Hakkımızda

Anasanat Dalı Hakkında Bilgi:

Bileşik Sanatlar Anasanat Dalı, geleneksel sanat ve güncel sanat teori ve becerilerini kavramaya yönelik 4 yıllık bir lisans dalıdır.

8 yarı yıllık eğitim sürecinin sonunda öğrencilerin; temel sanat kavramalarını kullanabilmesi, yaşamın değişim ve dönüşümünü değerlendirebilmesi, bu değişim ve dönüşümü biçimlendirebilmesi, konusu ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olması, proje geliştirebilme sunabilme ve uygulayabilmesi, farklı bilgi ve becerileri farklı bir yapı oluşturabilmek için kullanabilmesi, uygulama aşamasında gerek duyulan diğer meslek dallarıyla organize davranış biçimi geliştirebilmesi, malzemeyi etkin ve verimli kullanabilmesi, günlük yaşamla sanatı birleştirmesi, kullandığı malzemenin olanaklarını bilmesi, ürünün onu izleyecek veya kullanacak olanlar üzerindeki etkisini kurgulayabilmesi, sosyal yaşamda uluslararası ve ulusal etkileri izleyebilmesi amaçlanmaktadır.

Misyon:

Geçmişin bilgi, biçim ve becerilerini öğretmek ve günümüz koşulları ile örtüştürmelerini sağlamak.

Yeni teknolojileri kullanmayı ve geliştirebilmeyi öğretmek.

Analiz, sentez, yorum üçlüsünü birlikte kullanma disiplinini pekiştirmek.

Sanat için gereken akademik altyapının oluşturulması ve gereken malzemelerin temini, tanıtılması, etkin ve verimli kullanılmasını öğretmek.

Yaşam standartlarını yükseltmek için, günlük yaşam ile sanatı birleştirme becerilerini kazandırmak.

Bir ürün ortaya koymaya yönelik düşünsel ya da maddi çalışmalar sürecini oluşturmak.

Ürünün gerçekleştirmesi aşamasında yönlendirici olan proje, çizim, maket v.b. tümünü en iyi şekilde uygulamayı öğretmek.

Kullanılan malzeme ya da malzemelerin olanakları ve bu malzemelerin amaçlanan işleve uyarlanmasında kullanılan yöntemleri, parçaların bütün içinde yan yana geliş biçimini ve ürünün onu izleyecek ya da kullanacak olanlar üzerindeki etkilerini bilimin yöntemleri ve akıl yolu ile kurgulayabilmeleri için eğitmek.

Vizyon:

Geçmişin birikimi ile geleceğe yönelik çalışmalar yapabilen, farklı alanlardaki etkileşimleri sanat alanı ve ortamında değerlendirebilen, düşünceleri biçime dönüştüren, yetenekleri gelişmiş, yüzeysel açıklamaların çekiciliğine kapılmayan, güçlü zihne sahip insanlar yetiştirmek.

 

Anasanat Dalı Başkanı:

Yrd. Doç. Dr. Mehmet NUHOĞLU

mehmetnuhoglu77@hotmail.com

Tel: +90 212 383 5016

 

Anasanat Dalı ile ilgili iletişim için Sanat Bölümü Sekreterliği'ne başvurunuz.

 

Sanat Bölümü Sekreterliği:

Mehmet DOĞAN KÖKSAL 

E-posta: mdkoksal@yildiz.edu.tr

Tel: +90 212 383 5016