Tezcan Akmehmet, K., “Müzelerin Eğitim Amaçlı Kullanımı Projesi/Use of Museums for Educational Purposes Project”, Uluslararası Eğitim ve Müze Semineri (18-21 Ekim 2007), Düz. ÇDD (Çağdaş Drama Derneği), SEDER (Sanat Eğitimcileri Derneği), ÇMKD (Çoçuk Müzeleri Derneği) ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yay. Haz. Prof. Dr. İnci San. Kök Yay., 175-187,  Ankara: 2008.

Tezcan Akmehmet, K., “Cultural Education Through Museums: A Pilot Project for Istanbul Through the Ages Section In Istanbul Archaeological Museums”, InSEA/International Society for Education Through Art On Bridge 7th European Regional Congress. (Istanbul-Cappadacocia, Turkey, July 1-6, 2004), Edit Prof. Dr. Vedat Özsoy-Prof. Dr. Olcay Kirişoğlu, Turkish Visual Arts-Gazi University, 34-47.

Tezcan Akmehmet, K., “Object Centered Learning in Museum Environment” (absract). The First Symposium on Learning and Teaching in 2000’s With International Participation, Book of Abstarct, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, 484-485, Istanbul, 2002.

Tezcan Akmehmet, K., “Museums Role in Child Education” (absract), Art and Social Engagement, International Symposium, Workshops and Events (May 1-3,2002), Organized by Sanart/Association of Aesthetics and Visual Culture in Collaboration with Middle East Technical University, Ankara, 2002.

 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Tezcan Akmehmet, K. “Müzelerin Tarih Öğretiminde Nesne Merkezli Eğitim Etkinlikleriyle Kullanılması”, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Dergisi, Güz 2008, S 180, ISSN-1302-5600 50-66, Ankara.

Tezcan Akmehmet, K. ve A. Ödekan, “Müze Eğitiminin Tarihsel Gelişimi”,  İTÜ Dergisi b/Sosyal   Bilimler, Cilt 3, Sayı 1, Aralık 2006, ISSN 1303-7013, Cenkler Matbaası, İstanbul, 47-58.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Tezcan Akmehmet, K., “İstanbul Arkeoloji Müzeleri Çağlar Boyu İstanbul Sergi Salonu İçin Eğitim Programı Oluşturmak”. 7. Müzecilik Semineri (20-22 Ekim 2004) Bildiriler, İstanbul: Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı, 2005. s.129-135.

Tezcan Akmehmet, K.“Müze Ortamında Öğrenme ve Drama”, Müze Pedagojisi-Türkiye 3. Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri (22-24 Haziran 2001), 29-32, Ankara, 2002.

Tezcan Akmehmet, K. “Müzelerin Sosyal Bilimler Öğretiminde Laboratuvar Olarak Kullanılması ve Okul-Müze İşbirliği”. Sosyal Bilimler Öğretiminde Alternatif Teknik ve Yöntemler, Sosyal Bilimler Sempozyumu (24 Mart 2001), Eyüboğlu Eğitim Kurumları Yay. No:4, 116-123, İstanbul, 2001.

 

Diğer Yayınlar

Tezcan Akmehmet, K. ve Wittman, A. “Resources for Rethinking Parent Engagement in Children’s Learning, Museum&Social Issues”, Rethinking Parent Engagement in Children’s Learning (Edits: J. Luke and D. Mccreedy), Spring 2010, Vol. 5, N. 1,143-151, 2011.

Tezcan Akmehmet, K. “Müze Ortamında Öğrenme ve Drama”, Yaratıcı Drama 1999-2002 Yazıları, (Edit. Ö. Adıgüzel), Ankara: Natural, 350-356, 2010.

Tezcan Akmehmet, K. “Türkiye’de Müze Eğitimi Çalışmaları,” Artist, Mart 2008, s. 80-87. ISSN 1303-7471.

Tezcan Akmehmet, K. “84 Metrekarelik Müzede 84 Yıllık Tarih: Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Müzesi Açıldı, İstanbul: Toplumsal Tarih 178, 8-10, Ekim 2008.

Tezcan Akmehmet, K. “Müzelerin Eğitim Amaçlı Kullanımı Projesi”, Çoluk-Çocuk, 81, 42-45,  Ankara, Haziran 2008.

Tezcan Akmehmet, K., “Müze Eğitimbilim Perspektifinden Müzeler ve Toplumsal Katılım”, Toplumsal Tarih, 173, Haziran 2008.

Tezcan Akmehmet, K., “Eğitim ve Müze Semineri”, Toplumsal Tarih, 166, Aralık 2007. 

Tezcan Akmehmet, K. “Çocuk-Müze İlişkisi: Okul Gezileri”, Meşale, Türk Eğitim Derneği, 4 Haziran 2007,Sayı 3, s. 50-54. ISSN 1307-1211.

Atagök, Tomur., H. Özkasım ve K. Tezcan Akmehmet (haz.). Okul-Müze Günleri Öğretmen Paketi. İstanbul: YTÜ Basım-Yayım Merkezi, 2006.

Tezcan Akmehmet, K. Eğitim Ortamı Olarak Müzeler (Yayına Hazırlama). İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Yayınları, YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Ana Sanat Dalı Müzecilik Yüksek Lisans Programı, 2003.

Tezcan Akmehmet, K. “Müzelerin Eğitime Katkısı: Okul-Müze İlişkisi”, Eğitim Ortamı Olarak Müzeler. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Yayınları, YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Ana Sanat Dalı Müzecilik Yüksek Lisans Programı, s. 35-43, 2003.

Tezcan Akmehmet, K.Müzelerde Koleksiyon Oluşturma ve Geliştirme (Yayına Hazırlama), Yıldız Teknik Üniversitesi Yayınları, YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzecilik Ana Bilim Dalı, İstanbul, 2002.

Tezcan Akmehmet, K. Müzelerin Okul Eğitimine Katkıları”, Yöret (Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme Vakfı) Postası, S.16, s.10, İstanbul, 2001.

Tezcan Akmehmet, K.  “Okul İçinde Kurulan Müze: Kabataş Erkek Lisesi Okul-Müze’si”. İstanbul,  Tarih Vakfi Yayınları, S. 26, s. 116-120. (1998)

Tezcan Akmehmet, K.  “Kabataş Erkek Lisesi Okul-Müze’si”. Kabataş Erkek" Lisesi Okul-Müze’si. İstanbul: Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı Yayını, Mayıs 1999. s. 4-5.


Projeler

Çağdaş Müzecilik Anlayışında Mesleki Örgütlerin Rolü Bağlamında Türkiye için Öneri Geliştirilmesi", YTÜ Bilimsel Araştırm Projeleri k-Koordinatörlüğü, Yönetici, Kadriye Tezcan Akmehmet, (Devam ediyor), İstanbul.

"The Role of Museums in Parent Involvement", Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu, Proje Koordinatörü, Kadriye Tezcan Akmehmet, Ağustos 2010-Temmuz 2011, Washington D.C.  

Bakırköy Prof. Mazhar Osman Uzman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Müzesi, Proje Koordinatörü, Haziran  2007-Haziran 2008, İstanbul.

Müzelerin Eğitim Amaçlı Kullanımı Projesi “Okul-Müze Günleri” Müze Eğitim Programı. Proje Koordinatörü, Proje Yönetim Kurulu Üyesi, Program Geliştirme Grubu üyesi (Haziran 2006-Ekim 2005, Şubat 2005-Kasım 2003)

Tezcan Akmehmet, K. Eğitim Koordinatörü, “Müzelerin Tarih Öğretiminde Laboratuvar Olarak Kullanılması”, YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı Müzecilik Yüksek Lisans Programı Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü: Prof. Tomur Atagök, 01.07.2003-01.01.2004.

Tezcan Akmehmet, K. Eğitim Koordinatörü, TÜYAP Sanat Fuarı Eczacıbaşı Sanal Müzesi “60 Yıl 60 Sanatçı” Sergisi Eğitim Projesi, YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Sanat Yönetimi Programı, Ağustos-Aralık 2002.

Tezcan Akmehmet, K. Proje Koordinatörü, "Kabataş Erkek Lisesi Okul-Müze"si Projesi”, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzecilik Anabilim Dalı ve Kabataş Eğitim Vakfı işbirliği ile, İstanbul, 1996-1999.


İdari Görevler

Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı Müzecilik Yükseklisans Programı, Program Yürütücüsü, Temmuz 2011- Devam ediyor.

Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı Müzecilik Yükseklisans Programı, Program Yürütücüsü, Nisan 2009-Temmuz 2010.

Sanat  Bölümü Sanat Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı Yardımcısı, Şubat-Mayıs 2009.

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

ICOM Türkiye Milli Komitesi

ICOM CECA

Müzeciler Derneği

Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği

    

Ödüller

Fulbright Turkish Senior Scholar Program, 2010-2011.

 

Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

 

Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Bölümü Sanat Yönetimi Programı

Sanat Pedagojisi

Bitirme Ödevi

Proje III

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı, Müzecilik Yüksek Lisans Programı

Müzelerde Eğitim Etkinlikleri I

Müzelerde Eğitim Etkinlikleri II

Belgeleme Yöntemleri            

Müzeler ve Toplum

Seminer I

Seminer II

Yükseklisans Tezi


Sanat-Tasarım Etkinlikleri

Düzenleme Ekibinde Yeraldığı Sergiler

"Devinimler", Hülya Küpçüoğlu, YTÜ Müzecilik Anabilim Dalı, YTÜ Yüksel Sabancı Sanat Merkezi, 6-21 Aralık 2000

"DOKUNMA", Belkıs Balpınar, Bubi, İnci Eviner, Suzy Hug-Levy, Füsun Onur, YTÜ SBE Müzecilik Anabilim Dalı”, Yüksel Sabancı Sanat Merkezi, 22 Aralık 1999-4 Ocak 2000.

"The Great Longing, Büyük Özlem": Pamela Toll, YTÜ SBE Müzecilik Anabilim Dalı, YTÜ Yüksel Sabancı Sanat Merkezi, 27 Ekim-11 Kasım 1997.

"Desiring Machines-Arzulayan Makineler", Sanatçılar: Petre Nikoloski, Aleksandar Stankovski, Igor Tosevski, Hüseyin Alptekin/Arhan Kayar, Server Demirtaş, İsmet Doğan), YTÜ Müzecilik Anabilim Dalı, YTÜ Yüksel Sabancı Sanat Merkezi, 2-16 Ekim 1997.